Szkolenie online 30.09.2020 - "Najem lokali komercyjnych"

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CELE SZKOLENIA:

Wskazanie regulacji związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz egzekucją zobowiązań przez podmioty zawierające umowy najmu komercyjnego, wskazanie podstawowych błędów popełnianych przy zawieraniu umów najmu komercyjnego przez wynajmującego i najemcę, przedstawienie sposobu zabezpieczeń stron umów najmu komercyjnego wraz z ich znaczeniem prawnym i faktycznym dla zobowiązań stron przyjętych w umowach w okresie Covid 19, podział umów na umowy zwykłe i umowy z inwestycjami w przedmiot najmu, ocena korzyści związanych z nakładami na przedmiot najmu a roszczenia najemcy o ich zwrot oraz inne ważne elementy umów najmu komercyjnego z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.Podstawy prawne zawierania umów najmu lokali i obiektów użytkowych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy kodeks cywilny. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu – właściwa reprezentacja stron umowy oraz określenie przedmiotu umowy.

II.Stan faktyczny i techniczny przedmiotu najmu - protokół zdawczo-odbiorczy i dokumentacja fotograficzna, jako podstawa prawidłowego zabezpieczenia interesów zarządcy i właściciela nieruchomości (ograniczenie odpowiedzialności wynajmującego)

III.Najważniejsze postanowienia umowy najmu - sposoby dokonania rozliczeń wzajemnych pomiędzy stronami, dopuszczalny zakres zmian i adaptacji przedmiotu najmu, a klauzule niedozwolone występujące w praktyce.

IV.Czynsz najmu – określenie waluty, wysokości i waloryzacji czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych. Sposoby zabezpieczenia płatności czynszu najmu oraz świadczeń dodatkowych.

V.Czas trwania umowy najmu – terminy i przesłanki wypowiedzenia umowy najmu przez strony umowy, a roszczenie Wynajmującego do wydania przedmiotu najmu – klauzule na wypadek zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie Covid 19.

VI.Roszczenia stron związane z umowami najmu - odszkodowania, kary umowne, wraz z dostępnymi formami zabezpieczeń Wynajmującego oraz egzekucją wierzytelności.

VII.Formy wstępne najmu a umowy właściwe – umowy przedwstępne, umowy prolease, umowy najmu właściwe (zagadnienie daty pewnej).

VIII.Orzecznoictwo sądowe a zasady dokumentacji ad eventum umów najmu.

IX.Dodatkowe klauzule w umowach najmu pierwokup, zakaz zbywania nieruchomości – zasada swobody umów.

XKatalog przyczyn wypowiedzenia umów najmu-przyczyny umowne i ważnie przyczyny.

WYKŁADOWCA


Adam Kudyk
 - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 30 września 2020 r. 10:00 - 15:00 

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN i dla osób z licencją PFRN
300 zł brutto - dla osób spoza PFRN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Bezpłatne porady profesjonalistów dla wynajmujących - Akcja Bezpieczny Najem 2020!
Jubileusz 25-lecia PFRN - 26 września 2020 roku
Szkolenie 07.10.2020r. Restrukturyzacja zadłużenia
Szkolenie online 13.10.2020r.- "Nieruchomości a prawo spadkowe"
Szkolenie online 21.10.2020r.- "Służebności gruntowe"
Szkolenie online 03.11.2020r. - "Załatwianie spraw urzędowych"
Szkolenie online 01.12.2020r. - "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Jubileusz XXV-lecia PFRN - zapraszamy!
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA