Przegląd mediów 03-07.12.2018r.

Budynek gospodarczy można użytkować jako mieszkalny. Ale wymaga to zgłoszenia.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga złożenia wniosku w starostwie powiatowym (urzędzie miejskim miasta a prawach powiatu). Użytkować budynek w zmieniony sposób można po upływie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów w urzędzie, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w formie decyzji (tzw. milcząca zgoda).
Formalności związane ze zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu - np. zmiana użytkowania gospodarczego na użytkowanie mieszkalne - wymaga przygotowania wniosku oraz szeregu wymaganych załączników. Druk wniosku dostępny jest we właściwym miejscowo starostwie powiatowym/urzędzie miasta (wydział administracji architektoniczno-budowlanej) oraz na stronie www urzędu (...)
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
W razie gdyby złożone dokumenty były niekompletne - urząd zażąda uzupełnień. Jeśli nie uzupełnimy wskazanych braków - organ wniesienie sprzeciw wobec zgłoszonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Kompletny wniosek podlega procedurze tzw. milczącej zgody. Oznacza ona, że do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia organowi kompletnego zgłoszenia, nie wniesie on sprzeciwu w drodze decyzji.

Gazeta Prawna, 0312.2018 r.

*************************************************************************

Nocowanie w kapsułach. Od listopada2018 r. działa w stolicy największy w Polsce hostel kapsułowy. Może tu spać nawet 120 osób.

Oficjalna cena za nocleg w Kapsula Hostel wynosi 89 zł, chociaż z okazji otwarcia obniżono ją prawie o połowę. Kilka dni po otwarciu obłożenie osiągnęło rekordowe 60 proc. Obecnie gościmy 20-30 osób dziennie. Znajdują nas głównie za pomocą Booking. com — na razie jedynie około 20 proc. trafia przez nasz system rezerwacyjny. Już w pierwszym tygodniu mieszkali tu przedstawiciele kilkunastu państw z różnych stron świata (...)
W porównaniu z hostelami oferującymi miejsca w wieloosobowych pokojach w obiekcie przy ul. Dowcip 4 całe piętro przeznaczone jest na wspólne spanie, ale każdy ma swoje intymne cztery kąty. Umieszczone dwupoziomowo kapsuły zostały wyposażone w wentylację i zamykane rolety. Oświetlenie w kapsule zapewniają lampy ledowe nie powodujące nagrzewania powietrza. Bagaż podręczny trzeba zostawiać w zamykanych szafkach umieszczonych wzdłuż korytarzy między rzędami kapsuł, a wierzchnie ubranie i buty w przechowalni przy recepcji na parterze budynku (...).
Pomysł hosteli kapsułowych przyszedł do Polski z Japonii, gdzie są najtańszym sposobem spędzenia nocy, gdy zatrzymujemy się w dużych miastach podczas podróży. Najłatwiej wyszukiwać je poprzez platformy rezerwacyjne w internecie.

Puls Biznesu, 04.12.2018 r.

*************************************************************************

Elastyczne powierzchnie dla korporacji. Coworking obok biura to duża wygoda np. w czasie remontu lub przeprowadzki.

Właściciele biurowców posiadający oprócz biur wynajmowanych na zasadzie tradycyjnych umów również powierzchnie elastyczne, mogą w razie potrzeby i możliwości udostępniać je klientom korporacyjnym. Z przypadkiem tego typu zmierzył się Adgar Poland, kiedy Link4, jeden z korporacyjnych najemców, poszukiwał zastępczych przestrzeni na czas remontu swojego biura. W efekcie w kwietniu 2018 r. część pracowników Link4 przeprowadziła do Beyourself, przestrzeni co-kreatywnej Adgar Poland, i będą z niej korzystać przez rok. Adgar tłumaczy oddanie coworkingu na potrzeby Link4 przyjacielską przysługą dla lojalnego klienta. Dla 130 pracowników Link4 jest to natomiast okazja tymczasowego przebywania w zupełnie innych wnętrzach niż tradycyjne biuro. espoły pracujące na powierzchni coworkingowej cenią ją sobie. Wskazują przede wszystkim na kreatywne wnętrza i przestrzeń sprzyjającą wspólnej pracy i budowaniu relacji (...)
Zasadniczo coworking oferowany jest mniejszym firmom, start-upom i freelancerom. Obserwując potrzeby dużych firm, które chciały korzystać z atutów coworkingu, jednocześnie nie rezygnując z własnej, odrębnej przestrzenifirmowej, stworzyliśmy koncept Beyourself. Jego członkowie otrzymują pełne członkostwo w społeczności Brain Embassy i dzięki temu ludzie z dużych firm mogą poczuć ducha co-creatingu.

Puls Biznesu, 05.12.2018 r.

*************************************************************************

Prognozy dla rynku mieszkaniowego w Polsce. Co nas czeka w 2019 roku?

W ostatnim czasie często porównuje się obecną sytuację na rynku mieszkaniowym do boomu w latach 2006-2007 i następnie gwałtownego załamania w 2008 r. Czy rzeczywiście sytuacja jest podobna do tej sprzed dekady? Przed jakimi szansami i zagrożeniami stoi rynek deweloperski w 2019 r.? Dane za trzeci kwartał 2018 r. potwierdzają pewne wyhamowywanie rynku. Już od początku roku obserwujemy spadek sprzedaży nowych mieszkań – według raportu REAS na sześciu głównych rynkach (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź) sprzedano w okresie lipiec-wrzesień jedynie 14,2 tys. mieszkań, czyli o 19 proc. mniej niż w trzecim kwartale 2017 r., a od początku roku 48,2 tys. mieszkań czyli o 10 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Powodów takiego stanu rzeczy należy naszym zdaniem szukać bardziej po stronie podażowej niż popytowej. Warto zwrócić uwagę, że w 2018 r. spadała nie tylko sprzedaż, ale również liczba mieszkań w ofercie. Oznacza to, że sprzedaż deweloperów rzeczywiście zmniejszyła się w liczbach bezwzględnych, ale gdyby spojrzeć na nią w relacji do oferty (na początek kwartału), to jest ona bardziej stabilna. Ewidentnie okres od połowy 2016 r. do końca 2017 r. był okresem największej hossy dla deweloperów mieszkaniowych, a rok 2018 przyniósł spowolnienie, jednak nie jest ono tak gwałtowne jak w 2008 r.
Dane za trzeci kwartał 2018 r. potwierdzają pewne wyhamowywanie rynku. Już od początku roku obserwujemy spadek sprzedaży nowych mieszkań – według raportu REAS na sześciu głównych rynkach (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź) sprzedano w okresie lipiec-wrzesień jedynie 14,2 tys. mieszkań, czyli o 19 proc. mniej niż w trzecim kwartale 2017 r., a od początku roku 48,2 tys. mieszkań czyli o 10 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Powodów takiego stanu rzeczy należy naszym zdaniem szukać bardziej po stronie podażowej niż popytowej. Warto zwrócić uwagę, że w 2018 r. spadała nie tylko sprzedaż, ale również liczba mieszkań w ofercie. Oznacza to, że sprzedaż deweloperów rzeczywiście zmniejszyła się w liczbach bezwzględnych, ale gdyby spojrzeć na nią w relacji do oferty (na początek kwartału), to jest ona bardziej stabilna. Ewidentnie okres od połowy 2016 r. do końca 2017 r. był okresem największej hossy dla deweloperów mieszkaniowych, a rok 2018 przyniósł spowolnienie, jednak nie jest ono tak gwałtowne jak w 2008 r.
Zgodnie z podręcznikami makroekonomii i przykładami z przeszłości, przy typowym scenariuszu końca hossy i początku dekoniunktury następuje rozminięcie krzywych popytu i podaży. Popyt spada wyhamowany zbyt wysokimi cenami mieszkań i/lub rosnącymi stopami procentowymi, czyli wyższymi kosztami kredytu hipotecznego. W tym samym czasie inwestycje rozpoczęte 2-3 lata wcześniej powodują, że rozpędzona podaż jeszcze cały czas rośnie. Deweloperzy spodziewali się, że stale rosnące ceny mieszkań zrekompensują im wyższe koszty związane z droższymi gruntami i wyższymi kosztami robocizny. W momencie kiedy nadpodaż mieszkań trafia na rynek i nie znajduje chętnych kupców, następuje załamanie poziomu cen mieszkań, a uszczuplone przychody nie są w stanie pokryć poniesionych wcześniej kosztów. Obecne wyhamowanie sprzedaży nie spełnia warunków takiego scenariusza.
Zwłaszcza w 2017 r. obserwowaliśmy wzrost cen zarówno gruntów jak i kosztów budowy. Wydaje się jednak, że deweloperzy nie chcą powielać błędów z przeszłości jak np. w 2008 r., kiedy nadpodaż mieszkań doprowadziła do załamania cen i kryzysu na rynku. Dlatego firmy starają się kontrolować liczbę budowanych lub oddawanych mieszkań, aby utrzymać odpowiednie marże i rentowność – dzięki temu wyższe koszty są skuteczniej przerzucane na klientów. Nauczeni poprzednimi załamaniami bardziej rozsądnie dostosowują oferty, uważniej kupują grunty i nie „gonią” za rekordowymi wolumenami. Lepiej sprzedawać wolniej, ale po wyższych cenach. Liczba nowych mieszkań wprowadzanych do oferty odpowiada mniej więcej poziomom sprzedaży – oferta jest uzupełniana, a nie powiększana – w latach 2015-2017 oscylowała w okolicy 50 tys. (na sześciu głównych rynkach), a w 2018 r. została odpowiednio zredukowana, podczas gdy w latach 2006-2007 gwałtownie rosła (...)

Forsal, 06.12.2018 r.

*************************************************************************

Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, umożliwiającej zmianę od 1 stycznia 2019 r.
Sejm w głosowaniu odrzucił poprawkę klubu PO-KO dot. bonifikat opłat za przekształcenie gruntów. Przyjął natomiast poprawkę klubu PiS, która określa, że za dzień udzielenia pomocy uznaje się dzień wydania zaświadczenia.
Głosowało 432 posłów, za opowiedziało się 429 posłów, jedna osoba była przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu.
Projekt przygotowany przez rząd, w opinii klubu PiS, "wpisuje się w rządowy projekt +Mieszkanie Plus+. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie budownictwa na wynajem dla osób, których nie stać na własność mieszkaniową".
Przyjęta ustawa umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 proc. (szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości).
Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty.
Teraz nowela trafi do Senatu.

Bankier, 07.12.2018 r.

*************************************************************************

Zobacz także inne teksty:
Akcja Drzwi Otwarte 2019: Wykaz biur nieruchomości
Odwiedź pośrednika! OGÓLNOPOLSKA AKCJA PFRN "DRZWI OTWARTE"
23. Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Zapraszamy do Bydgoszczy - XXIII Kongres PFRN
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 5.04.2019 r. - Służebności przesyłu
Szkolenie 02.04.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)
Szkolenie 03.04.2019 r. - Marka Agenta
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 26.04.2019; Nowe regulacje prawne na rynku nieruchomości związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. - Specustawa
Szkolenie 04.04.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA