Przegląd mediów 05-09.02.2018r.

Banki zaostrzyły politykę kredytową

W IV kwartale 2017 r. banki nieznacznie zaostrzyły politykę kredytową we wszystkich analizowanych segmentach rynku kredytowego - wynika z opublikowanej w poniedziałek informacji NBP o sytuacji na rynku kredytowym. Jednocześnie w segmencie kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych zaostrzaniu kryteriów towarzyszyło łagodzenie niektórych warunków udzielania kredytów - głosi informacja. Z dokumentu wynika także, że banki zaobserwowały niewielki spadek popytu na kredyty mieszkaniowe i wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne i kredyty długoterminowe dla MSP. Także kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2017 r. zostały zaostrzone, wynika z informacji, a "do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniła się głównie przewidywana sytuacja gospodarcza".

Forsal 05.02.2018r.

*********************************************************************

Tanie mieszkania od państwa. Czy czynsze okażą się rzeczywiście atrakcyjne?

Cele, jakie zostały postawione przed "Mieszkaniem Plus" są bardzo ambitne. Ma on tworzyć zręby najmu instytucjonalnego w Polsce, ale co ważniejsze -  lokale od państwa mają zniwelować deficyt mieszkaniowy w naszym kraju. Na braku dostępu do nowych mieszkań cierpią zwłaszcza małe miejscowości, gdzie rynek pierwotny praktycznie nie istnieje. Statystyki prezentują się fatalnie. Obecnie na 1000 mieszkańców naszego kraju przypadają 363 lokale mieszkaniowe. Średnia unijna to 435 mieszkań. Już na etapie zapowiedzi pojawiły się sygnały, że czynsze najmu lokali od państwa będą bardzo konkurencyjne względem rynkowych. Stawki miały się mieścić w przedziale 10-20 zł za metr kwadratowy miesięcznie. Jesienią ubiegłego roku okazało się, że rzeczywiście – nie były to słowa bez pokrycia. Pytaniem pozostaje, jak czynsze państwowych mieszkań będą się zmieniać w kolejnych latach? Czy będą jedynie waloryzowane o wskaźnik inflacji, czy też może zasady zmian w tym zakresie będą bardziej arbitralne i mniej przejrzyste? Na odpowiedź na to pytanie musimy poczekać, podobnie jak na skutki nowego rządowego programu dla rynku mieszkaniowego i rynku najmu.

Bankier 06.02.2018r.

*********************************************************************

Co zrobić gdy gmina lub skarb państwa zabiera ci działkę czy mieszkanie. Należy się odszkodowanie

W czasie poszerzania drogi albo budowy szpitala każdy może zostać przymusowo pozbawiony działki lub budynku. Gmina albo skarb państwa, ma prawo wywłaszczyć z nieruchomości, żeby zrealizować lokalną inwestycję. Ale w zgodzie z prawem. W prawie są dwie ścieżki wywłaszczenia z nieruchomości: zwykła i uproszczona. W obu jednak wypadkach obowiązują te same trzy żelazne zasady. Po pierwsze, wywłaszczyć z nieruchomości może tylko samorząd terytorialny lub Skarbu Państwa. Po drugie, może to zrobić tylko na określone cele publiczne. Po trzecie, właściciel (użytkownik wieczysty) za zabraną nieruchomość musi otrzymać odszkodowanie. Bywa jednak i tak, że chociaż nieruchomość została zabrana, to inwestycji, dla której ją zabrano, nigdy nie zrealizowano. Art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że jeżeli państwo lub gmina zabrały nieruchomość na określony cel publiczny, powinny zacząć go realizować w terminie siedmiu lat od daty wywłaszczenia, a zakończyć w ciągu 10 lat.
Jeżeli nie będą trzymać się tych dat, uznaje się nieruchomość za zbędną na cel wywłaszczenia i wolno żądać jej zwrotu.

Reczpospolita 07.02.2018r.

*********************************************************************

Obniżki cen mieszkań dopiero w 2019 roku?

Odczyty indeksu cen mieszkań dla całej Polski wyniosły 96,25 pkt. w grudniu 2017 r. To o zaledwie 0,1 pkt. więcej od listopada, ale już o 1,5 pkt więcej od analogicznego okresu w 2016 roku. Mniejsze wahania wystąpiły w przypadku indeksu cen mieszkań w grupie dużych miast (Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia i Łódź) – w grudniu jego wartość wyniosła 95,37 pkt. czyli o 0,07 pkt. więcej niż w listopadzie i o 0,27 pkt. więcej niż w grudniu 2016 r.
Większe zmiany dotyczyły samej Warszawy. Indeks cen mieszkań dla stolicy wyniósł 94,11 pkt. w grudniu (o 0,46 pkt. mniej względem listopada). Pomimo niewielkiego spadku w relacji miesiąc do miesiąca, ceny wciąż są wyższe niż przed rokiem – o prawie 1 pkt. Przedstawiciele branży już mówią o podwyżkach. Przed grudniem pojawiały się zapowiedzi o wzroście cen o 5 proc., teraz niektórzy z deweloperów szacują je na ok. 10 proc. – Wraz za dramatycznym wzrostem cen realizacji oraz gruntów pod zabudowę w 2017 r., muszą przyjść podwyżki cen mieszkań.

Bankier 08.02.2018r.

*********************************************************************

Sejm: Najemcy mieszkań komunalnych złożą deklaracje o dochodach i majątku

Najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku - zakłada nowelizacja, którą w czwartek uchwalił Sejm. Jeżeli najemca nie złoży takiej deklaracji, jego czynsz za wynajem wzrośnie. Nowela przewiduje ponadto, że gminy otrzymają 6 mld zł w latach 2019 - 2025 w ramach wsparcia dla tworzenia m.in. lokali socjalnych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych. Smoliński zaznaczył, że obowiązek składania deklaracji o dochodach i majątku wejdzie w życie najwcześniej po 2,5 roku od wejścia w życie ustawy. Zaznaczył, że jeżeli nie zostanie wprowadzony rygor składania takich deklaracji, to gmina nie otrzyma żadnych instrumentów na gospodarowanie lokalami komunalnymi.

Gazeta Prawna 09.02.2018r.

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 11-17.02.2019r.
Szkolenie 15.03.2019 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
23 Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 04.03.2019; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków z uwzględnieniem zmian w prawie użytkowania wieczystego
Szkolenie 7.05.2019 r. "Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości"
Szkolenie 28.02.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
Szkolenie 05-06.03.2019 r."Inwestycje w nieruchomości komercyjne(...)"
Szkolenie 15.03.2019; Najnowsze problemy dotyczące prawnych uwarunkowań planowania i zagospodarowania przestrzennego
Szkolenie 19.03.2019; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 21.03.2019r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Szkolenie 28.03.2019r. Służebności przesyłu
Szkolenie 02.04.2019r. "Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)"
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA