Szkolenie 15.02.2019r. ;Obowiązki pośredników (...)"

„Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

-  Symptomy i etapy prania pieniędzy
-  Raje podatkowe
-  Karuzele podatkowe
-  Listy sankcyjne
-  Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami
-  Czym jest „finansowanie terroryzmu”

2. Polskie, unijne  i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

-  Ustawa z 2018 r. – nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.
-  Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
-  Krajowa ocena ryzyka
-  Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
-  Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
-  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana:

- Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML
- Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka
- Procedura wewnętrzna w zakresie AML
- Procedura tzw. whistle blowingu, czyli  anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
- Obowiązek szkoleń
- Omówienie wzorów procedur dla biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

4. Środki bezpieczeństwa finansowego, typowanie transakcji (gotówkowych, podejrzanych, ponadprogowych).

5. Weryfikacja tożsamości a RODO:

- Wybrane metody weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego i innych podmiotów
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji
- Kopiowanie dokumentów tożsamości

6. Przekazywanie informacji, zawiadomienia i raportowanie do GIIF.

7. Przestępstwo z art.299 k.k. lub 165a k.k.

8. Kontrola instytucji obowiązanych, kary pieniężne, sankcje administracyjne, przepisy karne.

Uczestnicząc w szkoleniu, spełnią Państwo obowiązek szkoleniowy wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
W trakcie szkolenia otrzymują Państwo komplet dokumentacji sprofilowanej pod biuro nieruchomości, w tym ocenę ryzyka, którą de facto wszystkie biura powinny sporządzić najpóźniej do 13 stycznia 2019 r.

WYKŁADOWCA:

Rafał Szczeponek -  prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach. Wykładał na kursach licencyjnych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na seminariach i szkoleniach dla pośredników i zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył także studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych" w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Publikuje w branżowych wydawnictwach. Miłośnik dobrego kina i muzyki rockowej

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin:
15 lutego 2019 r.

godz. 9:00 - rejestracja
godz. 9:30-16.00 - szkolenie

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844      
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 11-17.02.2019r.
Szkolenie 15.03.2019 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
23 Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 04.03.2019; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków z uwzględnieniem zmian w prawie użytkowania wieczystego
Szkolenie 7.05.2019 r. "Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości"
Szkolenie 28.02.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
Szkolenie 05-06.03.2019 r."Inwestycje w nieruchomości komercyjne(...)"
Szkolenie 15.03.2019; Najnowsze problemy dotyczące prawnych uwarunkowań planowania i zagospodarowania przestrzennego
Szkolenie 19.03.2019; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 21.03.2019r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Szkolenie 28.03.2019r. Służebności przesyłu
Szkolenie 02.04.2019r. "Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)"
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA