Rejestracja i harmonogram kursów

CZŁONKOWIE ORGANIZACJI IFMA, W RAMACH NASZEJ WSPÓŁPRACY, OTRZYMUJĄ -10% ZNIŻKI NA WSZYSTKIE KURSY

CENY KURSÓW

Zrzeszony w PFRN

Niezrzeszony w PFRN

 • Etyka zarządcy nieruchomości (1 dzień)
 • Nieruchomość jako inwestycja: narzędzia finansowe (2 dni)
 • Utrzymanie nieruchomości i zarządzanie ryzykiem (2 dni)  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

3 700,00 PLN netto
+ 23% VAT

 

 

4 200,00 PLN netto
+ 23% VAT

 

 • Marketing i wynajem nieruchomości biurowych (2 dni)
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości (2 dni)  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

3 700,00 PLN netto
+ 23% VAT

 

 

4 200,00 PLN netto
+ 23% VAT

 

 • Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – Część pierwsza (2 dni)
 • Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – Część druga (2 dni)
 • Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji –
 • Część trzecia (1 dzień)


  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

3 700,00 PLN netto
+ 23% VAT

 

 

 

4 200,00 PLN netto
+ 23% VAT

 

 

CENY EGZAMINÓW

Zrzeszony w PFRN

Niezrzeszony w PFRN

 • Seminarium przygotowawcze do egzaminu certyfikacyjnego CPM (3 dni)
 • Plany zarządzania nieruchomościami – egzaminy (2 dni)
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • W egzaminie mogą wziąć osoby, które posiadają tytuł CCIM - krótksza ścieżka do uzyskania tytułu CPM.

 

4 200,00 PLN netto
+ 23% VAT

 

 

4 700,00 PLN netto
+ 23% VAT

 

*uczestnik może również skorzystać z pojedynczych kursów w cenie:

Zrzeszony w PFRN 1500 zł netto + 23% VAT
Niezrzeszony w PFRN 1800 zł netto + 23% VAT


UWAGA!

- ceny są cenami netto – nie zawierają stawki VAT,
- cena obejmuje: prowadzenie kursu przez certyfikowanego Instruktora Instytutu IREM, tłumaczenie kursu na język polski, dwujęzyczne materiały edukacyjne (m.in. podręcznik, arkusze kalkulacyjne), lunch, serwis kawowy,
- opłata na członka kandydata IREM - $210,
(roczna opłata obowiązuje dla osób ubiegających się o tytuł CPM, równowartość w PLN, kurs sprzedaży NBP),
- uczestnik musi ukończyć wszystkie kursy oraz uzyskać przynajmniej 70% wynik z egzaminu po każdym kursie.


REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie on-line ponizszego formularza. Po otrzymaniu formularza, pracownik PFRN przesyła potwierdzenie, że zostali Państwo zarejestrowani na kurs.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska

Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844


REZYGNACJA (tylko w formie pisemnej)

 - na 25 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wys. 100 %,
 - na 14 – 24 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
 - na 8 – 13 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 50%,
 - na 0 – 7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 100 %.

Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.


ODWOŁANIE PLANOWANEGO TERMINU:

Kurs odbędzie się tylko pod warunkiem zarejestrowania odpowiedniej liczby uczestników. W przypadku, kiedy na kurs zgłosi się zbyt mała liczba osób, kurs może zostać anulowany i przeniesiony na kolejny termin. Informacje o konieczności anulowania terminu kursu są przesyłane zapisanym uczestnikom min. 2 tygodnie przed planowanym terminem kursu.*********************************************
Szczegółowych informacji udziela:

Natalia Gołębiewska, Dyrektor PFRN

tel. 512 368 422, email: ngolebiewska@pfrn.pl
 

Wszystkie środki z Działalności Gospodarczej Federacja przeznaczana na cele statutowe

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA