Przegląd mediów 27.04-30.04.2020r.

Zmiany w prowadzeniu spraw wspólnoty mieszkaniowej.

 

Tarcza antykryzysowa oferuje szeroki pakiet rozwiązań prawnych mających pomóc odnaleźć się w nowej rzeczywistości wywołanej koronawirusem. Zmiany wprowadzone zostały także do ustawy o własności lokali, która reguluje funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych. Główną ideą zmian jest uniknięcie paraliżu w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych. Służyć temu ma wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie podejmowania uchwał przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

W istniejącym dotychczas artykule 21 ustawy o własności lokali dodano ustępy 4 i 5, zgodnie z którymi:

4. Uchwała zarządu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków zarządu uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Rzeczpospolita.pl 27.04.2020r. 

 

*******************************************************

 

 

Rynek nieruchomości hamuje i spadają ceny. Dodatkowo banki zaostrzają kryteria przyznawania kredytów.

 

O kredyt hipoteczny może być jednak coraz trudniej, bo część banków zaczęła stosować zaostrzone kryteria przy ocenie ryzyka i wydawaniu decyzji kredytowych. Do zakupu nieruchomości klientów mogą zachęcić niskie stopy procentowe oraz to, że pandemia powinna zatrzymać trwający od kilku lat wzrost cen mieszkań, choć według ekspertów będzie to zjawisko krótkotrwałe. Jak prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny, w związku z pandemią SARS-CoV-2 ceny mieszkań na polskim rynku mogą spaść po raz pierwszy od ośmiu lat. Jednym z głównych czynników, który je kształtuje, jest ogólna koniunktura gospodarcza. W Polsce ostatni spadek cen mieszkań miał miejsce podczas spowolnienia w 2012 roku, a kiedy koniunktura zaczęła się poprawiać, ich ceny zaczęły nieprzerwanie rosnąć. Teraz - w opinii ekspertów PIE - można się spodziewać, że przy rosnącym bezrobociu i wolniejszym wzroście płac spowodowanym przez pandemię stawki za 1 mkw. na polskim rynku spadną lub przynajmniej ich wzrost zostanie wyhamowany.

 

Biznes.interia.pl 28.04.2020r.

 

*******************************************************

 

Epidemia osłabiła popyt na nieruchomości. Sprzedaż w marcu spadła o 45 proc.

 

"Porównując dane za miesiące luty i marzec 2020 r., spółka odnotowała w ramach GK spadek zawierania umów o ok. 45 proc., co - w ocenie spółki - jest spowodowane wpływem epidemii COVID-19. Zawarcie umowy deweloperskiej wymaga bowiem od nabywcy osobistej wizyty w kancelarii notarialnej, co oznacza dodatkowe ryzyko wizyty w miejscu, gdzie przebywają inni ludzie. Nadto w przypadku konsumentów stanowiących gros klientów spółki mamy do czynienia z obawą o naruszenie wprowadzonego przez władze państwowe zakazu przemieszczania się. Pomimo podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia ryzyka ewentualnego zarażenia, polegających na zwiększeniu odstępów pomiędzy planowanymi terminami podpisania aktów, każdorazowej dezynfekcji powierzchni po wizycie klientów, obserwujemy zwiększone obawy przed wizytą w kancelarii notarialnej. Spółka zaobserwowała, iż ok. 30 proc. klientów umówionych na wizytę w kancelarii notarialnej (celem zawarcia umowy przenoszącej własność lub deweloperskiej) nie pojawia się na umówiony termin bez podania przyczyny. Spółka wiąże to z epidemią COVID - 19"

 

Forsal.pl 28.04.2020r. 

 

*******************************************************

 

Mniej projektów spekulacyjnych.

 

W 2019 r. zasoby powierzchni logistyczno-przemysłowej w Polsce urosły o 2,7 mln mkw., do 18,6 mln mkw. W budowie na koniec grudnia było 1,9 mln mkw., z czego blisko połowa – według AXI IMMO – to inwestycje spekulacyjne, czyli rozpoczynane bez zabezpieczenia umowami przednajmu. Trwający od lat boom powodował, że na takie powierzchnie szybko znajdowali się chętni. Co pandemia zmieni na polskim rynku, który dotychczas rósł po kilkanaście procent rocznie? – Inwestycje spekulacyjne, które były w budowie na koniec ubiegłego roku, zostały lub zostaną dokończone – ocenia Renata Osiecka, partner zarządzająca AXI IMMO. – W przypadku nowych inwestycji udział tych spekulacyjnych będzie ograniczony. Nie tylko deweloperzy będą ostrożniej podchodzić do nowych inwestycji, ale także banki – te będą oczekiwały wyższego udziału umów przednajmu, by zapewnić finansowanie.

 

Rzeczpospolita.pl 30.04.2020r. 

 

*******************************************************

 

Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager 10.09-22.10.2022 r.
Forum Rynku Nieruchomości
Szkolenie online 19.05.2022 r. - English for Real Estate
Szkolenie online 26.05.2022 r. - Oferta RODO w obrocie nieruchomościami
Szkolenie online 30.05.2022 r. - "Umowy dotyczące nieruchomości: przedwstępna"
Szkolenie online 01.06.2022 r. - Ustawa AML - darmowe szkolenie dla członków PFRN
Szkolenie 22.06.2022 r. - Sprzedaż działek budowlanych
Szkolenie online 21.06.2022 r. - Współwłasność – sprzedaż i kupno nieruchomości przez małżonków. Współwłasność w udziałach.
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA