Szkolenie online 08.06.2020r. - Umowy w obrocie gospodarczym związane z nieruchomościami"

Umowy w obrocie gospodarczym związane z nieruchomościami – zmiana zakresu zobowiązań wynikających z umów na skutek stanu pandemii obowiązującego na terytorium R.P.

8 czerwca 2020 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

SZKOLENIE ONLINE - INFORMACJA 

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 

  • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
  • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
  • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
  • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
  • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
PROGRAM SZKOLENIA:

1.     Zasady weryfikacji stanu prawnego podmiotów gospodarczych (rejestry dostępne on-line KRS, CEiDG, system ksiąg wieczystych, referencje i inne dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu gospodarczego oraz oświadczenia potwierdzające stan faktyczny i prawny podmiotu o okresie stanu pandemii i częściowego paraliżu organów administracji publicznej – zawieszenie biegu terminów postępowań.

 

2.     Weryfikacja i badanie dokumentów księgowych – sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych, książki przychodów i rozchodów, audyty finansowe w celu oceny zdolności podmiotu do wykonania umowy.

 

3.     Możliwość wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania umowy przez podmioty gospodarcze w okresie obowiązywania stanu pandemii na terytorium R.P. – instytucje prawa przewidziane w kodeksie cywilnym.

 

4.     Stan wyższej konieczności pojęcie i jego znaczenie dla możliwości zmiany zawartych i obowiązujących umów w obrocie gospodarczym.

 

5.     Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów w okresie pandemii przez podmioty – skutki prawne i faktyczne przewidziane w przepisach kodeksu cywilnego, doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym.

 

6.     Niemożliwość świadczenia na skutek okoliczności niezależnych od stron umowy – skutki prawne dla stron umowy,  roszczenia wzajemne stron umowy – wygaśnięcie umowy.

 

7.     Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy i jej ustawowe wyłączenie w okresie stanu pandemii – praktyczne stosowanie dyspozycji art.471 kodeksu cywilnego przez strony umowy.

 

8.     Klauzula rebus sic stantibus w okresie pandemii i możliwości dla stron umów związane z jej zastosowaniem – aneks do umowy, zmiana sposobu i rodzaju świadczenia oraz możliwe rozwiązanie umowy obowiązującej strony przez sąd.

 

9.     Zasady i formy prowadzenia negocjacji mających na celu zmianę umowy pomiędzy jej stronami i reprezentantami stron, formy dokumentów związanych z negocjacjami w celach dowodowych ad eventum.

 

10.                        Szczegółowa treść aneksów do umów z uwzględnieniem stanu pandemii obowiązującego na terytorium R.P. w celach ochrony stron umów przed organami skarbowymi.

CELE SZKOLENIA:

Wskazanie podstaw do zmiany umów wiążących podmioty gospodarcze i publiczne w okresie stanu pandemii na terenie R.P. poprzez zmianę terminu ich wykonania, wynagrodzenia stron, innych świadczeń związanych z zawarta umową, w ostateczności jej rozwiązaniem przez strony i skutkami prawnymi, wypowiedzeniem, odstąpieniem przez stronę od zawartej umowy, czy też zastosowaniem klauzuli rebus sic stantibus w praktyce obrotu gospodarczego. Na szkoleniu przedstawione zostaną również możliwości zmiany treści umów związanych z podmiotami publicznymi, jakie przewidziano w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

WYKŁADOWCA


Adam Kudyk
 - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 08 czerwca 2020 r. 10:00 - 14:00 

Koszty:

200 zł  – dla członków PFRN i dla osób z licencją PFRN

300zł - dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager 10.09-22.10.2022 r.
Forum Rynku Nieruchomości
Szkolenie online 19.05.2022 r. - English for Real Estate
Szkolenie online 26.05.2022 r. - Oferta RODO w obrocie nieruchomościami
Szkolenie online 30.05.2022 r. - "Umowy dotyczące nieruchomości: przedwstępna"
Szkolenie online 01.06.2022 r. - Ustawa AML - darmowe szkolenie dla członków PFRN
Szkolenie 22.06.2022 r. - Sprzedaż działek budowlanych
Szkolenie online 21.06.2022 r. - Współwłasność – sprzedaż i kupno nieruchomości przez małżonków. Współwłasność w udziałach.
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA