Szkolenie 28.05.2020; Podatki. Obrót i najem nieruchomości.

PODATKI. OBRÓT I NAJEM NIERUCHOMOŚCI.

28 maja 2020r.

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SZKOLENIA:


1. Sprzedaż prywatnego majątku

a) jak liczyć okres 5 lat, po którym przychody nie będą opodatkowane

b) zmiany wprowadzone w roku 2019 dotyczące sprzedaży nieruchomości

c) co może stanowić koszty uzyskania przychodu

d) kiedy można skorzystać ze zwolnienia od podatku na „własne cele mieszkaniowe”

e) dlaczego spłata kredytu nie zawsze może korzystać ze zwolnienia od podatku

 

2. Podatek dochodowy – handel nieruchomościami. Flipy

2.1. Kiedy flip staje się działalnością gospodarczą,

2.2. Koszty uzyskania przychodu – kiedy i jak rozliczać

- cena i koszty transakcyjne,

- remont/modernizacja lokalu,

- różnice remanentowe – rozliczenie roczne.

 

2.3. Rozliczenie podatku naliczonego

- zakup na rynku pierwotnym – faktury zaliczkowe, faktura końcowa,

- wykończenie lokalu – odliczenie VAT,

- wielkość nakładów a stawka VAT przy sprzedaży

 

3. Sprzedaż gruntów a VAT

3.1. Wyprzedaż prywatnego majątku – w orzecznictwie

3.2. Wyprzedaż majątku wynajmowanego/wydzierżawianego – w praktyce

3.3. Podziały, zbrojenie działek, projekty zabudowy

3.4. Grunty z budynkami do rozbiórki

 

4. Zwolnienia w podatku VAT

4.1. Zasiedlenie

- po wybudowaniu

- po ulepszeniu

- po zmianie przeznaczenia

4.2. Brak prawa do odliczenia

4.3. Grunty rolne

 

5. Cesje umów przedwstępnych (deweloperskich)

 

6. Umowa o wspólne przedsięwzięcie

 

7. Najem nieruchomości – podatek dochodowy

7.1. Najem czy zakwaterowanie – trudności interpretacyjne

7.2. Prywatny najem czy działalność gospodarcza

7.3. Ryczałt czy skala

7.4. Wynajmowanie przez małżonków

7.5. Jak obliczać przychody i koszty uzyskania przychodów

7.6. Amortyzacja – wybrane problemy

- wartość początkowa,

- stawka indywidualna,

- lokal podarowany, otrzymany w spadku

 

8. Najem nieruchomości - podatek VAT

8.1. Najem na cele mieszkaniowe i inne

8.2. Usługi zakwaterowania,

8.3. Limit obrotów – jak liczyć

8.4. Kasa fiskalna

8.5. Refakturowanie mediów

WYKŁADOWCA:

Stella Brzeszczyńska  prawnik i doradca podatkowy. Od 2005 roku prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego, która  specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości.

Autorka wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: Opodatkowanie obrotu nieruchomościami, Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie nieruchomościami, Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej (współautorstwo z sędzią SN Heleną Ciepłą).

Członek kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Doświadczony wykładowca, m.in. prowadzi wykłady na Podatkowym Studium Podyplomowym na SGH, szkolenia dla notariuszy, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami.

INFORMACJE DODATKOWE:

Termin: 28 maj 2020 r. w godz. 9.00-15.00


Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
300 zł brutto – dla członków PFRN
350 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
400 zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

REJESTRACJA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zobacz także inne teksty:
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Bezpłatne porady profesjonalistów dla wynajmujących - Akcja Bezpieczny Najem 2020!
Jubileusz 25-lecia PFRN - 26 września 2020 roku
Szkolenie online 30.09.2020 - "Najem lokali komercyjnych"
Szkolenie 07.10.2020r. Restrukturyzacja zadłużenia
Szkolenie online 13.10.2020r.- "Nieruchomości a prawo spadkowe"
Szkolenie online 21.10.2020r.- "Służebności gruntowe"
Szkolenie online 03.11.2020r. - "Załatwianie spraw urzędowych"
Szkolenie online 01.12.2020r. - "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Jubileusz XXV-lecia PFRN - zapraszamy!
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA