Szkolenie online 15.07.2020r. - "Prawne aspekty sprzedaży cz.2"

Prawne aspekty sprzedaży nieruchomości część 2

15 lipca 2020r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

SZKOLENIE ONLINE - INFORMACJA 

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 

  • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
  • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
  • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
  • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
  • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
PROGRAM SZKOLENIA:

1.  

1. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości- czas trwania – około 4 godziny:

a) przedmiot umowy przedwstępnej– co tak naprawdę podlega sprzedaży – omówienie konkretnych zapisów umowy i sposobu opisania nieruchomości,

b) forma umowy przedwstępnej – dla kogo korzystna jest forma aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej?

c) wzajemne zobowiązania stron:

-       cena i sposób zapłaty,

-       termin zawarcia umowy przyrzeczonej

-       termin wydania nieruchomości.

-       wydanie nieruchomości przed jej sprzedażą- omówienie zagrożeń.

 

d) dodatkowe postanowienia umowne:

-  zadatek – wysokość oraz sposób płatności zadatku, dochodzenie roszczeń z tytułu zadatku, modyfikacja postanowień dotyczących zadatku,

- kary umowne w umowie przedwstępnej.

e) modyfikacje umowy przedwstępnej z uwzględnieniem procedury kredytowej.

f) nieruchomość obciążona – zapisy zapewniające bezpieczeństwo transakcji.

g) zabezpieczenie interesów strony sprzedającej – dodatkowe zapisy.

h)zabezpieczenie interesów strony kupującej – dodatkowe zapisy.

i) odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy a jej niewykonanie.

2.      Pozostałe aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży – tu omówione zostaną problemy, z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia, będzie czas na dyskusję i zadawanie pytań.

3.      Umowa sprzedaży nieruchomości- czas trwania – około 1,5 godziny:

a)      relacja umowy sprzedaży nieruchomości do postanowień umowy przedwstępnej,

b)      zabezpieczenie zapłaty ceny,

c)      procedura kredytowa- jak czytać umowę kredytową?,

d)      zabezpieczenie wydania nieruchomości,

e)      odpowiedzialność sprzedającego za wady nieruchomości, 

f)         zapisy dotyczące stanu nieruchomości, dodatkowego wyposażenia.

4.      Wydanie nieruchomości- omówienie m.in.problemu dostrzeżonych wad nieruchomości i problematyki podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych.

WYKŁADOWCA:

 Ewa Klos-Rychter – pasjonatka nieruchomości, radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nadana w trybie państwowym nr 2770), od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu), wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Centrum Edukacji Animus. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX - lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 15 lipca 2020 r. 9:00 - 15:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN i dla osób z licencją PFRN
300 zł brutto - dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager 10.09-22.10.2022 r.
Forum Rynku Nieruchomości
Szkolenie online 19.05.2022 r. - English for Real Estate
Szkolenie online 26.05.2022 r. - Oferta RODO w obrocie nieruchomościami
Szkolenie online 30.05.2022 r. - "Umowy dotyczące nieruchomości: przedwstępna"
Szkolenie online 01.06.2022 r. - Ustawa AML - darmowe szkolenie dla członków PFRN
Szkolenie 22.06.2022 r. - Sprzedaż działek budowlanych
Szkolenie online 21.06.2022 r. - Współwłasność – sprzedaż i kupno nieruchomości przez małżonków. Współwłasność w udziałach.
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA