Szkolenie 09.07.2018 r. RODO

Pobierz obrazki

PROGRAM SZKOLENIA

1.         Czym jest RODO?

2.         RODO a ustawa o ochronie danych osobowych

3.         Co to są dane osobowe?

4.         Na czym polega przetwarzanie danych osobowych?

5.         Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

6.         Jaki zakres danych osobowych można zbierać zgodnie z RODO?

7.         Jakie dane przetwarza pośrednik

8.         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

9.         Obowiązek informacyjny.

10.      Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.

11.      Co to jest profilowanie?

12.      Czy można odwołać zgodę na przetwarzanie danych?

13.      Jak długo mogę przechowywać dane osobowe?

14.      Jak zabezpieczać dane osobowe?

15.      Co z dotychczasową dokumentacją ochrony danych osobowych?

16.      Rejestr czynności przetwarzania

17.      Na czym polega privacy by design?

18.      Na czym polega domyślna ochrona danych?

19.      Inspektor Ochrony Danych – kto i kiedy musi go powołać?

20.      Co to jest ocena skutków dla ochrony danych osobowych i kiedy należy ją przeprowadzić?

21.      Czym są uprzednie konsultacje z organem nadzorczym?

22.      Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych

23.      Kiedy i z kim należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

24.      Co to jest prawo do bycia zapomnianym?

25.      Co to jest prawo do przenoszenia danych?

26.      Identyfikacja procesów i opracowanie procedur.

27.      Incydenty bezpieczeństwa.

28.      Odpowiedzialność za naruszenia – administracyjnoprawna i cywilnoprawna

29.      Bać się, czy nie bać?

30.      RODO jako przewaga konkurencyjna na rynku.

31.      Jak to wszystko napisać?

WYKŁADOWCA

     Piotr Dobrowolski - radca prawny


Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości. Wspiera inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości w codziennej pracy. Projektuje i weryfikuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami. Prowadzi audyty nieruchomości, obsługuje procesy inwestycyjne, reprezentuje klientów w sporach sądowych na gruncie prawa rzeczowego.  Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od ponad 10 lat związany z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, gdzie dzieli się swoją wiedzą z aktualnymi i przyszłymi pośrednikami i zarządcami. Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny nieruchomości. 

DODATKOWE INFORMACJE

Termin: 9 lipca 2018r. w godz. 10.00-16.00, rejestracja od godziny 9.00.
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, JM Tower, VIII piętro, Warszawa

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

REJESTRACJA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
na 0 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wys. 100%

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia

Zobacz także inne teksty:
Ile kosztuje Bez Prowizji
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA