KONGRES PFRN w Bydgoszczy już za nami!

23. KONGRES PFRN w BYDGOSZCZYW dniach 17-18 maja 2019 r. w Bydgoszczy odbył się 23. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, którego gospodarzem było Stowarzyszenie Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami (SPON)  Pomorza i Kujaw, obchodzące w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Spotkanie zgromadziło niemal 300 osób z całej Polski związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości: pośredników, zarządców, prawników i inwestorów. Gośćmi Kongresu byli dawni prezydenci PFRN: Szymon Sędek, Janusz Lisiecki, Marek Stelmaszak, Aleksander Scheller, Wojciech Kuc, Leszek A. Hardek i kierujący organizacją obecnie - Andrzej Piórecki. Swoją obecnością uświetnili wydarzenie Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i poseł, senator, były minister spraw zagranicznych związany z goszczącym uczestników regionem -  Radosław Sikorski. Ministerstwo Cyfryzacji reprezentowała Joanna Noga-Bogomilska, radca prawny.
 

Spotkanie inauguracyjne poprowadził znany dziennikarz biznesowy Roman Młodkowski, obecnie manager, doradca komunikacyjny, wykładowca autorskiego przedmiotu "Praktyka innowacji", który jednocześnie przygotował niezwykle interesujący panel pt. "Innowacje w nieruchomościach. Czy Pośrednicy będą komukolwiek potrzebni?" O tym, że technologia rozwija się niezwykle dynamicznie nikogo nie trzeba przekonywać. Dlatego – podkreślał prelegent – należy na bieżąco reagować na zmiany i wykorzystywać je do podnoszenia jakości swojej pracy, nie zapominając o wartościach w pracy z klientami.

W części warsztatowej uczestnicy mieli możliwość skorzystania z szerokiej oferty interesujących wykładów, omawiających najbardziej aktualne trendy czy problemy na rynku nieruchomości i poznać najlepsze sposoby na zmierzenie się z nimi.

Adwokat Szymon Sędek starał się rozjaśnić wątpliwości  związane z najmem krótkoterminowym (takie jak – zapewnienie „normalnego” funkcjonowania budynku mieszkalnego przy równoczesnym wynajmowaniu lokali), omówił rolę firm zarządzających najmem, istniejące regulacje prawne dotyczące wynajmowania lokali, propozycje zmian czy doświadczenia zagraniczne.

O współpracy pomiędzy pośrednikiem a deweloperem – nawiązywaniu i jej utrwalaniu opowiadał deweloper i pośrednik Marek Wasilewski. Zachęcał koleżanki i  kolegów, żeby nie ograniczali się jedynie do  prostej sprzedaży, ale  do wykorzystywania na rynku pierwotnym swojej wiedzy eksperckiej.

O marce osobistej i sztuce kreowania pozytywnego wizerunku biura nieruchomości, jak zawsze zajmująco, opowiadała Grażyna Białopiotrowicz, trener biznesu i rozwoju osobistego. Prelegentka zwracała szczególną uwagę na sposób komunikacji z klientem, na formy zwracania się do niego, na język, który może być łączyć z innym człowiekiem, ale również skutecznie zakłócać tę relację.

Nową strategię marketingową w postaci lejków sprzedażowych zaproponował Dariusz Ciesielski - wieloletni product menager w największych światowych firmach, zajmujący się  marketingiem i wsparciem sprzedaży od ponad 20 lat. Przekonywał przybyłych, że raz zbudowany lejek sprzedażowy pozwala na stałe pozyskiwanie nowych klientów bez istotnego nakładu czasu i kosztów.

Na warsztacie dotyczącym ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pośredników Małgorzata Szulczewska, przedstawicielka Sagi Brokers opowiedziała o charakterystycznych szkodach OC występujących w branży nieruchomościowej oraz o zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośredników.

O przewadze, jaką daje praca oparta na umowach wyłącznych nad zwykłymi, przekonywała Katarzyna Lebiedź, doświadczona analityczka rynku nieruchomości, wielokrotnie nagradzana pośredniczka należąca do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wskazała uczestnikom "nowe możliwości, w których można doskonale realizować się jako pośrednik i doradca klienta, a jednocześnie świadczyć usługi na bardzo wysokim poziomie dającym ogromną  satysfakcję również klientowi".

O skutecznych i praktycznych negocjacjach i mediacjach na rynku nieruchomości mówił Jerzy Śliwa, prezes Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych i Domu Mediacji we Wrocławiu,  autor i redaktor publikacji "Standardy Mediacji". Błyskotliwe dialogi, żywa konwersacja, zaskakujące puenty – tego wszystkiego doświadczyli uczestnicy spotkań, które prowadził.

Sztukę łączenia ognia z wodą, pomiędzy którymi powstaje symbioza posiedli  Witold Czapla i Łukasz Comperlik, pośrednicy współpracujący ze sobą od 2016 roku. Uczestnikom Kongresu przekazywali swoje doświadczenia, odpowiadając o sztuce budowania zaufania, o konieczności szanowania się nawzajem, o budowaniu mocnej marki pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

Piotr Dobrowolski, prawnik, specjalizujący się w prawie obrotu nieruchomościami oraz szkoleniowiec zmierzył się z prawdami i mitami związanymi z pracą pośrednika w oparciu o umowy z klauzulą wyłączności. Uczestnicy uczyli się, jak ukształtować postanowienia dotyczące wynagrodzenia pośrednika, by skutecznie obronić je w postępowaniu sądowym; jak mogą wyglądać przykładowe zapisy umowy, jak je przygotować i jak zawierać umowę, by uniknąć zarzutu abuzywności.

O tym gdzie kończy się "dobra rada", a zaczyna profesjonalne doradztwo opowiadała Urszula Słowik, wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, (dawniej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i w Szkole Głównej Handlowej), czynnie zajmująca się doradztwem. "Umiejętne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i rzetelna wiedza stanowią podstawę sukcesu doradcy na rynku nieruchomości. Profesjonalna usługa doradcza zawsze obroni się przed masowością, ale ważne są: indywidualizm, umiejętności i pomysł na to jak dotrzeć do potencjalnych klientów i jak ich przekonać do skorzystania z usługi".

Temat niekonwencjonalnych sposobów zabezpieczenia roszczeń sprzedaży w zakresie zapłaty ceny, wydania nieruchomości oraz zawarcia umowy przyrzeczonej podjęła Ewa Winiczenko, była pośredniczka w obrocie nieruchomościami, obecnie notariusz i wykładowca uniwersytecki. Na swoim warsztacie przedstawiła przykłady czynności faktycznych  prawnych dla szczególnych klientów począwszy od wszelkich typów tytułów egzekucyjnych poprzez depozyt notarialny, hipotekę, kary umowne prawo odstąpienia, odsetki, pełnomocnictwa, czynności bankowe, czynności faktyczne, "chwyty" psychologiczne.

Na różnicę pomiędzy wartością a ceną, które na ogół nie są sobie równe  zwracał uwagę Alojzy Kiziniewicz, właściciel AK Expert, rzeczoznawca majątkowy, licencjonowany pośrednik i zarządca nieruchomości. "Najbardziej prawdopodobna cena na wolnym rynku, tu i teraz, włącznie z perspektywą rozwoju, zwłaszcza taka zbieżna z wiarygodnie oszacowaną rozsądną wartością, w odniesieniu do stanu prawnego i fizycznego nieruchomości, uwzględniającego zużycie techniczne, funkcjonalne oraz środowiskowe – to kulminacja naszego sukcesu."

Krzysztof Adamski z Platformy Mieszkaniowej rozszyfrowywał preferencje potencjalnych klientów biur obrotu nieruchomościami, odpowiadając na pytania - jakie są główne motywy klientów szukających nieruchomości na rynku pierwotnym? jak skutecznie identyfikować potrzeby klientów już podczas pierwszego spotkania? jak pozyskać klienta na ofertę dewelopera? Jakie są praktyki najlepszych doradców na rynku?

W trakcie Kongresu ogłoszono również wyniki konkursu  na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku nieruchomości napisaną i obronioną w danym roku Przyznawana Nagroda stanowi zarówno wyróżnienie dla autora jak i możliwość promocji ośrodka akademickiego, zarówno w środowisku osób zawodowo związanych z  rynkiem nieruchomości jak i mediach. Decyzją członków kapituły nie przyznano nagrody a jedynie wyróżnienie, które otrzymała pani Magdalena Bednarczyk, praca pt. „Analiza wpływu ustawy ograniczającej handel w niedziele na polski rynek nieruchomości komercyjnych", napisana pod kierunkiem dr Michała Matusewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Niezwykle istotnym punktem Kongresu była Gala Wieczorna "Argentum Party", w trakcie której rozdano nagrody SPON Pomorza i Kujaw – Filary i inne odznaczenia, honorujące aktywną pracę na rzecz rynku nieruchomości. Tegoroczne Filary otrzymali Elżbieta Trawińska, Mariola Jaćmierska, Grzegorz Kwapiszewski oraz Leszek A. Hardek. Z okazji 60-lecia działalności firmy Nieruchomości Ojczenasz Filara otrzymał jej właściciel Bogusław Ojczenasz. Wyróżnienia przyznano Irenie Falińskiej-Kossakowskiej i Pawłowi Piszczałkowskiemu. Nagrody dla "najmłodszych" stażem członków SPONPK otrzymali: Srebrną Jaskółkę - Andrzej Fiodorow i Jolanta Fiodorow (Azyl nieruchomości sp. z o.o.), a Złotą Jaskółkę Dorota Holka-Pijarowska.


Szczególnie uhonorowany został organizator wydarzenia Leszek Hardek, który otrzymał Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za "szczególne zasługi dla Bydgoszczy", które w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy wręczył Wiceprezydent Michał Sztybel. Taki sam medal przypadł w udziale Stowarzyszeniu Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw oraz Panu Bogusławowi Ojczenaszowi, pierwszemu Prezesowi połączonych bydgoskich stowarzyszeń pośredników.

W trakcie Gali zostały wręczone doroczne nagrody Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości przyznawane przez Kapitułę PFRN. Złote odznaki otrzymali: Marek Kunicki, Michał Malarz, Grzegorz Kwapiszewski, Sławomir Drozdowski.

Wyróżnienia PFRN w tym roku otrzymali: Mariola Jaćmierska, Ewa Brzezińska, Ryszard Zdanowicz, Renata Piechutko, Joanna Kulska, Jacek Janas, Zygmunt Kutrowski, Katarzyna Szczepaniak, Mateusz Kaczorowski, Piotr Jaskulski, Agnieszka Brol-Radzicka, Małgorzata Janucewicz, a od 1998 roku jest to już niemal 200 pośredników.


W tym roku Kapituła Złotej Odznaki PFRN przyznała również Nagrodę Medialną Ogólnopolską PFRN dla: Administrator i Menedżer Nieruchomości za wkład w propagowaniu informacji i tematyki związanej z rynkiem nieruchomości w mediach.

Trzeba jednak pamiętać, że Kongres to nie tylko warsztaty i wykłady, ale przede wszystkich spotkanie ludzi zajmujących się na co dzień podobną tematyką. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania swojej strategii pracy, poznania nowych ludzi, zacieśnienia przyjaźni. Pośrednik czy zarządca to zwykle praca w pojedynkę,  dlatego takie spotkania są niezwykle ważne nie tylko pod względem naukowym, ale przede wszystkim integrującym środowisko. 

Wielkie podziękowania należą się organizatorom wydarzenia - panu Leszkowi Hardkowi, spiritus movens całego przedsięwzięcia, dbającego o każdy szczegół spotkania i pani Elżbiecie Trawińskiej, prezes SPON Pomorza i Kujaw.


Współorganizatorem wydarzenia był serwis nieruchomości Szybko.pl. Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Sponsorem głównym był Polski Zakład Ubezpieczeń (PZU), a partnerami Platforma mieszkaniowa, Saga Brokers i Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Patronat medialny sprawowali: TVP3 Bydgoszcz, Polskie Radio PiK, Real Estate Manager, Krajowy Rynek Nieruchomości.pl i Property Journal oraz KRN. Partnerami Gali 25-lecia SPON Pomorza i Kujaw była Toyota Jaworski Auto, która ufundowała nagrodę „weekend z hybrydową Toyotą”.

Poniżej wideorelacja z 23. Kongres PFRN

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA