Szkolenie 07.10.2020r. Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu finansowania projektów nieruchomościowych
07 października 2020 r.
Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SZKOLENIA:

1.       Pojęcie i rodzaje restrukturyzacji. Cele postępowań restrukturyzacyjnych

2.       Formy  i przebieg restrukturyzacji w oparciu o porozumienia bilateralne (ugoda cywilno -prawna i jej formy, przystąpienie do długu i przejęcie długu, konwersja wierzytelności na udziały kapitałowe,)

3.       Specyfika restrukturyzacji zadłużenia w US i ZUS

4.       Restrukturyzacja zadłużenia według prawa restrukturyzacyjnego. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów

5.       Deweloper w upadłości

6.       Zarządzanie procesem restrukturyzacji – harmonogramy i krytyczne obszary w tym komunikacja z wierzycielami.

WYKŁADOWCA:
KRZYSZTOF CZERKAS - niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A.
Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). 
INFORMACJE DODATKOWE:

Termin: 07 października 2020 r.

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:

400 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN
450 zł + 23% VAT* - dla osób z licencją PFRN
500 zł + 23 % VAT* – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości: 

ING Bank Śląski
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844         

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:

na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %. 
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia. 

 
Zobacz także inne teksty:
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Bezpłatne porady profesjonalistów dla wynajmujących - Akcja Bezpieczny Najem 2020!
Jubileusz 25-lecia PFRN - 26 września 2020 roku
Szkolenie online 30.09.2020 - "Najem lokali komercyjnych"
Szkolenie online 13.10.2020r.- "Nieruchomości a prawo spadkowe"
Szkolenie online 21.10.2020r.- "Służebności gruntowe"
Szkolenie online 03.11.2020r. - "Załatwianie spraw urzędowych"
Szkolenie online 01.12.2020r. - "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Jubileusz XXV-lecia PFRN - zapraszamy!
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA