Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo.

Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?

5 września 2019 roku, Warszawa


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich.
1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2. Kodeks cywilny
3. Kodeks postępowania cywilnego

II. Wprowadzenie do ustrojów majątkowych małżeńskich
1. Rodzaje ustrojów majątkowych małżeńskich.
2. Ustrój majątkowej wspólności ustawowej małżeńskiej.
3. Charakterystyka umownych ustrojów majątkowych małżeńskich (wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa i rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków).
4. Przymusowy ustrój majątkowy.

III. Obrót nieruchomościami w świetle ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej 
1. Własność składników majątkowych nabytych przed zawarciem i po zawarciu małżeństwa.
2. Zarząd majątkiem wspólnym a konieczność uzyskania zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności dotyczących nieruchomości.
3. Odpowiedzialność małżonków z nieruchomości wspólnej a hipoteka przymusowa.

IV. Wpływ umownych ustrojów majątkowych i przymusowego ustroju majątkowego na obrót nieruchomościami
1. Rozszerzenie lub ograniczenie wspólności majątkowej i jego wpływ na odpowiedzialność wobec wierzycieli.
2. Prawo własności nieruchomości w przypadku rozdzielności majątkowej i rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.
3. Skutki prawne powstania przymusowej rozdzielności majątkowej.

WYKŁADOWCA:

Elżbieta Liberda - właściciel Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości Lex Perfecta.     Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Postgraduate Management Studies) organizowanych przez University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską.  Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego – prawo podatkowe.
W życiu zawodowym łączy wiedzę, pasję i doświadczenie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, umowy najmu, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych. Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i najmu.
Prowadzi obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, developerów.  Skutecznie reprezentuje podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych w sprawach sądowych i administracyjnych.
Poza działalnością stricte prawniczą pełni funkcję Vice Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie oraz jest ekspertem prawnym Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Laureatka konkurs Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.
Wykładowca i prelegent szkoleń oraz konferencji prawniczych.  Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa.  Prowadzi bloga – Elżbieta Liberda – o prawie i nieruchomościach – www.elzbietaliberda.pl.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, 8 piętro, Warszawa

Data: 5 września 2019 r. 08:30 - 09:00 - rejestracja, 09:00 - 15:00 - szkolenie

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl ).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager 10.09-22.10.2022 r.
Forum Rynku Nieruchomości
Szkolenie online 19.05.2022 r. - English for Real Estate
Szkolenie online 26.05.2022 r. - Oferta RODO w obrocie nieruchomościami
Szkolenie online 30.05.2022 r. - "Umowy dotyczące nieruchomości: przedwstępna"
Szkolenie online 01.06.2022 r. - Ustawa AML - darmowe szkolenie dla członków PFRN
Szkolenie 22.06.2022 r. - Sprzedaż działek budowlanych
Szkolenie online 21.06.2022 r. - Współwłasność – sprzedaż i kupno nieruchomości przez małżonków. Współwłasność w udziałach.
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA