TECHNOLOGIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - XXII KONGRES PFRN

TECHNOLOGIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
– XXII KONGRES PFRN

Blisko 200 profesjonalistów rynku nieruchomości z całego kraju i najbardziej aktualne zagadnienia. 26 października w Warszawie rozpocznie się jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży – XXII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Obrady patronatem honorowym objął Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Co nas cieszy, co nas boli?

Pod koniec października hotel InterContinental w Warszawie zmieni się w przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców i specjalistów rynku nieruchomości z kraju i zagranicy. Członkowie regionalnych stowarzyszeń nieruchomościowych i zarządczych oraz PFRN będą dyskutować o najbardziej palących problemach branży.

To wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. PFRN nieprzerwanie od ponad 20 lat stoi na straży stałego rozwoju i profesjonalizacji branży, uczestnicząc w procesie ustawodawczym, sprzyjającym rozwojowi rynku nieruchomości. W ostatnim czasie udało nam się wprowadzić zmiany w prawie, które chronią konsumentów. To wielki krok w dobrą stronę. Przed nami jednak kolejne wyzwania – zapowiada Andrzej Piórecki, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Nowoczesny rynek nieruchomości

Nowe technologie na rynku nieruchomości będą tematem przewodnim tegorocznego Kongresu. Zebrani podejmą takie zagadnienia, jak m.in. technologie w ochronie danych osobowych (wystąpienie Prezes UODO Edyta Bielak–Jomaa); nowe strategie mieszkaniowe (Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu M. St. Warszawy Grzegorz Okoński). W panelu dyskusyjnym: „Jak media społecznościowe i nowe technologie zmieniają branżę nieruchomości?” (wystąpią Magda Daniłoś, Adam Parzusiński, Aleh Tur, specjalista Googla, Daniel Kędzierski, Zbigniew Kostrzewa, moderator Oskar Płukis) oraz w debacie „Zastosowanie nowoczesnych technologii w branży nieruchomościowej” wezmą udział przedstawiciele Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, Marek Zuber.

Ponad 20 lat doświadczeń

Organizowane co roku, od ponad 20 już lat, Kongresy PRFN, to najważniejszy głos środowiska i jedno z największych wydarzeń w branży. W wykładach i prelekcjach, poruszających najbardziej aktualne dla sektora zagadnienia, biorą udział profesjonaliści i pasjonaci rynku nieruchomości z całego kraju. Co roku gośćmi honorowymi są wybitni specjaliści oraz autorytety naukowe z kraju i zagranicy. W ubiegłych latach byli to m.in. Claudine Speltz, Prezydent Europejskiej Rady Nieruchomości, Janusz Lewandowski, Komisarz Unii Europejskiej, prof. Danuta Hübner czy ekonomista prof. Witold Orłowski.

Patronat honorowy nad tegorocznym Kongresem sprawują: Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, czy też Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Partnerami wydarzenia są m.in.: CEPI – Europejska Rada Profesjonalistów Rynku Nieruchomości, a także  amerykańskie organizacje skupiające osoby zaangażowane w obrót nieruchomościami: Mainstreat Organization of RELATORS (MORe) oraz National Association of RELATORS.

Kwestie międzynarodowe

Polska Federacja Rynku Nieruchomości w dniach 25 - 26 października 2018 roku będzie również organizatorem plenarnego posiedzenia CEPI Europejskiej Rady Profesjonalistów Rynku Nieruchomości, czyli międzynarodowej organizacji zrzeszającej prawie 30 narodowych stowarzyszeń zawodowych z Europy. Organizacja zajmuje się edukacją przyszłych specjalistów w dziedzinie nieruchomości, ciągłym kształceniem za pośrednictwem wspólnej, europejskiej platformy edukacyjnej, lobbowaniem europejskich władz w celu uproszczenia transakcji nieruchomości, ułatwianiem transakcji transgranicznych, czy też tworzeniem projektów badawczych związanych z rynkiem nieruchomości. Spotkania odbędą się w tym samym miejscu co doroczny Kongres PFRN. Przedstawiciele z większości krajów europejskich wezmą udział w XXII Kongresie PFRN.

Więcej informacji o Kongresie, a także program obrad znajduje się na stronie https://kongrespfrn.pl/

 

 


Szczegółowych informacji mediom udziela:

Natalia Gołębiewska, Dyrektor PFRN

tel. 512 368 422, email: ngolebiewska@pfrn.pl

 

 

***

O POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI (PFRN)

Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) z siedzibą w Warszawie www.pfrn.pl jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami. W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie 17 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających około 2000 osób. Od lutego 2010 roku PFRN jest członkiem Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.  Od 2004 roku jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Rady Nieruchomości – CEPI (Conseil Européen des Professions Immobilieres) z siedzibą w Brukseli. W grudniu 2013 roku uruchomiła Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości, w którym prezentowane są profile zawodowe osób posiadających licencję PFRN. Rejestr dostępny jest dla klientów pod adresem: http://rejestr.pfrn.pl

 

 

 

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA