Przegląd mediów 11.03-17.03.2019r.
Przeludnione lokale, zadłużenia czynszowe, kiepski stan gminnych bloków. Wielu Polaków wciąż żyje źle i ciasno. Polska jest w czołówce krajów Unii, w których ludność mieszka w przeludnionych nieruchomościach (41 proc.). Gorzej jest w Serbii, Macedonii, Chorwacji, Rumunii, na Łotwie i w Bułgarii – wynika z raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), który „Nieruchomości" publikują pierwsze. – W porównaniu z krajami strefy euro w Polsce w warunkach przeludnienia żyje cztery razy więcej osób – mówi Karol Janas, kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. – 336,9 tys. mieszkań w miastach jest bez łazienki, a 89,4 tys. nie ma wody. Tymczasem, jak wynika z analiz IRMiR, większość miast zmniejsza zasoby mieszkaniowe (65 proc.), choć potrzeby nie maleją. W 1990 r. było w Polsce 1980,3 tys. mieszkań, co stanowiło 16,7 proc. całego zasobu mieszkaniowego. W 2016 r. liczba lokali spadła do 868,5 tys. (6,1 proc.).To, jak tłumaczy Karol Janas, efekt sukcesywnej prywatyzacji, wyłączania lokali z użytkowania z powodu złego stanu technicznego. Swoje robi też małe tempo pozyskiwania nowych mieszkań. Udział nowo wybudowanych lokali gminnych w 2016 r. stanowił zaledwie 1,3 proc. wszystkich oddanych do użytku lokali. To kropla w morzu potrzeb. Rynek jest wprawdzie zalany osiedlami deweloperskimi, ale na ich zakup mogą sobie pozwolić tylko lepiej zarabiający. Reszta potrzebuje tańszego dachu nad głową. A budownictwo komunalne mocno kuleje. – W 2016 r. gminy w całej Polsce oddały do użytku 1746 nowych mieszkań komunalnych, podczas gdy w kolejce czekało 158,9 tys. osób – podaje Karol Janas. – Mówiąc w uproszczeniu, oddane w 2016 r. lokale mogły zaspokoić 1,1 proc. potrzeb – dodaje.
Rzeczpospolita 14.03.2019r

************************************************************************

Inwestor odpowie wobec podwykonawcy bez zgłoszenia.

Po zmianie przepisów inwestor odpowiada solidarnie wobec podwykonawców, jeśli zostanie mu na piśmie zgłoszony przedmiot wykonywanych przez nich robót. Okazuje się jednak, że od tej zasady mogą być wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, gdy ta sama osoba jednocześnie reprezentuje i generalnego wykonawcę, i inwestora. Zmieniony w 2017 r. art. 647 1 kodeksu cywilnego obwarował solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców dodatkowym obowiązkiem. Generalny wykonawca lub podwykonawca musi zgłosić na piśmie przedmiot wykonywanych robót przed przystąpieniem do nich. Inwestor może złożyć wobec nich zastrzeżenia. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 30 dni, to uznaje się, że przedmiot prac powierzanych podwykonawcom został zaakceptowany. Spór, który na początku roku doczekał się rozstrzygnięcia, dotyczył budowy domu wielorodzinnego. Do położenia tynków został zatrudniony podwykonawca. Nie otrzymał on wynagrodzenia od generalnego wykonawcy, dlatego zażądał pieniędzy od inwestora. Problem w tym, że wykonywane przez niego prace nie zostały zgłoszone temu inwestorowi, co zresztą nie budziło sporu podczas procesu.

Gazeta Prawna 14.03.2019r

************************************************************************

Rośnie zainteresowanie samorządów programem Mieszkanie Plus.

Rośnie zainteresowanie samorządów Mieszkaniem Plus, co świadczy o tym, że oczekiwania społecznie wobec programu są duże - ocenił w rozmowie z PAP prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz. Dodał, że realizując to przedsięwzięcie spółka stara się "uzupełniać lokalną politykę mieszkaniową". W czwartek podczas konferencji, którą organizuje PFR Nieruchomości, spółka ma podsumować dotychczasowe działania w ramach programu Mieszkanie Plus i przedstawić swój portfel inwestycyjny. Od stycznia 2018 to PFR Nieruchomości odpowiada za realizację komercyjnej części programu Mieszkanie Plus. "W okresie pilotażu, który zakończyliśmy w 2017 roku, testowaliśmy różne rozwiązania i nie wszystkie się sprawdziły. Teraz nie mamy wątpliwości, że niezbędne elementy układanki są na swoim miejscu lub za chwile będą" – powiedział PAP Barszcz. Przypomniał, że Mieszkanie Plus jest programem wieloletnim. Efektem przedsięwzięć pilotażowych jest 480 mieszkań w Jarocinie, Kępnie i Białej Podlaskiej. W tym roku, jak zapowiada PFR Nieruchomości, najemcy wprowadzą się do 364 mieszkań w Gdyni i Wałbrzychu, gdzie zakończył się już nabór i obecnie trwa weryfikacja wniosków. "Ponadto w budowie jest ponad 650 mieszkań w Katowicach, Jarocinie i Kępicach" - zaznaczył. "Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby i oczekiwania społeczne są znacznie większe. Świadczy o tym chociażby rosnące zainteresowanie programem Mieszkanie Plus ze strony samorządów. Wszędzie gdzie coś robimy, staramy się być uzupełnieniem rynku lokalnej polityki mieszkaniowej. Dlatego nam bardzo zależy na dobrych relacjach i współpracy z samorządami" – zapewnił Barszcz. W czwartkowej konferencji, jak zapowiada spółka, weźmie udział nie tylko zarząd PFR Nieruchomości, ale również m.in. eksperci z branży nieruchomości i architekci. 
Forsal.pl 13.03.2019r
************************************************************************

Pomysł na legalizację samowoli budowlanej podzieli obywateli

Abolicja może zachęcać do łamania prawa. Jak się usankcjonuje jedną samowolę, to będą powstawały kolejne - mówi prof. Tadeusz Markowski dla DGP. Proponowana przez rząd abolicja już wywołuje dyskusję prawników. Pada nawet pytanie o sprawiedliwość i konstytucyjność Z rozwiązania tego skorzystać mogliby tylko ci, którzy zakończyli budowę ponad 20 lat temu i wobec obiektu nie toczyły się lub nie toczą procedury legalizacyjne. Taka konstrukcja może budzić wątpliwości co do zróżnicowanego traktowania sprawców samowoli na tej tylko podstawie, że organ nadzoru wszczął albo nie względem nich postępowanie – zauważa Agata Legat, partner w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners. – W praktyce spotyka się sytuacje, w których właściciele nieruchomości sami doprowadzają do wszczęcia postepowania legalizacyjnego. Niesprawiedliwe byłoby potraktowanie ich gorzej od tych, którzy nie podjęli żadnych działań, aby sprzeczność z prawem usunąć – twierdzi prawniczka. Rozumiem jednak, że rząd chce traktować usankcjonowanie ponad dwudziestoletnich samowoli tak jak przedawnienie roszczeń – mówi z kolei prof. Genowefa Grabowska, prawnik, dziekan w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. – Wydaje mi się, że 20 lat to dobry czas na zalegalizowanie niezgłoszonego obiektu, skoro nikomu przez ten czas nie przeszkadzał. Oczywiście należy uwzględniać zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego – dodaje prof. Grabowska. Instytucję przedawnienia dostrzega też Mikołaj Prochownik, radca prawny w kancelarii Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych. – Państwo daje sobie na ściganie naruszeń prawa określony czas, po którego przekroczeniu nie można być pociągniętym do odpowiedzialności – mówi prawnik. Naraża to jednak jego zdaniem na zarzut niesprawiedliwego traktowania tych, którzy nie byliby objęci tą normą. – To argument w dyskusji co do zasadności i sprawiedliwości planowanych rozwiązań, jednak nie uzasadnia twierdzenia o ich niekonstytucyjności. Podobnie jak nie można zarzucić niekonstytucyjności instytucji przedawnienia – twierdzi Mikołaj Prochownik. 

Gazeta Prawna 13.03.2019r

************************************************************************

Dom Development nie zwalnia tempa.

Największy deweloper w kraju bije kolejne rekordy — odnotował najwyższe w historii wyniki sprzedaży i zyski.m Grupa Dom Development z satysfakcją zamyka ubiegły rok. Sprzedała 3602 mieszkania, w tym 1006 w IV kw. przy wysokich marżach. Deweloper pobił także zeszłoroczny rekord, przekazując do użytku o 700 lokali więcej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,654 mld zł, o 18 proc. więcej niż 2017 r. Grupa odnotowała także najwyższe zyski, które poszły w górę o 19 proc., do 227 mln zł.    — W 2018 r. wypracowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży i zysków mimo wielu wyzwań w branży. Wszystkie projekty zakończyliśmy terminowo. Bardzo dobre marże potwierdziły efektywność naszych działań. Miniony rok był dla nas okresem rozwoju, ale także przejściowej stabilizacji sprzedaży mieszkań, po 45-procentowym skoku w 2017 r. w wyniku akwizycji Euro Stylu. Rozpoczęliśmy 30 projektów, mimo trudności administracyjnych, ograniczonej dostępności usług budowlanych i ich rosnących kosztów. Udane rozpoczęcie własnego generalnego wykonawstwa na wybranych projektach pozwoliło nam na większą elastyczność działań w obliczu wciąż widocznych problemów na rynku wykonawczym. Mamy poczucie, że w pełni wykorzystujemy potencjałrynkowy i sprzyjające nam czynniki makroekonomiczne, które wspierają bardzo silny popyt — mówi Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.  W 2018 r. Dom Development rozpoczął budowę 3598 mieszkań w ramach 30 projektów. W efekcie na koniec roku grupa miała ich w budowie 4413 w 46 inwestycjach. Wykonawstwo 426 z nich prowadzi Dom Construction. Powstała w 2018 r. spółka jest odpowiedzialna w grupie za generalne wykonawstwo na wybranych projektach. Dom Development kupił w 2018 r. grunty na 2765 lokali w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście. Wydał na nie 300 mln zł. W 2019 r. planuje wydać ponad 500 mln zł. MATEUSZ MUCHA, menedżer Domu Maklerskiego Navigator 2018 był kolejnym dobrym rokiem dla całej branży deweloperskiej. Widoczne jest to w wynikach jednego z jej liderów, czyli Dom Development. Spółka osiągnęła rekordowe wyniki i gotowa jest do wypłaty całego zysku w formie dywidendy, co nie wpłynie znacząco na poziomjej zadłużenia. 2019 r., a w szczególności pierwszy i czwarty kwartał, ze względu na zaplanowaną największą liczbę przekazanych lokali, powinien przynieść ponownie dobre wyniki finansowe. Jedynym niepokojącym sygnałem są trudności z dostępem do gruntów na rynku warszawskim, co może wpłynąć na tempo uzupełniania oferty w kolejnych latach. Zagrożeniem dla branży nadal pozostaje rynek wykonawstwa, mimo, że w drugiej połowie 2018 r. częściowo się ustabilizował. Ze względu na odpływ z Polski pracowników ze Wschodu może ponownie ucierpieć.     

Plus Biznes 11.03.2019r

************************************************************************

Zobacz także inne teksty:
Ile kosztuje Bez Prowizji
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA