Seminarium Europejskiej Konfederacji Zarządców Nieruchomości - zapraszamy!

SPOTKANIA CEPI W WARSZAWIE ORAZ SEMINARIUM CEAB

(Europejskiej Konfederacji Zarządców Nieruchomości)


Niezależnie od XXII Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, który odbędzie się w dniu 26 października 2018 roku w hotelu InterContinental w Warszawie, w dniach 25-26 października gościć będziemy doroczne Walne Zgromadzenie CEPI z Brukseli. CEPI to organizacja, której PFRN jest członkiem od kilkunastu lat. Organizacja zrzesza większość europejskich stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Seminarium na temat Zarządzania sektorem mieszkaniowym będzie organizowane w dniu 25 października i będzie otwarte dla wszystkich profesjonalistów rynku nieruchomości, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w debacie.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SEMINARIUM:

1. Hiszpańskie doświadczenia w zarządzaniu sektorem mieszkaniowym – condominia.
Lektor : Luis De Prado

2. Belgijskie doświadczenie w zarządzaniu sektorem mieszkaniowym – condominia.
Lektor : Luc Machon

3. Zarządzanie energią w budynkach mieszkalnych - wybrane aspekty.
Lektor : Jarosław Zieliński


1. Spanish experience in managing the residential  sector - condominium real estate.
Lecturer : Luis De Prado

2. Belgian experience in managing the housing sector.
Lecturer: Luc Machon

3. Energy management in residential buildings selected aspects.
Lecturer : Jarosław Zieliński

INFORMACJE DODATKOWE:

Termin: 25 października 2018 r. ( October 25, 2018) w godz. 15.00-18.00

Miejsce: Hotel InterContinental, Sale Konferencyjne: Chopin + Paderewski, 3 piętro

Koszty:
150 zł brutto

REJESTRACJA (Registration):

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

WYKŁADOWCY:

Seminarium poprowadzą:

1. Leonardo Caruso z Włoch

2. Luis de Prado z Hiszpanii

3. Jarosław Zieliński (Prezydent CEAB, Wiceprezydent CEPI)

Inżynier Budownictwa i licenjonowany Zarządca Nieruchomości. Doświadczony specjalista w zakresie zarządzania infrastrukturą komunalną i zasobami budowlanymi, były Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, przedsiębiorca prowadzący swoją firmę specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami, doradztwie inżynieryjnym i ekspertyzach, doradztwie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Aktywny członek profesjonalnych organizacji zarządzających nieruchomościami, długoletni członek organów rządowych PFSZN.


Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA