Szkolenie 27.04.2018; PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR

Praktycznie o RODO/GDPR- Unijna reforma ochrony danych osobowych

27 kwietnia 2018 r.

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

 

PROGRAM SZKOLENIA

Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

 • istota, cele oraz ogólne założenia reformy prawa ochrony danych osobowych,
 • zmiana podejścia do ochrony danych osobowych (zasada podejścia opartego na ryzyku, zasada rozliczalności).

Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych

 • dlaczego rozporządzenie? – skala, przyczyny i skutki,
 • analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
 • tendencje i kierunki zmian w przepisach sektorowych (m.in. prawo pracy)

Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych

 • nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych,
 • obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę – przesłanki i główne elementy,
 • nowe rozszerzone obowiązki informacyjne,
 • audyty należytej ochrony danych osobowych,
 • nowe zasady: ochrona danych osobowych na etapie projektowania oraz domyślna ochrona danych (tzw. privacy by design i privacy by default),
 • współadministrator, administrator i podmiot przetwarzający – wzajemne relacje,
 • rozliczalność – dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych,
 • powierzanie danych osobowych – nowe zasady i nowe umowy,

Inspektor  ochrony danych  osobowych (IOD/DPO)

 • kto musi, a kto powinien powołać IOD/DPO? Plusy i minusy,
 • uprawnienia i obowiązki IOD/DPO – kim tak naprawdę będzie IOD/DPO.

Nowe prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo do bycia zapomnianym,
 • szersze prawo dostępu do informacji (prawo do otrzymania kopii danych),
 • żądanie przeniesienia danych do innego administratora,
 • ograniczenie przetwarzania danych.

Wybrane zagadnienia

 • profilowanie,
 • kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji,
 • kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych – kiedy i wobec kogo.

Jak wdrażać GDPR

 • identyfikacja i priorytetyzacja zadań,
 • jakie procedury są wymagane.
WYKŁADOWCA

prawnik, praktyk, specjalista z ochrony danych osobowych, pracownik Firmy OMNI MODO (nazwisko podamy wkrótce)

DODATKOWE INFORMACJE

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa
Termin:  27 kwietnia 2018 r., w godz. 10.00-16.00

Koszty:
300 zł brutto – dla członków PFRN
350 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
450zł brutto – dla osób spoza PFRN


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 

Zobacz także inne teksty:
Ile kosztuje Bez Prowizji
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA