Szkolenie 22.03.2019; Efektywna komunikacja na spotkaniachEfektywna komunikacja na spotkaniach i radzenie sobie z obiekcjami

22 marca 2019 roku, Warszawa


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

CEL SZKOLENIA:
  • pogłębienie wiedzy o mechanizmach komunikacji interpersonalnej
  • umiejętność prowadzenia i kontroli rozmów i spotkań   
  • umiejętność trafnego argumentowania
  • radzenie sobie z kontrargumentami i obiekcjami
PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Podstawy komunikacji interpersonalnej

a.    jak nas mogą zrozumieć, czyli model komunikacji dwustronnej
b.    nie tylko słowa działają – poznanie trzech kanałów komunikacji
c.    „musisz to zrobić”, „to niemożliwe” – słowa, które mogą zdenerwować Twojego rozmówcę


2.    Agresja, uległość, asertywność

a.    charakterystyka zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
b.    jak to działa - modele wypowiedzi asertywnych
c.    praktyka - ćwiczenie stosowania poznanych modeli w rzeczywistych sytuacjach


3.     Trudne sytuacje na spotkaniach

a.    dlaczego krzyczą i denerwują się? – rozumienie istoty emocji oraz oddziaływania na stan innych ludzi
b.    „a właśnie, że na budynku mają być czerwone pasy”, czyli dlaczego pojawiają się obiekcje i zarzuty
c.    kilka pomysłów na radzenie sobie z obiekcjami
d.    trening czyni mistrza – przećwiczenie sposobów radzenia sobie z obiekcjami


4.    Skuteczna perswazja

a.    perswazja czy manipulacja – jasna i ciemna strona wywierania wpływu
b.    „przecież wszyscy tak mówią…” – oddziaływanie grupy na podejmowanie decyzji oraz inne reguły wywierania wpływu
c.    pathos, ethos, logos – czyli jak skutecznie argumentować

WYKŁADOWCA:

Janusz Kowalczuk:

Przeprowadził ponad 12 000 godzin szkoleń i warsztatów.
W swojej pracy opiera się na wieloletnim doświadczeniu w sprzedaży oraz w zarządzaniu ludźmi.
Swoje umiejętności rozwijał na podyplomowych studiach menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, w Szkole Trenerów Biznesu TROP, na kursie Praktyk NLP w Neuroedukacji oraz na kursie Mistrz NLP w ośrodku PERSONA.
Obecnie współpracuje z firmami Hancock Training, Catman Polska, PTK Centertel i Telekomunikacja Polska.

Wybrane szkolenia i warsztaty, które przeprowadził dla handlowców, menedżerów oraz pracowników obsługi klienta:

• Akademia Biznesu Orange – warsztaty dla handlowców i menedżerów sprzedaży PTK Centertel i Telekomunikacji Polskiej
• Akademia Orlen Oil – warsztaty dla handlowców i menedżerów sprzedaży firm partnerskich Orlen Oil
• Szkoła Doradców Telekomunikacyjnych – cykl szkoleń dla handlowców firm partnerskich Telekomunikacji Polskiej
• Witamy w Call Centre – cykl szkoleń i warsztatów dla pracowników telefonicznej obsługi klientów.

Szkolenia i warsztaty prowadził m.in. dla:
•    Orange Polska
•    Telekomunikacja Polska
•    Orlen Oil
•    Polbank
•    Strabag
•    Auchan
•    Grene Polska
•    Tadmar (Grupa Saint-Gobain)
•    Wolters Kluwer Polska

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, Warszawa

Data: 22 marcań 2019 r. 10:00 - 16:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl ).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 11-17.02.2019r.
Szkolenie 15.03.2019 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
23 Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 04.03.2019; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków z uwzględnieniem zmian w prawie użytkowania wieczystego
Szkolenie 7.05.2019 r. "Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości"
Szkolenie 28.02.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
Szkolenie 05-06.03.2019 r."Inwestycje w nieruchomości komercyjne(...)"
Szkolenie 15.03.2019; Najnowsze problemy dotyczące prawnych uwarunkowań planowania i zagospodarowania przestrzennego
Szkolenie 19.03.2019; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 21.03.2019r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Szkolenie 28.03.2019r. Służebności przesyłu
Szkolenie 02.04.2019r. "Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)"
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA