Szkolenie 05-06.03.2019 r."Inwestycje w nieruchomości komercyjne(...)"

"Inwestycje w nieruchomości komercyjne – modelowania finansowe w podejściu rynków kapitałowych"

05-06 marca 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM:


1. Modelowanie finansowe w nieruchomościach – filozofia myślenia;

2.Elementy matematyki finansowej (wartość teraźniejsza, przyszła, annuitety, model Gordona  etc.);

3. Definicja pojęcia ryzyka i jego wpływu na ocenę wartości inwestycji;

4. Metody wyznaczania stóp dyskontowych: CAPM, WACC, etc. (stopy dyskontowe vs stopa kapitalizacji vs stopy zwrotu);

5. Parametry wejściowe i budowa modeli – wskaźniki rynkowe, źródła danych;

6. Metody określania wyników osiąganych przez inwestycję (statyczne i zdyskontowanych strumieni pieniężnych);

7. Modelowanie praktyczne w Excel:

*Nabycie gruntu i realizacja procesu deweloperskiego;
*Zakup funkcjonującego obiektu;

8. Finansowanie projektów

*Dostępne na rynku źródła finansowania;
*Parametry kredytów hipotecznych na nieruchomości komercyjne;
*Proces oceny wniosku kredytowego przez kredytodawcę;
*Modelowanie struktur finansowych w arkuszu Excel – zajęcia praktyczne (finansowanie dłużne i mezzanine);

9. Sposoby analizy ryzyka: analiza scenariuszowa, analiza wrażliwości analiza Monte Carlo;
10. Opcje realne w nieruchomościach: podstawy analizy;
11. Sposoby prezentacji wyników;

WYKŁADOWCA:

Bolesław Kołodziejczyk

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 05-06 marca 2019 r. w godz. 10.00-16.00
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Koszty:

740 zł brutto – dla członków PFRN
910 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
950zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

Zobacz także inne teksty:
Akcja Drzwi Otwarte 2019: Wykaz biur nieruchomości
Odwiedź pośrednika! OGÓLNOPOLSKA AKCJA PFRN "DRZWI OTWARTE"
23. Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Zapraszamy do Bydgoszczy - XXIII Kongres PFRN
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 5.04.2019 r. - Służebności przesyłu
Szkolenie 02.04.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)
Szkolenie 03.04.2019 r. - Marka Agenta
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 26.04.2019; Nowe regulacje prawne na rynku nieruchomości związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. - Specustawa
Szkolenie 04.04.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA