Szkolenie 23.05.2018; Finansowanie nieruchomości przez banki

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ BANKI Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH

23 maja 2018 r., Warszawa

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

ODBIORCY SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla pośredników w obrocie nieruchomościami, przedstawicieli firm deweloperskich, funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w nieruchomościach komercyjnych oraz pośredników finansowych i firm doradczych świadczących usługi związane z rynkiem nieruchomości a także pracowników naukowych katedr wyższych uczelni zajmujących się rynkiem nieruchomości. Szkolenie ma zadanie pokazać zasady finansowania przez banki różnych typów nieruchomości komercyjnych oraz podstawowe aspekty związane z udzielaniem przez banki kredytów hipotecznych nabywcom mieszkań w świetle ostatnich zmian w regulacjach bankowych  oraz zmian w  praktyce instytucji finansowych. Podczas szkolenia omówione będą także różne metody oceny projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych oraz różne typy kredytów finansujących nieruchomości komercyjne: od kredytów finansujących budowę biur, magazynów, centrów handlowych, hoteli, osiedli mieszkaniowych po finansowanie zakupów gotowych nieruchomości i tzw. refinansowanie.  W ramach szkolenia omówione zostaną też podstawowe czynniki ryzyka w projektach nieruchomościowych i sposoby minimalizacji tych ryzyk, a także rola wyceny nieruchomości w organizacji finansowania nieruchomości komercyjnych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady kształtowania właściwych relacji z bankami finansującymi w tym zagadnienie odpowiedniego przygotowania dokumentacji kredytowej (business plan, wycena) oraz umów towarzyszących projektom nieruchomościowym. Akcent w szkoleniu będzie położony na ewolucję podejścia banków działających w Polsce do finansowania nieruchomości w związku ze światowym kryzysem finansowym. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną także wybrane zmiany w przepisach prawa odnoszące się do finansowania nieruchomości  jakie wprowadzono w Polsce w ostatnich 2 latach i ich wpływ na finansowania projektów nieruchomościowych i na kredyty hipoteczne dla osób fizycznych.

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ I

09:30-10:00 – rejestracja uczestników
10:00-11:30 – zajęcia
11:30-11:45 – przerwa kawowa
11:45-13:15 – zajęcia
13:15-14:00 – lunch
14:00-15:30 – zajęcia
15:30-15:45 – przerwa kawowa
15:45-17:15 – zajęcia

1. Finansowanie nieruchomości komercyjnych przez banki - podstawy
Wykładowca: Krzysztof Czerkas

 • pojęcie nieruchomości komercyjnej
 • podstawowe instrumenty finansujące nieruchomości komercyjne w Polsce
 • regulacje bankowe odnoszące się do rynku nieruchomości w Polsce (Bazylea II i III, Rekomendacja S),
 • kryteria oceny różnych projektów  nieruchomościowych przez banki
 • podstawowe typy transakcji na rynku nieruchomości
 • finansowanie "project finance" a finansowanie corporate finance
 • rodzaje kredytów finansujących nieruchomości
 • zasady współpracy z bankiem podczas organizacji finansowaniaprojektu
 • obecne wymogi banków odnoszące się do finansowania nieruchomości komercyjnych
 • zasady przygotowania i rodzaje niezbędnej dokumentacji kredytowej

2. Ryzyka projektów nieruchomościowych
Wykładowca: Robert Nowak

 • rodzaje ryzyka w projektach nieruchomościowych
 • sposoby minimalizacji czynników ryzyka projektu nieruchomościowego

3. Ryzyko związane z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia nieruchomości
Wykładowca: Robert Nowak

 • wycena nieruchomości w procesie kredytowym
 • rekomendacje KNF a proces wyceny
 • bankowe i międzybankowe bazy danych wykorzystywane w procesie wyceny
 • wskazanie wartości nieruchomości w przypadku sprzedaży i wymuszonej i pozostałych ryzyk zgodnie  z KSWS 3
PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ II:

08:30-09:00 – rejestracja uczestników
09:00-11:15 – zajęcia
11:15-11:30 – przerwa kawowa
11:30-13:00 – zajęcia
13:00-13:45 – lunch
13:45-15:00 – zajęcia
15:00-15:15 – przerwa kawowa
15:15-16:15 – zajęcia


1. Badanie zdolności kredytowej osoby fizycznej
Wykładowca: Krzysztof Czerkas

 • podstawowe wskaźniki i metody badania zdolności kredytowej osoby fizycznej
 • rola baz danych w badaniu zdolności i wiarygodności kredytowej
 • nowe regulacje bankowe Rekomendacja S, T, S2 z lat 2009-2011 i późniejsze zmiany w tych regulacjach, ustawa antyspreadowa, ustawa o kredycie konsumenckim
 • spory o kredyty walutowe

2. Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawa o ochronie nabywcy w projektach deweloperskich
Wykładowcy: Bolesław Meluch, Dominika Zaniewska

 • nowe rodzaje hipoteki
 • zarządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym
 • pojęcie administratora hipoteki
 • pojęcie rachunku powierniczego i jego rodzaje
 • rola prospektu w nowej ustawie o ochronie nabywcy w projektach deweloperskich
 • umowa deweloperska w nowej ustawie o ochronie nabywcy w projektach deweloperskich

 

WYKŁADOWCY:
KRZYSZTOF CZERKAS - niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A.
Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. - Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA).

JAN ROBERT NOWAK - Dyrektor departamentu wycen i analiz rynku nieruchomości BRE Banku Hipotecznego
Z BRE Bankiem Hipotecznym związany od 2000 r. W latach 1994-2000 prowadził działalność w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, jak i pośrednictwa finansowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej i szeregu studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Rzeczoznawca majątkowy nr upr. 1 060. Współautor wielu publikacji i książek m.in.:
- Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego;
- Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych - modelowanie i zarządzanie;

- Zastosowanie ratingów w finansowaniu nieruchomości komercyjnych – próba analizy;
- Wycena nieruchomości – problemy, opinie, kierunki zmian;
- Analiza metod wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym 

W latach 2005-2011 członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych

DOMINIKA ZANIEWSKA - radca prawny
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi własną kancelarię prawną od 2009 roku. Doświadczenie Zawodowe zdobywała podczas wieloletniej pracy w Kancelarii Radców Prawnych Cytryński, Czarnota sp.p. w Warszawie, zajmując się między innymi obsługą projektów bankowych kredytów deweloperskich i inwestycyjnych oraz świadcząc kompleksowe usługi prawne dla firm wydawniczych, dystrybucyjnych, konsultacyjnych, informatycznych, deweloperskich i innych. Od kilkunastu lat stale współpracuje z mBankiem Hipotecznym SA, w szczególności w zakresie obsługi projektów kredytowych, w tym zabezpieczeń spłaty kredytów.

Bolesław Meluch - Aktualnie doradca Zarządu Związku Banków Polski
Komitet ds. Finansowania Nieruchomości - odpowiedzialny za przygotowanie założeń funkcjonowania rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych, współpracę z uczestnikami rynku wierzytelności hipotecznych, budowę standardów informacyjnych i prawnych, modelowanie ryzyka i tworzenie systemów baz danych do oceny ryzyka, tworzenie nowych instrumentów finansowania budownictwa czynszowego.
Obecnie także Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, odpowiedzialny za konsulting inwestycyjny. Poprzednio Dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny za zarządzanie rządowymi funduszami mieszkaniowymi: Krajowym Funduszem Mieszkaniowym, Funduszem Dopłat i Funduszem Termomodernizacji i Remontów. Od początku okresu transformacji uczestniczył w rozwoju rynku kapitałowego, w tym tworzeniu funduszy inwestycyjnych (Pioneer) w Polsce.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Data: 23 maja 2018 r.

Koszty:
740 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN
910 zł + 23% VAT* – dla osób z licencją PFRN
950 zł + 23 % VAT*  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 


Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Zobacz także inne teksty:
Ile kosztuje Bez Prowizji
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA