Szkolenie online 28.05.2020r. "Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność"

Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

28 maja  2020 roku 

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOLENIE ONLINE - INFORMACJA 

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 

  • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
  • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
  • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
  • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
  • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
O SZKOLENIU:

Od nowego roku trwa istna rewolucja w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w własność.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami istniała możliwość przekształcania użytkowania wieczystego we własność, czyli ułomnej formy własności będącej wytworem PRL-u i charakterystycznej dla wielu krajów dawnego bloku wschodniego w pełnoprawną własność. Trzeba bowiem pamiętać, że użytkowanie wieczyste jest umową terminową która zawierana jest na określony czas, ale przede wszystkim że użytkownik wieczysty w przeciwieństwie do właściciela musi płacić roczną opłatę za użytkowanie. W ostatnim czasie wiele gmin weryfikowało opłatę podwyższając ją czasem kilkakrotnie.

Wreszcie w związku z tym, że zapowiedzi powszechnego przekształcenia użytkowania we własność nabrały konkretnego kształtu omówienia wymagają proponowane nowe przepisy.

Z kolei coraz więcej osób tuż przed wprowadzenie zmian zdecydowało się złożyć wniosek o przekształcenie na bazie dotychczasowych przepisów. Wiele gmin idzie obywatelom na rękę ustalając wysokie bonifikaty, co zwiększa liczbę wniosków a tym samym skalę wyzwań dla gmin w zakresie ich rozpoznania.

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób zainteresowanych przekształceniem, w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, jak i gmin i innych podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, które rozpatrują wnioski o przekształcenie bądź które są właścicielami gruntów objętych użytkowaniem a które z dnia 1 stycznia 2019 roku przejdą na własności obywateli. 

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje także wszystkie nowelizacje nowej ustawy.

 

1.       Zarys genezy prawa użytkowania wieczystego i jego przekształcania w prawo własności Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przez ustawę z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

a.       Kształt prawa Kodeksie cywilnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami.

·         Przedmiot i podmioty użytkowania. Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

·         Treść prawa.

·         Zasady ustanowienia.

·         Okres na jaki ustanowiono prawo.

·         Przeniesienie prawa.

·         Opłaty i zasady ich aktualizacji.

·         Forma i treść umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego.

·         Zasady ustalania opłat i prowadzenia sporów w tym zakresie.

·         Rozwiązania umowy i wygaśnięcie obciążeń.

·         Przedawnienie roszczeń.

b.      Procedura sporu co do wysokości opłaty. Etap administracyjny i sądowy.

c.       Dotychczasowe przepisy dot. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stanie prawnym do 1 stycznia 2019 roku,

2.       Nowe przepisy czyli przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku:

a.       Nowa zasada przekształcenia użytkowania wieczystego z mocy samego prawa (ex lege);

b.      Kluczowe pojęcie – „grunty zabudowane na cele mieszkaniowe”;

c.       Wyłączenia w stosowaniu ustawy;

d.      Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej;

e.      Terminy na wydanie zaświadczenia i omówieni trzech trybów – z urzędu, na wniosek i na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej;

f.        Doręczenie zaświadczenia „dotychczasowemu użytkownikowi”;

g.       Ujawnianie ustawowego przekształcenia prawa użytkowania w księdze wieczystej;

h.      Zawiadomienie o wpisie, doręczenie;

i.         Postępowanie ustalające wysokość i okres wnoszenia opłaty; Zasady i tryb odpłatności;

j.        Wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji;

k.       Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą.

l.         Podmioty zwolnione z opłaty przekształceniowej;

m.    Bonifikaty;

n.      Zasady waloryzacji opłat; Zasady aktualizacji opłat rocznych;

o.      Podmiotowy zakres obowiązku płatniczego czyli kogo obciąża obowiązek uiszczania opłaty przekształceniowej;

p.      Odpowiednie stosowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami;

q.      Opóźnione przekształcenie;

r.        Reguła nakazująca uwzględnianie przepisów o pomocy publicznej;

s.       Termin wniesienia opłaty przekształceniowej za rok 2019;

t.        Umorzenie niezakończonych przed uwłaszczeniem postępowań sądowych;

u.      Opłata roczna za użytkowanie wieczyste a opłata roczna za przekształcenie;

v.       Możliwość wyboru przepisów dot. przekształcenia.

w.     Kolejne nowelizacje nowych przepisów.

3.       Roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej działki na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4.       Dyskusja i odpowiadanie na pytania uczestników.

WYKŁADOWCA:

Bartosz Bator - adwokat, publicysta, szkoleniowiec. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 28 maja 2020 r. 10:00 - 14:00 

Koszty:

99 zł/brutto - dla wszystkich

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
MINI PORADNIK TARCZA ANTYKRYZYSOWA - z czego mogą skorzystać przedsiębiorcy?
Pismo do Premiera dotyczące zawierania umów pośrednictwa
Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem
Ważna informacja!
Pismo do Premiera w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i problemami przedsiębiorców
Jubileusz XXV-lecia PFRN - zapraszamy!
Przegląd mediów 18.05-22.05.2020r.
Szkolenie online 03.06.2020r. "Siła wyższa i wpływ klauzul (...)"
Szkolenie online 08.06.2020r. - Umowy w obrocie gospodarczym związane z nieruchomościami"
Szkolenie online 10.06.2020r. "Nowe formy najmu (...)"
Szkolenie online 15.06.2020r. - "Prawo spadkowe"
Szkolenie online 16.06.2020r. - "Prawne aspekty sprzedaży cz.2"
Szkolenie online 17-18.06.2020; Due-diligence
Szkolenie online 19.06.2020r. "Służebności przesyłu"
Szkolenie 07.10.2020r. Restrukturyzacja zadłużenia
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA