STATUT

 STATUT

POLSKIEJ FEDERACJI

RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

Rozdział I.                    Nazwa, charakter, teren działania, siedziba.

Rozdział II.                   Cele Federacji i formy działania.

Rozdział III.                  Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Rozdział IV.                  Władze Federacji.

Rozdział V.                   Fundusze i majątek Federacji.

Rozdział VI.                  Zmiany statutu i rozwiązanie Federacji.

   

  STATUT.pdf - Statut PFRN

  Zobacz także inne teksty:
  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
  NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
  CELE
  MISJA
  HISTORIA

  Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
  NEWSLETTER
  Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
  polityka prywatności
  DOŁĄCZ DO SIECI
  PFRN POLECA