Przegląd mediów 18-22.06.2018

Od stycznia do maja br. oddano do użytkowania o 6,9 proc. mieszkań więcej niż w ub.r.

W okresie styczeń-maj 2018 r. oddano do użytkowania o 6,9 proc. więcej mieszkań niż w ub.r. Lepsze wyniki odnotowali deweloperzy, którzy oddali do użytkowania o 10,4 proc. więcej mieszkań oraz inwestorzy indywidualni - o 0,6 proc. więcej - wynika z wstępnych danych GUS.Jak wskazano w poniedziałkowym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.Według wstępnych danych w okresie styczeń-maj 2018 r. oddano do użytkowania 69 tys. 942 mieszkania, tj. o 6,9 proc. więcej niż przed rokiem. Wówczas odnotowano wzrost o 5,5 proc. Lepsze wyniki odnotowali deweloperzy, którzy oddali do użytkowania 40 tys. 227 mieszkań, tj. o 10,4 proc. więcej w ujęciu rocznym (wtedy notowali wzrost o 8,7 proc.) oraz inwestorzy indywidualni - 27 tys. 882 mieszkania, czyli o 0,6 proc. więcej (przed rokiem wzrost o 3,5 proc.).W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,4 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w okresie pięciu miesięcy 2018 r. (z tego deweloperzy – 57,5 proc., a inwestorzy indywidualni – 39,9 proc. mieszkań).Jak podał GUS, więcej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (897 wobec 748), a w budownictwie społecznym czynszowym wybudowano 384 mieszkania (199 przed rokiem), komunalnym 480 mieszkań (wobec 327), zakładowym 72 mieszkania (wobec 15).W okresie pięciu miesięcy 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 109 tys. 478 mieszkań, tj. o 2,9 proc. więcej niż w ub. roku (wówczas notowano wzrost o 37,7 proc.). Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem – 69 tys. 216 mieszkań oraz inwestorzy indywidualni – 37 tys. 581 mieszkań.

www.gazetaprawna.pl 18.06.2018r.

*************************************************************************

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku. Co z podatkiem dochodowym?

Czy sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeśli nastąpiła przed upływem pięciu lat od daty nabycia? Tak, ale opodatkowany jest tylko faktyczny dochód. Czyli co?Dotychczasowe orzecznic two NSA powszechnie aprobowało pogląd, że dochodem jest cała cena sprzedaży pomniejszona jedynie o zapłacony podatek od spadków lub darowizny. Rozpatrując skargi, sąd koncentrował się na ustawie o podatku dochodowym – zupełnie pomijając ustawę o podatku od spadków i darowizn. Ta właśnie ustawa ma jednak istotny wpływ na poprawne określenie dochodu, a w szczególności kosztów uzyskania.Na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie: z jakich powodów ustawodawca zawarł w odrębnej ustawie zagadnienia związane z nabyciem własności rzeczy i praw majątkowych w przypadku spadku lub darowizny i ich opodatkowanie? A nie uczynił tego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

www.gazetaprawna.pl 19.06.2018 r.

*************************************************************************

Rząd zajmie się projektem specustawy mieszkaniowej.

Skrócenie czasu przygotowania inwestycji z pięciu lat do jednego roku i wprowadzenie ustawowych standardów urbanistycznych - to niektóre z założeń projektu specustawy mieszkaniowej, którym w środę zajmie się rząd.Na podstawie specustawy, przy zobowiązaniu się do spełnienia określonych warunków, będzie można uzyskać ułatwienia dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę.Na podstawie specustawy, przy zobowiązaniu się do spełnienia określonych warunków, będzie można uzyskać ułatwienia dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę.Ułatwienia będą służyć wszystkim inwestorom budowlanym, ale jednocześnie specustawa wprowadzi standardy urbanistyczne – ich spełnienie będzie regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji, ale także na etapie realizacji inwestycji.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących skróci okres przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku.Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców: dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 30 tys., od 30 tys. do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców – co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin. Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć w uchwale wymagane od inwestora standardy, ale tylko do 50 proc. założonych wskaźników. Ustawa określa odległości takich inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej, wymaga zapewnienia dostępu do drogi i, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej.Specustawa pozwoli na "uruchomienie" gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych, poprzemysłowych.Proponowane przepisy nie pozwalają na inwestowanie na terenach podlegających ochronie.

www.forsal.pl 20.06.2018r.

*************************************************************************

Polacy kupują najwięcej nowych mieszkań w Europie. Dlaczego?

Niemal co druga złotówka wydawana przez Polaków na mieszkania trafia na konta deweloperów. To najwyższy wynik w historii i najwyższy w gronie dużych krajów UE – wynika z analizy Open Finance opartej o dane europejskiego urzędu statystycznego. Rosnące ceny mieszkań mogą rodzimy wynik jeszcze poprawić.Na konta deweloperów trafia 48 groszy z każdej złotówki wydanej na zakup mieszkań „nad Wisłą”. Taki wynik daje Polsce pierwsze miejsce w gronie dużych krajów europejskich. Czemu Polacy kupują nowe mieszkania? Powodem jest najpewniej ich wyższy standard. Do tego dochodzi wiele pomniejszych czynników takich jak element nowości, niższe koszty transakcyjne, większy wpływ na rozkład pomieszczeń, współczesna architektura czy mniej zachodu związanego z wykończeniem mieszkania nowego, niż tego „z drugiej ręki”. Ponadto wielu nabywców ma nadzieję, że w przyszłości nowe nieruchomości szybciej zyskiwać będą na wartości niż mieszkania w osławionej „wielkiej płycie”. Wciąż nie powinniśmy też zapominać o palących brakach mieszkaniowych będących pokłosiem rodzimej historii. One też są powodem, dla którego w Polsce nowe mieszkania odpowiadają za aż tak dużą część rynku mieszkaniowego.

www.forsal.pl 21.06.2018 r.

*************************************************************************

Powiaty, w których nie buduje się nowych mieszkań. Dlaczego odstraszają deweloperów?

Wyniki niedawnej analizy portalu RynekPierwotny.pl wskazują, że w 2017 r. miała miejsce aktywizacja wielu mniejszych rynków deweloperskich (np. olsztyńskiego oraz bydgoskiego). Pomimo tej pozytywnej zmiany, na mapie Polski nadal znajdziemy liczne powiaty, w których praktycznie nie powstają mieszkania deweloperskie. Dlaczego pewne części naszego kraju odstraszają deweloperów?Brak nowych mieszkań deweloperskich wcale nie jest rzadkościąOd niedawna nieco łatwiej można zidentyfikować powiaty i miasta na prawach powiatu, które cechują się niską aktywnością deweloperów. Chodzi tutaj o zmianę w metodologii GUS-u. Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl wspomniana instytucja zaczęła zaliczać mieszkania budowane (na sprzedaż lub wynajem) przez jednoosobowych przedsiębiorców do tej samej kategorii co projekty spółek deweloperskich. To ważna zmiana, bo na wielu małych rynkach ważną rolę pełnią właśnie przedsiębiorcy zajmujący się działalnością deweloperską (czasem w ramach uzupełnienia np. dla usług budowlanych). Nawet po uwzględnieniu wspomnianych „mikro - deweloperów” okazało się, że w 2016 r. i 2017 r. na terenie niektórych polskich powiatów, budownictwo na sprzedaż lub wynajem praktycznie nie istniało. Poniższa tabela przedstawia dwadzieścia takich lokalizacji cechujących się bardzo niską aktywnością deweloperów. Warto zwrócić uwagę, że do analizowanej grupy nie trafiło żadne miasto na prawach powiatu.

www.forsal.pl 22.06.2018 r.

*************************************************************************

Zobacz także inne teksty:
Ile kosztuje Bez Prowizji
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA