Przegląd mediów 30.07-03.08.2018r.


Będą zmiany w podatkach gruntowych i akcyzie.


Gminy nie będą mogły pobierać podatku według stawki właściwej dla działalności gospodarczej tylko dlatego, że na gruncie stoi słup przesyłowy. Będzie też zwolnienie dla gazu wykorzystywanego głównie do napędu autobusów miejskich.
Senatorowie bez poprawek przyjęli dwie ustawy, które teraz trafią do podpisu prezydenta. Jedna zmienia przepisy: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym, natomiast druga o podatku akcyzowym.
Pierwsza ma zapobiec wymierzaniu przez gminy wyższego podatku od gruntów, przez które przebiega infrastruktura służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, ropy naftowej oraz infrastruktura telekomunikacyjna. Przyjęte przepisy wprowadzą zasadę, że jeżeli przedsiębiorstwo liniowe korzysta w ograniczony sposób z gruntów osób trzecich, to podatek od nieruchomości nie może być wymierzony według stawki właściwej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

gazetaprawna, 30.07.2018r.

*************************************************************************

Rekordy na rynku nieruchomości: Powierzchnia biurowa przekroczyła 10 mln m2.

Powierzchnia biurowa przekroczyła 10 mln m2 na koniec I poł. 2018 r., a 1,8 mln m2 znajduje się w budowie, z czego 1,1 mln m2 poza Warszawą, wynika z analizy firmy doradczej JLL.
"Rynek biurowy przekroczył 10 mln m2 powierzchni biurowej. Regiony są tu szczególnie aktywne. W pierwszym półroczu deweloperzy dostarczyli w głównych ośrodkach biznesowych 36% więcej nowoczesnej powierzchni niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym tylko Wrocławiu podaż przekroczyła 1 mln m2. Zdecydowana większość nowych obiektów powstaje także w Krakowie i Trójmieście. To właśnie ta trójka odpowiada za 70% wolumenu realizowanej nowej podaży, ale wzrost aktywności deweloperów widać w całej Polsce" - powiedział analityk rynku JLL Łukasz Dziedzic, cytowany w komunikacie.
"Polskie miasta dynamicznie się rozwijają, a sektor nieruchomości komercyjnych stanowi istotny element tej zmiany. Korzyści wynikające z tworzenia nowych przestrzeni miejskich stają się coraz ważniejsze dla deweloperów chcących mieć wpływ na proces rozbudowy i ewolucji miasta. Niektóre nowe projekty, w szczególności te wielofunkcyjne, przyczyniają się do ożywienia danego obszaru. Do takich inwestycji należą np. Monopolis w Łodzi, Nowy Rynek w Poznaniu czy Unity Centre w Krakowie. Działania deweloperów i władz miasta pobudzają rozwój danego terenu, dzięki czemu staje się atrakcyjny dla firm, jak również odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności. Zmiana w podejściu do nowych projektów spowodowana jest również rosnącą świadomością i wymaganiami najemców oraz konkurencją pomiędzy deweloperami" - powiedział dyrektor ds rynków regionalnych JLL Karol Patynowski, cytowany w komunikacie.

gazetaprawna, 31.07.2018r.

*************************************************************************

Szansa na odzyskanie utraconych gruntów!

Poprzedni właściciele znacjonalizowanych nieruchomości, które ostatecznie nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, będą mogli ubiegać się o ich zwrot. Szansę na odzyskanie utraconych gruntów stworzą nowe przepisy przyjęte właśnie przez Senat. Teraz zajmą się nimi posłowie.
W tym pierwszym orzeczeniu, wydanym jeszcze w 2015 r. (sygn. akt SK 24/16), TK uznał za niezgodne z zasadami ochrony własności uzależnienie możliwości walki o odzyskanie takiej działki od zgody pozostałych uprawnionych osób. Urzędy i sądy administracyjne od dawna uważały, że konieczny jest wniosek wszystkich właścicieli lub ich następców prawnych, choć często nie dało się ustalić ich miejsca pobytu lub nie byli oni zainteresowani podejmowaniem próby odzyskania własności swoich przodków. Zasada ta nie została co prawda ustanowiona wprost w ustawie o gospodarce nieruchomościami, lecz jednoznacznie wynikała z praktyki jej stosowania przez organy. A zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przepisy powinny jednoznacznie przewidywać możliwość zwrotu wywłaszczonych udziałów tym, którzy tego zażądają.

gazetaprawna, 01.08.2018r.

*************************************************************************

Specustawa mieszkaniowa z podpisem prezydenta.

Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji - to cel specustawy mieszkaniowej, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda.Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa ma skrócić czas przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku.
Specustawa wprowadza dla inwestora standardy urbanistyczne. Inwestycja musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a minimalna szerokość drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 6 m. Przystanki komunikacji miejskiej muszą być w odległości 1 km od budowanych mieszkań, jednak w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców muszą być bliżej - do 500 m. Szkoły i przedszkola powinny być budowane w odległości 3 km, a w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców - 1,5 km. Ponadto inwestycja musi być realizowana na terenie zapewniającym dostęp do terenów rekreacyjnych, w takich samych odległościach, jak w przypadku szkół i przedszkoli.Podczas prac w Sejmie do ustawy wprowadzono kilka poprawek o charakterze legislacyjnym oraz poprawkę przyspieszającą wejście w życie przepisu dot. najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.
Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat.

forsal, 02.08.2018r.

*************************************************************************

Trzy czwarte mieszkań kupujemy za gotówkę?

Od kilku lat Narodowy Bank Polski publikuje szacunki udziału środków „gotówkowych” w zakupach mieszkaniowych w największych miastach. Wskaźnik piął się w górę, sięgając pod koniec 2017 r. 74 proc. Nie oznacza to jednak, że trzy z czterech mieszkań są kupowane bez udziału kredytu. Inwestowanie w nieruchomości na wynajem często wskazywane są jako istotna przyczyna rosnącego popytu na rynku mieszkaniowym. W wielu komentarzach podkreśla się, że Polaków do takiej formy pomnażania majątku mogą zachęcać niskie stawki na bankowych depozytach oraz przekonania dotyczące bezpieczeństwa inwestowania „w cztery ściany”Jeszcze w połowie 2015 r. wskaźnik ten wynosił 59 proc., by później szybko piąć się w górę. Pod koniec 2016 r. sięgnął rekordowych 74 proc., a wynik ten został powtórzony w IV kwartale 2017 r. Najnowsza edycja raportu NBP pochodzi z I kw. 2018 r. i przedstawia szacunek na poziomie 71 proc.W doniesieniach o danych publikowanych przez bank centralny często pojawia się sformułowanie, które może wprowadzać odbiorców w błąd. Mówi się o tym, że „trzy na cztery mieszkania kupiliśmy za gotówkę”. Sugeruje to, że Polacy masowo przerzucają swoje oszczędności na rynek nieruchomości. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka, nie tak drobnych, szczegółów.
•    Po pierwsze, NBP publikuje dane dotyczące wartości transakcji. Można zatem najwyżej powiedzieć, że „trzy z czterech złotych wydanych na rynku nieruchomości” (z zastrzeżeniami, o których poniżej) pochodziły nie z kredytu, a z innych źródeł.
•    Po drugie, dane dotyczą wyłącznie siedmiu największych miast w Polsce i tylko rynku pierwotnego. Jest to zaledwie wycinek rynku mieszkaniowego. W 2016 r., według szacunków Andrzeja Prajsnara z portalu RynekPierwotny.pl, odpowiadał on około 30 procentom wartości obrotu mieszkaniami w Polsce. 
•    Po trzecie, szacunek bazuje na przybliżonych danych. Bank centralny w pierwszym kroku określa wartość wypłat kredytów mieszkaniowych w kwartale, a następnie w oparciu o dane Związku Banków Polskich przyjmuje za jaką ich część odpowiada 7 największych miast. Co ciekawe, w tabelach NBP podawana jest wartość wypłat łącznie z wkładem własnym, w przypisie określonym na poziomie 20 proc. Obliczenia zgadzają się jednak, jeśli zechcemy je powtórzyć, dla wkładu sporo wyższego, bo ok. 25-procentowego.
W rzeczywistości brakuje wiarygodnych danych, które pozwoliłyby precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, jaka część transakcji na całym rynku nieruchomości mieszkaniowych odbywa się bez udziału bankowego finansowania. Można jednak podejrzewać, że jest sporo niższa, niż sugerują to analizowane przez NBP zakupy od deweloperów w największych miastach.

Bankier.pl, 03.08.2018r.

*************************************************************************

Zobacz także inne teksty:
Ile kosztuje Bez Prowizji
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA