Szkolenie 12.03.2019 r. - Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - czyli jak skonstruować i posługiwać się podstawowym narzędziem pracy pośrednika?

Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – czyli jak skonstruować i posługiwać się podstawowym narzędziem pracy pośrednika?

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CEL SZKOLENIA:

Umowa pośrednictwa to podstawowe narzędzie pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. To od niej zależy, jaki zakres obowiązków przyjmie na siebie pośrednik, jakie i czy wynagrodzenie otrzyma. Jak każde narzędzie powinna być łatwa w obsłudze, intuicyjna, a przede wszystkim skuteczna. Aktualny stan prawny sprawia, iż wiele wątków dotyczących umowy pośrednictwa nie jest do końca jasnych. Szczególnych trudności nastręcza zawieranie umów z konsumentami, z uwagi na liczne obowiązki wynikające z przepisów prawa, ograniczenia wynikające z zakazu stosowania postanowień niedozwolonych, jak również restrykcyjne podejście sądów i Urzędów Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Podczas szkolenia krok po kroku przeanalizujemy wszystkie aspekty zawierania i wykonywania umowy pośrednictwa. Poruszymy nie tylko te, o których rozmawia się zwykle, jak kształtowanie wynagrodzenia, czy klauzuli wyłączności. Powiemy również o tych, nad którymi wydaje się przechodzić do porządku dziennego, a które mogą przysporzyć problemów na etapie dochodzenia roszczeń, jak prawidłowa identyfikacja klienta i oznaczenie przedsiębiorcy. Omówimy kwestie związane z wykonywaniem i posługiwaniem się przez pośredników fotografiami i materiałami audiowizualnymi, nie tylko w kontekście bezpieczeństwa pośrednika, ale i uczynienia z ich elementu oferty. Porozmawiamy o obowiązkach pośrednika związanych z ochroną danych osobowych. Pokażę, jak pracować w oparciu o różne systemy wynagrodzenie i opowiem, jakie konsekwencje tkwią w wynagrodzeniu prowizyjnym. Dowiesz się, co to jest nieuchronność wynagrodzenia i dlaczego hasło „0 %”, tudzież „Kupujący nie płaci” to nie jest najlepszy pomysł. Opowiem również, jak przygotować się do ewentualnego postępowania sądowego i jak sformułować roszczenie o zapłatę.   
 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Czym jest umowa?
2.    Dlaczego warto znać podstawowe zasady zawierania umów?
3.    Co to jest zasada swobody umów i jakie są jej ograniczenia?
4.    Jaki charakter ma umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i jakie konsekwencje w praktyce z tego płyną?

5.    W jakiej formie zawierać umowę pośrednictwa?
6.    Umowa starannego działania, czy umowa rezultatu?
7.    Umowa pośrednictwa, a umowa agencyjna i zlecenie – jak ich ze sobą nie pomylić, kiedy należy z nich korzystać?

8.    Jak prawidło opisać pośrednika i jakie są konsekwencje błędów w tym zakresie?
9.    Pośrednik, czyli kto? Podstawowe pojęcia ustawowe.
10.    Weryfikacja i prawidłowa identyfikacja danych klienta.
11.    Jakie dane osobowe klienta i na jakiej podstawie mogę przetwarzać?
12.    Obowiązek informacyjny RODO.
13.    Spółka cywilna, spółki prawa handlowego, małżonkowie jako klienci pośrednika – na co zwrócić uwagę?

14.    Udzielanie pełnomocnictwa współpracownikom i zawieranie umów za pośrednictwem pełnomocników klientów.

15.    Zawierać umowę z jedną, czy obiema stronami transakcji?
16.    Opis zakresu czynności pośrednictwa – mniej, znaczy więcej.
17.    Kształtowanie wynagrodzenia pośrednika – nie tylko %.
18.    Jak określić datę wymagalności wynagrodzenia?
19.    Wynagrodzenie, odszkodowanie, zwrot kosztów - czego domagać się, jeśli klient wypowie umowę?

20.    Dlaczego hasła „0%” i „kupujący nie płaci” to nie jest najlepszy pomysł?
21.    Co to jest nieuchronność wynagrodzenia?
22.    Czy należy mi się wynagrodzenie, jeśli Klient poczeka do końca umowy i sprzeda nieruchomość sam?

23.    Jak zabezpieczyć się przed pominięciem?
24.    Jak zabezpieczyć się przed przekazywaniem danych o nieruchomości innym osobom?
25.    Tajemnica negocjacji – co to takiego i jak zrobić z niej użytek?
26.    Zawieranie umowy z konsumentem – niezbędne załączniki i oświadczenia
27.    Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa
28.    Wzór umowy - pojęcie, o którym należy zapomnieć
29.    Indywidualne uzgodnienie postanowień umowy – jak to zrobić?
30.    Podstawa prawna wyłączności
31.    Jak zabezpieczyć wyłączność?
32.    Czy mogę zabronić Klientowi samodzielnej sprzedaży nieruchomości?
33.    Czy mogę domagać się wynagrodzenia, jeśli Klient sprzeda nieruchomość sam?
34.    Roszczenia pośrednika na wypadek naruszenia klauzuli wyłączności
35.    Jak skutecznie zastrzec karę umowną?
36.    Jak i na jakiej podstawie wypowiadać umowę pośrednictwa?
37.    Czy i jak Klient może wypowiedzieć umowę, choćby była zawarta na wyłączność i na czas określony?

38.    Dlaczego tak ważne jest doręczenie Klientowi dokumentu ubezpieczenia?
39.    Czy wynagrodzenie należy mi się, jeśli Klient “przeczekał mnie” i zawarł umowę sprzedaży tuż po zakończeniu umowy na wyłączność?

40.    Jak udowodnić udział pośrednika w transakcji?
41.    Umowa pośrednictwa w świetle orzecznictwa sądów i decyzji UOKiK.
42.    Prawa autorskie do fotografii i materiałów filmowych – jak zrobić z nich element oferty, jak zabezpieczyć swoje roszczenia i uchronić się przez roszczeniami innych osób z tytułu naruszenia tych praw?

43.    Dochodzenie roszczeń z umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

WYKŁADOWCA:


Piotr Dobrowolski - Radca Prawny.

Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości. Wspiera inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości w codziennej pracy. Projektuje i weryfikuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami. Prowadzi audyty nieruchomości, obsługuje procesy inwestycyjne, reprezentuje klientów w sporach sądowych na gruncie prawa rzeczowego.  Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od ponad 10 lat związany z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, gdzie dzieli się swoją wiedzą z aktualnymi i przyszłymi pośrednikami i zarządcami. Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 12 marca 2019 r. w godz. 10.00-16.00

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
400 zł brutto – dla członków PFRN
450 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
500zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844       
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

Zobacz także inne teksty:
Ile kosztuje Bez Prowizji
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA