Szkolenie 26.06.2019 r. - AKADEMIA NAJMU czyli najem w praktyce. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie w kwietniu 2019 r.

AKADEMIA NAJMU czyli najem w praktyce. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie w kwietniu 2019 r.
26 czerwca 2019 roku, Warszawa


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne dotyczące zawierania umów najmu.

 

II. Konstrukcja umowy najmu.

1.Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.

2.Forma zawarcia umowy najmu (pisemna / ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.

3. Czas trwania umowy najmu.

4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.

5. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.

6. Przekazanie przedmiotu najmu.

7. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

 

III. Najem lokali mieszkalnych

1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.

2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.

3. Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.

4. Rozwiązanie umowy najmu

 

IV. Pośrednictwo w najmie nieruchomości i zarządzanie najmem

1. Odpowiedzialność pośredników z tytułu pośredniczenia w najmie nieruchomości.

2. Zarządzanie najmem w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Orzecznictwo Sądów.

3. Pośrednictwo w najmie nieruchomości na rzecz cudzoziemców.

4.Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców, wybór prawa właściwego, windykacja należności czynszowych w praktyce.

 

V. Najem okazjonalny

1.Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.

2.Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia  w umowie najmu okazjonalnego.

3.Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.

3.Przesłanki eksmisji Najemcy.

4.Opodatkowanie najmu okazjonalnego.

5. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

 

VI. Najem instytucjonalny

1. Kto może być wynajmującym?

2. Czas trwania umów najmu;

3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę - konieczny element umowy najmu;

4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;

5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego - czy zawsze?

6. Tryb wykonywania eksmisji.

 

VII. Prawo podatkowe a najem?

 

XII. Najem w praktyce

1. Sporządzanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

2. Powództwa o opróżnienie lokalu,

3. Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.

WYKŁADOWCA:

Elżbieta Liberda - właściciel Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości Lex Perfecta.     Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Postgraduate Management Studies) organizowanych przez University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską.  Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego – prawo podatkowe.
W życiu zawodowym łączy wiedzę, pasję i doświadczenie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, umowy najmu, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych. Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i najmu.
Prowadzi obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, developerów.  Skutecznie reprezentuje podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych w sprawach sądowych i administracyjnych.
Poza działalnością stricte prawniczą pełni funkcję Vice Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie oraz jest ekspertem prawnym Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Laureatka konkurs Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.
Wykładowca i prelegent szkoleń oraz konferencji prawniczych.  Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa.  Prowadzi bloga – Elżbieta Liberda – o prawie i nieruchomościach – www.elzbietaliberda.pl.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, 8 piętro, Warszawa

Data: 26czerwca 2019 r. 09:00 - 09:30 - rejestracja, 09:30 - 15:30 - szkolenie

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl ).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zobacz także inne teksty:
Ile kosztuje Bez Prowizji
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA