Szkolenie online 10.12.2020r. "Wady nieruchomości"

Wady nieruchomości- jak zabezpieczyć interesy stron oraz pośrednika

10 grudnia 2020r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Wady sprzedawanej nieruchomości – zasady odpowiedzialności sprzedającego.

2. Podział na wady prawne i wady fizyczne.

3. Wady fizyczne nieruchomości – omówienie praktyczne. 

                kwestia dostępu nieruchomości do drogi publicznej,

                brak możliwości przeznaczenia nieruchomości na cel wynikający z umowy,

                brak pozwolenia na użytkowanie nieruchomości,

                brak dostępu mediów, np. kanalizacji,

                różnice w powierzchni,

                samowole budowlane,

                zagrzybienie ścian, wilgoć

                inne wady fizyczne.   

2. Wady prawne nieruchomości- omówienie praktyczne. 

                badanie dokumentacji nieruchomości,

                 umowy obciążające nieruchomość,

                służebności obciążające nieruchomość,

                postępowania toczące się wobec nieruchomości,

                podział do korzystania- czy to jest ważne?

                inne obciążenia nieruchomości.

3. Jak dalece można wierzyć zapisom w księdze wieczystej? Czego nie wyczytasz z księgi wieczystej?

4. . Konsekwencje wystąpienia wad nieruchomości- obniżenie ceny,  odstąpienie od umowy sprzedaży.

5. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi.       

6. Procedura postępowania w razie stwierdzenia wad nieruchomości.

 7.  Czy pośrednik zawsze musi mieć przy sobie miarkę? - odpowiedzialność pośrednika w obrocie nieruchomościami w razie stwierdzenia wad nieruchomości.

 8.   Czy można było uniknąć kłopotów – czyli jak ustrzec strony umowy sprzedaży przed sporem prawnym z tytułu wad nieruchomości.

 9. Wady nieruchomości w działalności deweloperskiej.

11. W każdym punkcie szkolenia poznacie Państwo przykłady z praktyki pośrednictwa oraz orzecznictwa sądowego.

WYKŁADOWCA:

 Ewa Klos-Rychter – pasjonatka nieruchomości, radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nadana w trybie państwowym nr 2770), od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu), wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Centrum Edukacji Animus. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX - lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 10 grudnia 2020 r. 9:00 - 15:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN

300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager
XI Forum dla Zarządców Nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM!
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Reklama na stronie PFRN
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA