Szkolenie 14.03.2018;Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji w działalności Pośrednika i Zarządcy- sposoby ochrony przed nieuczciwą konkurencją

Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji w działalności Pośrednika i Zarządcy- sposoby ochrony przed nieuczciwą konkurencją

14 marca 2018 r., Warszawa

PROGRAM:

1. Wstęp

1.1. Ogólna charakterystyka rynku nieruchomości
1.2. Specyfika branży, informacje wymagające szczególnej ochrony
1.3. Wpływ deregulacji na obraz sektora pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami
1.4. Nieuczciwe praktyki rynkowe w pośrednictwie i zarządzaniu nieruchomościami. Przykłady naruszeń.

2. Konkurencja - pojęcie i przesłanki odpowiedzialności.

2.1. Zakres zastosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
2.2. Konkurencja w świetle orzecznictwa sądowego.
2.3. Podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

3. Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji

3.1. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa.
3.2. Rodzaje informacji, które mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa
3.3. Tajemnica przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji
3.4. Tajemnica przedsiębiorstwa a patent i inne prawa własności intelektualnej
3.5. Sposoby zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
3.6. Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa
3.7. Ustawowe i umowne zakazy konkurencji.

4. Pracownik twoim konkurentem.

4.1.Obowiązki pracowników wynikające z zawarcie umowy o pracę
4.2.Obowiązek zachowania informacji w poufności.
4.3. Konsekwencje naruszenia obowiązku zachowania poufności.
4.4. Czyny nieuczciwej konkurencji popełniane przez pracowników.

5. Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i naruszenie zakazu konkurencji.

6. Umowa o zachowaniu poufności (NDA) i Umowa o zakazie konkurencji

6.1.Redagowanie klauzul umownych.
6.2.Najczęstsze błędy w umowach o zachowaniu poufności.
6.3.Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

7. Czyny nieuczciwej konkurencji na rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (case studies).

7.1.Stosowanie stawki 0 % i cen dumpingowych. Pośrednictwo za 1 PLN. Działanie „bez umowy”.
7.2.Nakłanianie do rozwiązania umowy.
7.3.Pomawianie firmy.  
7.4.Kopiowanie zdjęć.
7.5.Kopiowanie opisów nieruchomości. Skuteczność zamieszczania not copyright.
7.6.„Podkupienie” pracownika.
7.7. Prawa autorskie do projektów budowlanych i projektów wnętrz.  Layout, home staging.  

8. Umowy o przeniesienie praw autorskich. Logotypy, nazwy, teksty.

WYKŁADOWCA:

WYKŁADOWCA:
Elżbieta Liberda

Radca prawny,
ekspert z zakresu prawa nieruchomości

Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego oraz Centrum Obsługi Rynku Nieruchomości Lex Perfecta. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Postgraduate Management Studies) organizowanych przez University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. V-ce Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie.  Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
 
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych.
Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i wynajmu.
Skutecznie reprezentuje podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych w sprawach sądowych i administracyjnych.
Poza działalnością stricte prawniczą pełni funkcję V-ce Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie oraz jest członkiem Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Wykładowca i egzaminator instytucji szkoleniowych, prelegent szkoleń. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa nieruchomości.
Prowadzi bloga  - www.elzbietaliberda.pl   - o prawie i nieruchomościach - bez znieczulenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 14 marca 2018 r. w godz. 10.00-16.00
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza

FORMULARZ KLIKNIJ TUTAJ

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

Zobacz także inne teksty:
Akcja Drzwi Otwarte 2019: Wykaz biur nieruchomości
Odwiedź pośrednika! OGÓLNOPOLSKA AKCJA PFRN "DRZWI OTWARTE"
23. Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Zapraszamy do Bydgoszczy - XXIII Kongres PFRN
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 5.04.2019 r. - Służebności przesyłu
Szkolenie 02.04.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)
Szkolenie 03.04.2019 r. - Marka Agenta
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 26.04.2019; Nowe regulacje prawne na rynku nieruchomości związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. - Specustawa
Szkolenie 04.04.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA