Szkolenie 15.06.2018; RODO dla biur nieruchomosci

 RODO dla biur nieruchomosci

15 czerwca 2018 r.

rodo

PROGRAM SZKOLENIA

Dane osobowe – co to jest? Dlaczego je chronimy?

 •  Pojęcie i kategorie danych osobowych
 •  Krótka historia - skąd pomysł na ochronę danych osobowych?
 •  Rozwój ochrony i porównanie rozwiązań (na przykładzie Polski, UE i świata)

RODO – rewolucja czy ewolucja? Szansa czy zbyteczne utrudnianie prowadzenia firmy?

 •  RODO a ustawodawstwo polskie (bezpośrednie stosowanie)
 •  Dlaczego rozporządzenie a nie dyrektywa?
 •  Jednolite zasady ochrony w całej UE (i nie tylko)

RODO – podstawowe założenia (zmiana podejścia do ochrony danych):

 •   Zasada rozliczalności
 •   Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach)
 •   Domyślna ochrona danych (privacy by default)
 •  Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design)

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

 •   Prawo dostępu
 •   Prawo do sprostowania
 •   Prawo sprzeciwu
 •   Prawo do zapomnienia
 •   Prawo do przenoszenia danych

 •  Pseudonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania

 •  Administrator, Procesor, Inspektor ochrony Danych, Odbiorcy Danych

Porównanie obecnych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. z RODO (tabela zmian)

 •  Rola i założenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 •  Nowy organ nadzorczy - Urząd Ochrony Danych Osobowych
 •  Kontrole
 •  Kary i ich nakładanie
 •  Nowy rodzaj powództwa cywilnego – powtórka z rozrywki?

Jak wdrożyć RODO w biurach nieruchomości? Omówienie procedur i dokumentacji zgodnych z RODO (sformatowanych pod firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami), czyli m.in. jak po 25 maja 2018 r. przetwarzać dane zgodnie z prawem, jak podpisywać umowy pośrednictwa, jak przygotować się na nowe żądania klientów, jak uniknąć kar, jak zabezpieczać dane osobowe w firmie.

 •  Etapy wdrożenia RODO
 •  Audyt wewnętrzny
 • Szacowanie ryzyka
 • Zabezpieczenie danych w firmie (zasada czystego biurka, czystego ekranu, polityka kluczy, zmiana haseł, zabezpieczenie komputerów i smatfonów, kopie zapasowe, itd.)

 •  Polityka przetwarzania danych
 •  Rejestr czynności przetwarzania
 •  Przykładowe klauzule informacyjne i przykładowe klauzule zgód dla biur nieruchomości
 •  Rejestry: upoważnień, naruszeń i inne
 •  Polityka retencji danych
 •  Procedury (m.in. reagowania na naruszenie, przekazania danych, odpowiedzi na sprzeciw, odpowiedzi na żądanie dostępu)
 •  Umowa powierzenia – współpraca z dostawcami oprogramowania (np. CRM-y dla biur   nieruchomości), hosting, przechowywanie danych w chmurze, współpraca między pośrednikami, sieci MLS, sieci franczyzowe

WYKŁADOWCA

Mgr Rafał SZCZEPONEK

Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach.

DODATKOWE INFRMACJE

Miejsce: biuro B-C-K SPON, ul. Warszawska 3, Katowice

Termin: 15 czerwca 2018 r., w godz. 9:30 – 16:30

Koszty:

 • Członkowie B-C-K SPON – 79,00 zł brutto
 • Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 99,00 zł brutto
 • Pozostali Uczestnicy – 129,00 zł brutto

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA: BANK PEKAO SA 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WARUNKI REZYGNACJI:

 • rezygnacja tylko w formie pisemnej
 • na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
 • na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
 • Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

Zobacz także inne teksty:
Ile kosztuje Bez Prowizji
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA