Szkolenie online 08.05.2020 roku - Działki budowlane

Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami

08 maja 2020 roku 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

SZKOLENIE ONLINE - INFORMACJA 

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Definicja nieruchomości i pojęcia działki budowlanej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.

 2. Stan prawny nieruchomości gruntowych – działek, dokumenty niezbędne do jego uregulowania – praktyka zawierania umów sprzedaży nieruchomości gruntowych

 3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – podstawowy akt prawny regulujący możliwość zabudowy działek – zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy

 4. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego i możliwość zmiany przeznaczenia – tryb i procedura

 5. Brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i procedura uzyskania decyzji administracyjnej zgodnie – art. 61 ustawy – decyzja o warunkach zabudowy

 6. Właściwa interpretacja treści decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę – przeniesienie praw do w/w decyzji przy umowie sprzedaży nieruchomości, a odpowiedzialność zawodowa i cywilna pośrednika

 7. Opłaty z tytułu renty planistycznej – zmiana przeznaczenia działki i wzrost wartości działki w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tryb uchwalenia, procedura zaskarżenia i wysokość opłat

 8. Opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej – koszty ponoszone przez Gminę i właścicieli nieruchomości w wyniku inwestycji w infrastrukturę – tryb uchwalenia, procedura zaskarżenia i wysokość opłat

 9. Brak zgody pomiędzy współwłaścicielami działek i spory graniczne, jako podstawowa przeszkoda w prawidłowym obrocie działkami budowlanymi i procesie regulacji stanów prawnych nieruchomości

 10. Służebności osobiste i inne prawa rzeczowe ograniczone, a stan prawny i faktyczny nieruchomości gruntowej – problemy prawne i faktyczne wynikające w pracy i praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami

 11. Zagadnienie dostępu i dojazdu do działki jako jeden z elementów stanu prawnego nieruchomości gruntowej – ustanowienie dojazdu i dojścia w formie służebności drogowej, a dostęp do nieruchomości przez wjazd do drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej

 12. Podatki i opłaty publiczne przy zbywaniu nieruchomości – działek gruntowych, ciążące na właścicielach i użytkownikach wieczystych działek, a ochrona  kontrahenta pośrednika.
WYKŁADOWCA


Adam Kudyk
 - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 8 maja 2020 r. 10:00 - 14:00 

Koszty:

99 zł brutto – dla wszystkich

REJESTRACJA 


W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager
XI Forum dla Zarządców Nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM!
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Reklama na stronie PFRN
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA