Stanowisko PFRN w sprawie podwyżek portali

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 roku

L.dz. I-6/2018


Szanowni Państwo,

W związku z kolejnymi spotkaniami biur nieruchomości, które są następstwem podwyżek jakie zostały wprowadzone przez portal Otodom przedstawiamy Państwu oficjalne stanowisko zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Informujemy, że zarząd PFRN w pełni popiera działania i decyzje, które zostały podjęte na spotkaniu w dniu 11 stycznia 2018 roku zorganizowanym przez Freedom Nieruchomości, Home Broker, Metrohouse, Północ Nieruchomości, Maxon Nieruchomości, Emmerson Realty S.A., Lloyd Properties, Bonus Nieruchomości. Przyłączamy się do akcji mającej na celu rezygnację ze współpracy z serwisem Otodom. Zachęcamy do deklaracji wycofania współpracy z serwisem.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości działa na rzecz środowiska nieruchomościowego pośredników w obrocie nieruchomościami, naszym zdaniem negocjacje cenowe z innymi portalami spowodują gwarancję niezmienności cen w czasie oraz inne korzystne warunki dla użytkowników. Istotny jest fakt, że warunki będą jednolite dla wszystkich zainteresowanych.

Liczymy, że zostanie wypracowane dobre rozwiązanie i jeśli będzie potrzeba solidarnego działania całego, ogólnopolskiego środowiska zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami to we wspólnym interesie będziemy gotowi do wspólnych decyzji. Jednocześnie wzywamy pozostałe federacje zrzeszające pośredników w obrocie nieruchomościami, jak również inne organizacje, stowarzyszenia i  firmy komercyjne do współdziałania w sytuacji, która tak mocno zagraża ogólnopolskiemu środowisku pośredników nieruchomości.

Z poważaniem,
w imieniu Zarządu PFRN
Andrzej Piórecki
Prezydent PFRN

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA