Szkolenie 22.04.2020 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
22 kwietnia 2020 r.
Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SZKOLENIA:

1Finansowanie nieruchomości komercyjnych przez banki - podstawy

 • pojęcie nieruchomości komercyjnej
 • podstawowe instrumenty finansujące nieruchomości komercyjne w Polsce
 • regulacje bankowe odnoszące się do rynku nieruchomości w Polsce (Bazylea II i III, Rekomendacja S),
 • kryteria oceny różnych projektów  nieruchomościowych przez banki
 • podstawowe typy transakcji na rynku nieruchomości
 • finansowanie "project finance" a finansowanie corporate finance
 • rodzaje kredytów finansujących nieruchomości
 • zasady współpracy z bankiem podczas organizacji finansowaniaprojektu
 • obecne wymogi banków odnoszące się do finansowania nieruchomości komercyjnych
 • zasady przygotowania i rodzaje niezbędnej dokumentacji kredytowej

2. Ryzyka projektów nieruchomościowych 

 • rodzaje ryzyka w projektach nieruchomościowych
 • sposoby minimalizacji czynników ryzyka projektu nieruchomościowego

3. Ryzyko związane z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia nieruchomości 

 • wycena nieruchomości w procesie kredytowym
 • rekomendacje KNF a proces wyceny
 • bankowe i międzybankowe bazy danych wykorzystywane w procesie wyceny
 • wskazanie wartości nieruchomości w przypadku sprzedaży i wymuszonej i pozostałych ryzyk zgodnie  z KSWS 3

4. Badanie zdolności kredytowej osoby fizycznej

 • podstawowe wskaźniki i metody badania zdolności kredytowej osoby fizycznej
 • rola baz danych w badaniu zdolności i wiarygodności kredytowej
 • nowe regulacje bankowe Rekomendacja S, T, S2 z lat 2009-2011 i późniejsze zmiany w tych regulacjach, ustawa antyspreadowa, ustawa o kredycie konsumenckim
 • spory o kredyty walutowe

5. Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawa o ochronie nabywcy w projektach deweloperskich 

 • nowe rodzaje hipoteki
 • zarządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym
 • pojęcie administratora hipoteki
 • pojęcie rachunku powierniczego i jego rodzaje
 • rola prospektu w nowej ustawie o ochronie nabywcy w projektach deweloperskich
 • umowa deweloperska w nowej ustawie o ochronie nabywcy w projektach deweloperskich
WYKŁADOWCA:
KRZYSZTOF CZERKAS - niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A.
Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). 
INFORMACJE DODATKOWE:

Termin: 21 marca 2019 r.

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:

700 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN
800 zł + 23% VAT* - dla osób z licencją PFRN
900 zł + 23 % VAT* – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości: 

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844         

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:

na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %. 
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia. 

 
Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager
XI Forum dla Zarządców Nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM!
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Reklama na stronie PFRN
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA