23. Kongres PFRN - patronat i współpraca
PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Kujawsko-Pomorskie zaprasza! Kto zechce odkryć dla siebie urodę Kujaw i Pomorza, nie pożałuje. Jest tu wszystko, czego można zapragnąć – potężne lasy, urokliwe jeziora, czyste rzeki, renomowane uzdrowiska, tradycyjna wieś i warte obejrzenia historyczne zabytki. To wręcz wymarzone miejsce do podreperowania zdrowia, zbierania grzybów, polowania, wędkowania, sportów wodnych i konnych przejażdżek. Cenne tym bardziej, że można u nas „dotknąć gotyku” i zobaczyć miejsce, w którym urodził się wielki europejski astronom, torunianin Mikołaj Kopernik. I przekonać się, jak żyli tu ludzie siedemset lat przed naszą erą. A wyjeżdżając, zabrać do domu – razem z dobrymi wspomnieniami – toruński piernik, lub słoik śliwkowych powideł z Doliny Dolnej Wisły.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

List od Prezydenta Bydgoszczy - Rafała Bruskiego: 23. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest wyjątkowym oraz wartościowym przedsięwzięciem, które z przyjemnością obejmuję Honorowym Patronatem.

Z radością powitamy wszystkich zainteresowanych majowym wydarzeniem, którzy przybędą do Bydgoszczy, aby podzielić się swoimi doświadczeniami, opiniami i najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie obrotu i zarządzania nieruchomościami. Jestem przekonany, że coroczne spotkania, wykłady i prelekcje w gronie uznanych i cenionych profesjonalistów mają ogromne znaczenie i wpływ na nieustające podnoszenie standardów działalności osób zaangażowanych w tej trudnej i wymagającej branży. Wszystkim uczestnikom Kongresu życzę, by podejmowaniu ambitnych i ważnych celów towarzyszyła miła i pełna entuzjazmu atmosfera. Niech czas spędzony w Grodzie nad Brdą zapisze się miłymi wspomnieniami i poczuciem satysfakcji z merytorycznej pracy.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje ponad 7000 firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają ok. 3 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Pracodawcy RP to uznany partner społeczny w Polsce i w Europie. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm. O potencjale organizacji stanowi wieloletnie doświadczenie i sukcesy, które osiągnęła, realizując naczelną ideę – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom. Swoją pozycje buduje hołdując – w każdym podejmowanym działaniu – zasadom profesjonalizmu obiektywizmu, rzetelności i skuteczności. Polska Federacja Rynku Nieruchomościami jest członkiem Pracodawców RP od 2010 roku. 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ma status organizacji pożytku publicznego.

PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁOGRANIZATOR

Serwis Szybko.pl został założony w 2004 roku przez braci Daniela i Wojtka Kosińskich. Od początku istnienia właścicielom przyświecała idea, aby stworzyć kompleksowe środowisko dla pośredników nieruchomości. Dzięki temu - mając niezbędne narzędzia do pracy - pośrednicy będą w stanie dostarczać klientom sprawdzoną i wysokiej jakości usługę. 

Na przestrzeni 2017 i 2018 roku, kiedy na rynku doszło do drastycznych podwyżek cen ogłoszeń w największych portalach, Szybko.pl musiał inteligentnie zareagować: albo oddać pole i pozwolić dalej monopolizować rynek, albo zacząć zmieniać go na lepsze. To właśnie wtedy powstała idea powołania portalu pośredników. Wspólnie z pośrednikami Szybko.pl chce stworzyć serwis nieruchomości, który spraw że prowadzenie biura będzie się opłacało!

Wierzymy że serwis tworzony przez praktyków, w którym systematycznie będą pojawiały się ogłoszenia sprawdzonych agencji nieruchomości i rzetelne informacje na temat rynku, stanowi wartość dla klienta. Czy to możliwe? Oczywiście ! Wszystko zależy od pośredników!

SPONSOR GŁÓWNY

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Swoją działalność prowadzi również na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie. Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.

PARTNERZY - WSPÓŁPRACA 

Platforma Mieszkaniowa S.A. to wyjątkowy projekt, dbający o interesy Pośredników i Deweloperów. Platforma Mieszkaniowa służy interesom wszystkich zainteresowanych handlowym udziałem w rynku mieszkaniowym. Tworzy wspólny grunt współpracy zarówno dla firm budujących jak i dla biur obsługujących potencjalnych klientów. Zapewnia Deweloperom komfort realizacji zintensyfikowanej sprzedaży inwestycji, oraz wspiera sam proces sprzedaży, szkoląc i oferując wsparcie Pośrednikom obrotu nieruchomościami współpracującymi z Platformą Mieszkaniową. Naszą misją  jest usprawnienie sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym poprzez dostarczenie oferty mieszkań wyselekcjonowanym i przeszkolonym pośrednikom.  

SAGA Brokers jest jedną z najstarszych firm brokerskich w Polsce. Została założona w 1990 roku przez prof. dr. hab. Tadeusza Sangowskiego i dr. Andrzeja Gawrońskiego - specjalistów o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w obszarze nauki i praktyki ubezpieczeniowej, nabytym w kraju i za granicą. Założyciele SAGI współtworzyli zasady funkcjonowania zawodu brokera. Przez cały okres swojego istnienia Spółka doskonali metody pracy, umacnia pozycję rynkową i ugruntowuje powszechnie uznawaną doskonałą opinię zarówno wśród swoich Klientów, jak i konkurencji. Od kilkunastu lat SAGA Brokers jest Partnerem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Poprzez przygotowywanie Programów w zakresie ubezpieczeń OC gwarantuje zrzeszonym pośrednikom i zarządcom nieruchomości zabezpieczenie ich interesów. Program SAGA Brokers nie ogranicza się jedynie do ubezpieczenia obowiązkowego. Oferuje także klauzule dobrowolne, zapewniające dodatkową ochronę. Korzystne warunki ubezpieczenia i atrakcyjną cenę produktów przygotowanych przez SAGA Brokers zauważa i docenia znacząca część pośredników i zarządców nieruchomości.

CEPI - European Council Real Estate Professions - Europejska Rada Nieruchomości (po francusku: Conseil Européen des Professions Immobilieres - CEPI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli zrzeszająca najważniejsze organizacje i stowarzyszenia zawodowe rynku nieruchomości z państw członkowskich Unii Europejskiej reprezentujące ponad 200 000 specjalistów. W czerwcu 2000 roku PFRN podpisała z CEPI porozumienie na mocy którego stała się członkiem kandydatem CEPI.

National Association of Realtors (NAR) - Krajowe Stowarzyszenie Realtorów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest największą organizacją na świecie zrzeszającą specjalistów rynku nieruchomości. NAR zostało utworzone w 1908 roku i skupia obecnie 1,1mln. członków w 1 700 stowarzyszeniach.

MAINSTREET ORGANIZATION OF REALTORS® (MORe) - Organizacja zawodowa zrzeszająca ponad 16.000 członków Amerykańskiej Federacji Rynku Nieruchomości pracujących w regionie Chicago. Z PFRN współpracuje od 2016 roku.

Instytut CCIM (do końca 2000 r. Instytut Komercyjnego Inwestowania w Nieruchomości - CIREI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych prowadzi programy edukacyjne i przyznaje tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości (Certified Commercial Investment Member - CCIM). Ruch CCIM został zapoczątkowany ponad 40 lat temu przez praktyków, którzy pragnęli wznieść się na wyższy poziom profesjonalizmu specjalistów rynku nieruchomości. Do dnia dzisiejszego tytuł uzyskało 17000 profesjonalistów.

INSTITUTE OF REAL ESTATE MANAGEMENT (IREM) - Na podstawie umowy o współpracę zawartej przez Federację z IREM /Instytut Zarządzania Nieruchomościami z Chicago w dniu 6 listopada 2017 roku organizowane będą szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami prowadzone przez amerykańskich wykładowców. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli pełny cykl szkoleń oraz napisali plan zarządzania wybranej przez siebie nieruchomości, mieli szansę zdobycia prestiżowego tytułu CPM (Certified Property Manager) przyznawanego przez IREM. PFRN będzie jedynym organizatorem kursów IREM w Polsce.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest jednym z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Misją Wydziału jest prowadzenie badań naukowych wzbogacających wiedzę o gospodarce, kształcenie na bazie najnowszych osiągnięć teorii i rozwiązań praktycznych oraz kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności, otwartości i pozytywnych relacji. W celu rozwijania i wspierania badań naukowych Wydział przywiązuje dużą uwagę do promowania współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi, służącej wymianie myśli naukowej i doświadczeń badawczych, otacza szczególną opieką młodych pracowników, umożliwiając im odbywanie staży w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych oraz tworząc sprzyjające warunki i klimat do szybkiego awansu naukowego. Od 2015 roku Wydział może pochwalić się akredytacją AACSB – prestiżowym wyróżnieniem, plasującym jednostkę w gronie 5% najlepszych uczelni biznesowych świata (obok Massachusetts Institute of Technology, Columbia University czy Harvard University i London Business School).  Ponadto, w 2018 roku program studiów Executive Master of Business Administration, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, uzyskał prestiżową akredytację The Association of MBAs (AMBA), organizacji będącej jednym z wiodących autorytetów w dziedzinie kształcenia biznesowego. Akredytacja AMBA potwierdza najwyższy poziom osiągnięć w zakresie kształcenia biznesowego i jest przyznawana tylko najlepszym studiom w dziedzinie zarządzania. Posiadają ją programy Master of Business Administration (MBA), Master of Business Management (MBM) oraz Doctor of Business Administration (DBA) tylko w 2% najlepszych szkół biznesu na świecie.  Uzyskanie prestiżowych międzynarodowych akredytacji potwierdza funkcjonowanie według sprawdzonych standardów, obowiązujących w najlepszych szkołach w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, a także daje możliwość nawiązania szerokiej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie badań, publikacji naukowych oraz dydaktyki i wymiany.

PARTNER GALI 25-lecia "Argentum Party"

Już od 1999 roku firma Jaworski Auto Sp. z o.o. służy Klientom Toyoty.

Od 20 lat zdobywamy zaufanie naszych Klientów dzięki świadczeniu kompleksowych i fachowych usług,
których jakość staramy się nieustannie udoskonalać.

W 2005 roku uruchomiliśmy autoryzowaną stację obsługi w Bydgoszczy, w której znajdą Państwo nie tylko salon samochodów nowych, serwis techniczny ale również salon samochodów używanych oraz wypożyczalnię samochodów. Wykwalifikowani Doradcy naszych stacji dealerskich (Bydgoszcz, Włocławek) odpowiedzą na każde Państwa pytanie dotyczące zakupu
i eksploatacji samochodu oraz będą służyć pomocą przy wyborze najkorzystniejszej formy finansowania
jak również ubezpieczenia samochodu.

Zobacz ofertę promocyjną dla nieruchomistów

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA