List od Prezydenta PFRN w sprawie portalu Szybko.plSzanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,
 
Portal Szybko.pl staje się własnością pośredników, a my mamy szansę bycia inicjatorem, wykonawcą i beneficjentem radykalnej zmiany na polskim rynku nieruchomości. Dzięki nawiązaniu strategicznej współpracy pomiędzy Polską Federacją Rynku Nieruchomości i jednym z najstarszych i najstabilniejszych serwisów ogłoszeniowych jakim jest Szybko.pl, zaczynamy wspólnie tworzyć nową jakość - platformę ogłoszeniową należącą do praktyków, którzy najlepiej znają rynek i problemy klientów.
 
Wraz z Szybko.pl obieramy nowy kierunek działania, nową drogę - alternatywę wobec istniejącego status quo. Wspólnie chcemy zapewnić biurom nieruchomości stabilne zaplecze, które umożliwi prawidłowy rozwój polskiego rynku nieruchomości i pozwoli na dostarczanie usług na najwyższym poziomie. Wierzymy, że poprzez solidarne działanie pośredników uda nam się zbudować silną markę i serwis pierwszego wyboru dla osób kupujących i sprzedających nieruchomości.
 
Warunki partnerstwa i współpracy pomiędzy Szybko.pl a PFRN, zawarte w umowie podpisanej 29 października 2018 roku zostały doprecyzowane  podczas trzymiesięcznych negocjacji. Przedstawiciele stron ustalili zasady i ścieżkę prawną zakupu Szybko.pl, które zostałe zawarte w “Ogólnych warunkach uczestnictwa w programie przejęcia spółki Szybko.pl” (dalej OWU). Dokument jest integralną częścią umów, które właściciele Szybko.pl będą zawierać z każdym z pośredników przystępujących do partnerstwa.

Podstawowa reguła dotycząca sposobu nabycia udziału pozostaje niezmienna:
•  pośrednik podpisuje indywidualną umowę współpracy z Szybko.pl.
•  możliwość nabycia udziału wiąże się z wykorzystaniem usług Szybko.pl: przede wszystkim publikacji, a także innych takich jak: punkty premium, strona internetowa, reklama zewnętrzna z fabryka.szybko.pl. Do uzyskania udziałów uprawniony jest podmiot, który na ww. usługi wyda 5.000 złotych.
 
Aby uzyskać udział nie trzeba będzie oczekiwać 3 lata. Już  teraz spółka Szybko.pl zwiększyła liczbę udziałów do 10 000 i jest gotowa do ich sukcesywnego przekazywania pośrednikom. Po podpisaniu umowy współpracy i opłaceniu pierwszej faktury za usługi Szybko.pl między Szybko.pl i pośrednikiem zostanie podpisana “Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów”. Ze strony Szybko.pl gwarantowane jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego.
 
Uzgodniona została wysokość zabezpieczeń dla pośredników, sposób podziału udziałów oraz weryfikacji bieżącej działalności portalu przez przedstawicieli środowiska.  Szybko.pl zagwarantowało w OWU i już wprowadziło zmiany w statucie spółki, polegające na powołaniu 5 osobowej Rady nadzorczej, w której 3 osoby są reprezentantami środowiska pośredników a dwie osoby są reprezentantami obecnych właścicieli spółki. W czasie trwania procesu przejęcia, spółka zobowiązała się do składania sprawozdań finansowych i poddawania się audytowi raz w roku.
 
W umowie spółki jest już wpisanych 4 członków rady nadzorczej:
Szymon Sędek (reprezentant pośredników)
Andrzej Piórecki (reprezentant pośredników)
Robert Majkowski (reprezentant obecnych właścicieli)
Konrad Łapiński (reprezentant obecnych właścicieli)
Piąte miejsce pozostaje dla reprezentanta środowiska
 
Dzięki świetnej współpracy z Szybko.pl udało się stworzyć bezpieczne dla środowiska procedury, dzięki którym możemy zostać właścicielem serwisu i umocnić swoją pozycję na rynku nieruchomości. Teraz wszystko zależy już tylko od naszego środowiska, od tego czy chcemy zmiany, czy chcemy realnego wpływu na cały rynek, czy będziemy walczyć o swoją pozycję i status zawodu pośrednika i czy zadziałamy SOLIDARNIE.
 
POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI będzie brać aktywny udział, wspierać, współpracować i dążyć do realizacji wspólnego celu jakim jest realny wpływ na rynek nieruchomości i wiodąca rola pośredników – profesjonalistów.
 
Andrzej Piórecki
Prezydent PFRN

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA