Szkolenie 16.04.2018; Licytacje komornicze bez tajemnic.

Licytacje komornicze bez tajemnic

16.04.2018r.
Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Ogólne zasady postępowania egzekucyjnego

- Organy egzekucyjne i ich właściwość

- Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności

2. Wszczęcie egzekucji – wniosek o wszczęcie egzekucji w praktyce

3. Czynności egzekucyjne krok po kroku

4. Przypadki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego

5. Ograniczenia egzekucji

6. Powództwa przeciwegzekucyjne

7. Egzekucja z nieruchomości

- Informacje wstępne

- Zajęcie nieruchomości

- Opis i oszacowanie nieruchomości

Wniosek

Protokół opisu i oszacowania

Zaskarżenie opisu i oszacowania

- Obwieszczenie o licytacji

Termin licytacji i obwieszczenia

Przejęcie nieruchomości

- Warunki licytacyjne

Rękojmia i jej zwrot

Cena wywołania

Zapłata ceny

- Licytacja

Przebieg

Wstrzymanie przetargu

Zamknięcie przetargu

Druga licytacja

Umorzenie ponowna egzekucja

- Skarga na czynności komornika

- Przybicie

Udzielenie przybicia i odmowa przybicia

Skutki przybicia

- Przysądzenie własności

Podstawa przysądzenia

Służebności

Najem i dzierżawa

- Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego

- Uproszczona egzekucja z nieruchomości

8. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

WYKŁADOWCA:

Łukasz Puchała
Radca prawny

Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego.

Reprezentuje osoby fizyczne i przedsiębiorców przed sądami i organami administracji.  Sporządza i opiniuje kontrakty handlowe. Ceniony jako wykładowca i szkoleniowiec.


DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 16 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00-16.00
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza

FORMULARZ KLIKNIJ TUTAJ

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 

Zobacz także inne teksty:
Akcja Drzwi Otwarte 2019: Wykaz biur nieruchomości
Odwiedź pośrednika! OGÓLNOPOLSKA AKCJA PFRN "DRZWI OTWARTE"
23. Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Zapraszamy do Bydgoszczy - XXIII Kongres PFRN
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 5.04.2019 r. - Służebności przesyłu
Szkolenie 02.04.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)
Szkolenie 03.04.2019 r. - Marka Agenta
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 26.04.2019; Nowe regulacje prawne na rynku nieruchomości związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. - Specustawa
Szkolenie 04.04.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA