Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości

 Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

CEL SZKOLENIA:

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że ktoś skopiował Twoją ofertę i użył jako swojej do promocji nieruchomości? Albo zrobił to samo ze zdjęciami? Ogarnia Cię złość, ale nie bardzo wiesz, jak poradzić sobie z problemem. A może ktoś „podkupił” Ci dobrego pracownika? Albo zabrał klienta, namówił go, żeby rozwiązał umowę z Tobą i zawarł nową, przy okazji pomawiając Cię, opowiadając nieprawdę na temat Twojej pracy, Twoich kompetencji? Irytuje Cię konkurencja oferująca swoje usługi za 0% albo 1 zł? Chcesz „coś z tym zrobić”, ale nie wiesz czy i co w ogóle możesz? Potencjalny nabywca obejrzał nieruchomość
i przekazał informacje o niej znajomemu, który ją kupił. Sprzedający mówi, że to nie klient przekazany przez Ciebie, więc nie zapłaci Ci wynagrodzenia. Brzmi znajomo? W swojej codziennej pracy używasz fotografii nieruchomości do ich promocji. Zamawiasz je
u fotografia, robisz samodzielnie, albo robią to Twoi współpracownicy czy pracownicy.
A czy masz uregulowaną kwestię praw autorskich do nich? Czy masz pewność, że zakończenie współpracy z agentem, który był autorem zdjęć nie będzie początkiem sporego problemu?

Na te wszystkie pytania są odpowiedzi. Znajdziesz je na szkoleniu. Dowiesz się, że w przypadku takich zjawisk masz instrumenty, dzięki którym możesz zabezpieczyć swoje interesy i dochodzić roszczeń na wypadek ich naruszenia.  Powiem Ci, jak kształtować postanowienia umów pośrednictwa, jak układać relacje ze współpracownikami, autorami fotografii, filmów i innych usług tego typu, by nie dać się złapać w prostą pułapkę roszczeń.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie - na czym polega ochrona konkurencji i w jakim zakresie dotyczy rynku nieruchomości
2. Czym jest nieuczciwa konkurencja?
3. Rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji.
4. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?
5. Jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa pośrednika?
6. W jaki sposób może dojść do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa?
7. Czy „podkupienie pracownika” to czyn nieuczciwej konkurencji?
8. Nakłanianie klienta by rozwiązał umowę z innym pośrednikiem jako czyn nieuczciwej konkurencji.
9. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
10. Pracownik jako konkurent pośrednika.
11. Zakaz konkurencji w oparciu o przepisy Kodeksu pracy.

a. Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.
b. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
c. Roszczenia pośrednika za złamanie zakazu konkurencji.
d. Jak kształtować karę umowną za złamanie zakazu konkurencji?

12. Jak przygotować umowę o zachowaniu poufności?
13. Stosowanie stawek „0%”, „1 zł” w umowach pośrednictwa, a czyn nieuczciwej konkurencji.
14. Praca dla klienta bez zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
15. Praca poniżej kosztów świadczenia usługi.
16. Stosowanie reklamy sprzecznej z przepisami prawa.
17. Zgłoszenie dłużnika do biura informacji gospodarczej i nieusunięcie informacji.
18. Odpowiedzialność cywilna za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji.

a. Jakie roszczenia przysługują pośrednikowi?
b. Jak udowodnić, że doszło do czynu nieuczciwej konkurencji?
c. Kto może wystąpić z roszczeniem?
d. Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji?

19. Odpowiedzialność karna

a. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
b. Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.  

20. Ochrona informacji poufnych na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

a. Klient jako konkurent pośrednika
b. Czym jest informacja poufna?
c. Jak zastrzec poufność informacji?
d. Jak wykorzystać zastrzeżenie poufności w przypadku próby pominięcia pośrednika?
e. Jakie roszczenia przysługują pośrednikowi na wypadek ujawnienia przez klienta informacji poufnych?

21. Własność intelektualna na rynku nieruchomości

a. Czym jest utwór?
b. Autorskie prawo majątkowe i osobiste prawo majątkowe
c. Pośrednik w relacji z fotografem, projektantem wnętrz, home-stagerem – umowy licencyjne i przenoszące prawa autorskie
d. Kopiowanie fotografii i opisów nieruchomości przez innych pośredników.
e. Twój agent fotografuje – do kogo należą prawa autorskie?
f. Jak zabezpieczyć interes pośrednika przez roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich?

WYKŁADOWCA:


Piotr Dobrowolski - radca prawny.


Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości. Wspiera inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości w codziennej pracy. Projektuje i weryfikuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami. Prowadzi audyty nieruchomości, obsługuje procesy inwestycyjne, reprezentuje klientów w sporach sądowych na gruncie prawa rzeczowego.  Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od ponad 10 lat związany z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, gdzie dzieli się swoją wiedzą z aktualnymi i przyszłymi pośrednikami i zarządcami. Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, 8 piętro, Warszawa

Data: 7 maja 2019 r. w godzinach: 10:00 - 16:00

Koszty:

350 zł brutto – dla członków PFRN
400 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
450 zł brutto  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA

Formularz Zgłoszeniowy

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

Zobacz także inne teksty:
KONGRES PFRN w Bydgoszczy już za nami!
Manifest z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r.
Szkolenie 11.06.2019 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Forum Rynku Nieruchomości 2019
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 31.05.2019; Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 04.06.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 28.06.2019 r. - Prawo budowlane, organizacja oraz prowadzenie robót budowlanych oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA