Szkolenie online 26.05.2020r. - "Akademia najmu"

AKADEMIA NAJMU -  Jak epidemia wpłynęła na rynek najmu

26 maja 2020 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

SZKOLENIE ONLINE - INFORMACJA 

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 

  • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
  • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
  • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
  • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
  • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne dotyczące zawierania umów najmu.

 

II. Konstrukcja umowy najmu.

1.Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.

2.Forma zawarcia umowy najmu (pisemna / ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.

3. Czas trwania umowy najmu.

4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.

5. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.

6. Przekazanie przedmiotu najmu.

7. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

 

III. Najem lokali mieszkalnych

1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.

2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.

3. Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.

4. Rozwiązanie umowy najmu

 

IV. Pośrednictwo w najmie nieruchomości i zarządzanie najmem

1. Odpowiedzialność pośredników z tytułu pośredniczenia w najmie nieruchomości.

2. Zarządzanie najmem w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Orzecznictwo Sądów.

3. Pośrednictwo w najmie nieruchomości na rzecz cudzoziemców.

4.Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców, wybór prawa właściwego, windykacja należności czynszowych w praktyce.

 

V. Najem okazjonalny

1.Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.

2.Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia  w umowie najmu okazjonalnego.

3.Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.

3.Przesłanki eksmisji Najemcy.

4.Opodatkowanie najmu okazjonalnego.

5. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

 

VI. Najem instytucjonalny

1. Kto może być wynajmującym?

2. Czas trwania umów najmu;

3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę - konieczny element umowy najmu;

4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;

5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego - czy zawsze?

6. Tryb wykonywania eksmisji.

 

VII. Prawo podatkowe a najem?

 

XII. Najem w praktyce

1. Sporządzanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

2. Powództwa o opróżnienie lokalu,

3. Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.

WYKŁADOWCA:

Elżbieta Liberda - właściciel Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości Lex Perfecta.     Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Postgraduate Management Studies) organizowanych przez University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską.  Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego – prawo podatkowe. 
W życiu zawodowym łączy wiedzę, pasję i doświadczenie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, umowy najmu, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych. Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i najmu.
Prowadzi obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, developerów.  Skutecznie reprezentuje podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych w sprawach sądowych i administracyjnych.
Poza działalnością stricte prawniczą pełni funkcję Vice Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie oraz jest ekspertem prawnym Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Laureatka konkurs Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.
Wykładowca i prelegent szkoleń oraz konferencji prawniczych.  Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa.  Prowadzi bloga – Elżbieta Liberda – o prawie i nieruchomościach – www.elzbietaliberda.pl. 

DODATKOWE INFORMACJE:

SZKOLENIE ONLINE

Data: 26 maja 2020 r. 10:00 - 13:30 - szkolenie

Koszty:

99 zł brutto – dla wszystkich

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
Zobacz także inne teksty:
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Bezpłatne porady profesjonalistów dla wynajmujących - Akcja Bezpieczny Najem 2020!
Jubileusz 25-lecia PFRN - 26 września 2020 roku
Szkolenie online 30.09.2020 - "Najem lokali komercyjnych"
Szkolenie 07.10.2020r. Restrukturyzacja zadłużenia
Szkolenie online 13.10.2020r.- "Nieruchomości a prawo spadkowe"
Szkolenie online 21.10.2020r.- "Służebności gruntowe"
Szkolenie online 03.11.2020r. - "Załatwianie spraw urzędowych"
Szkolenie online 01.12.2020r. - "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Jubileusz XXV-lecia PFRN - zapraszamy!
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA