Szkolenie 20.02 2019r. "Najem – między teorią, a praktyką (...)"

"Najem – między teorią, a praktyką – jak się zwykle robi i dlaczego nie zawsze to okazuje się być skuteczne?"

20 lutego 2019 roku

FRORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CEL SZKOLENIA:

Najem, to jedna z tych umów o korzystanie z nieruchomości, która z pozoru łatwa,
w praktyce zawiera szereg pułapek. Dzieje się tak chociażby z tego powodu, iż przepisy dotyczące najmu znajdują się nie tylko w Kodeksie cywilnym, ale również poza nim, w budzącej wiele kontrowersji ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Mało kto jednak pamięta, że do najmu stosujemy ogólne zasady prawa zobowiązań,
z których również możemy czerpać i powinniśmy znać. Na rynku nieruchomości, również wśród pośredników i zarządców nieruchomości, panuje szereg mitów i teorii, które nie wytrzymują konfrontacji ze stanem prawnym. Proponowane szkolenie poświęcone będzie szczegółowemu omówieniu poszczególnych problemów z nim związanych z instytucją najmu i obaleniu panujących mitów. Przebrniemy przez kolejne zagadnienia związane z oddawaniem nieruchomości w najem, skonfrontujemy funkcjonujące na rynku zapisy umów ze stanem prawnym, omówimy czy są skuteczne i jakie zagrożenie płynie ze stosowania zapisów niezgodnych z przepisami prawa. Wskażę sposoby, jak w trudnej materii dotyczącej najmu odnaleźć sposoby na polepszenie sytuacji wynajmującego względem najemcy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Źródła prawa
1.    Gdzie szukać przepisów dotyczących najmu?
2.    Czy najem to tylko Kodeks cywilny
i ustawa o ochronie praw lokatorów?

Zawarcie umowy najmu
1.    Czy osoba nie będąca właścicielem może zawrzeć umowę najmu?
2.    Kto może być stroną umowy najmu lokalu użytkowego?
3.    Kto może być stroną umowy najmu okazjonalnego?
4.    Kto może być stroną umowy najmu instytucjonalnego?
5.    Forma umowy najmu
6.    Zawarcie umowy per facta concludentia
7.    Milczące przedłużenie umowy najmu i jego konsekwencje
8.    Najem a małżeństwo
9.    Czy i kogo najemca może przyjąć do zajmowanego lokalu?

Obowiązki stron
1.    Obowiązki wynajmującego
2.    Obowiązki najemcy
3.    Skutki niewywiązywania się przez strony ze swoich obowiązków
4.    Rozliczanie mediów
5.    Odśnieżanie i usuwanie zalodzenia
6.    Kto odpowiada za zalanie sąsiada - właściciel, czy najemca?
7.    Kiedy i za co wynajmującemu grozi kara w wysokości 100 000 zł?

Nakłady
1.    Umowy najmu z adaptacją lokalu
2.    Rodzaje nakładów
3.    Rozliczanie nakładów

Czas trwania umowy najmu
1.    Umowy na czas oznaczony
2.    Umowy na czas nieoznaczony

Podwyższanie czynszu
1.    Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego
2.    Podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego
3.    Podwyższanie czynszu w umowach najmu okazjonalnego i instytucjonalnego

Wypowiedzenie umowy najmu
1.    Uwagi ogólne

2.    Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego
3.    Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego
4.    Rękojmia
5.    Treść oświadczeń w procedurze wypowiadania umowy najmu
6.    Okresy wypowiedzenia i sposoby ich skracania
7.    Wypowiadanie umów na czas nieoznaczony
8.    Wypowiadanie umów na czas oznaczony
9.    Ekstraordynaryjne przypadki rozwiązania umowy najmu
10.  Obowiązki stron po zakończeniu stosunku najmu

Zmiany podmiotowe
1.    Jak zabezpieczyć się przed wypowiedzeniem umowy najmu przez następcę prawnego?
2.    Uprawnienia najemcy na wypadek wypowiedzenia umowy przez nabywcę lokalu
3.    "Dziedziczenie najmu"

Kaucja
1.    Kaucja jako warunek zawarcia umowy najmu
2.    Czym tak naprawdę jest kaucja?
3.    Jak wysoką kaucję pobrać?
4.    Zasady zwrotu kaucji
5.    Zwrot kaucji w przypadku zbycia lokalu przez wynajmującegoRozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów z lokatorami
1.    Czy mogę odciąć media w lokalu i kiedy będzie to legalne?
2.    Czy mogę wymienić zamki?
3.    Powództwo eksmisyjne
4.    Spory o czynsz najmu i inne opłaty

Najem z cudzoziemcami
1.    Różnice i podstawowe zasady

2.    Dochodzenie roszczeń od cudzoziemców

Najem okazjonalny
1.    Kto może być stroną umowy najmu okazjonalnego?
2.    Czy najem okazjonalny to recepta na wszystkie problemy?
3.    Rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego przed upływem czasu jej trwania

4.    Podwyższenie czynszu najmu
5.    Postępowanie eksmisyjne przy umowie najmu okazjonalnego
6.    Czy warto zawierać umowy najmu?

Najem instytucjonalny
1.    Czym jest najem instytucjonalny?
2.    Sytuacja najemcy w umowie najmu instytucjonalnego
3.    Podobieństwa i różnice z najmem okazjonalnym
4.    Kontrowersje

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

WYKŁADOWCA:

Piotr Dobrowolski - Radca Prawny. Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości. Wspiera inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości w codziennej pracy. Projektuje i weryfikuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami. Prowadzi audyty nieruchomości, obsługuje procesy inwestycyjne, reprezentuje klientów w sporach sądowych na gruncie prawa rzeczowego.  Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od ponad 10 lat związany z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, gdzie dzieli się swoją wiedzą z aktualnymi
i przyszłymi pośrednikami i zarządcami. Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny nieruchomości.

Zobacz także inne teksty:
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Przegląd mediów 15.07-19.07.2019 r.
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA