Szkolenie online 02.02.2021r. "Regulacja stanu prawnego nieruchomości"

Regulacja stanu prawnego nieruchomości przez pośrednika/zarządcę nieruchomości

02 lutego 2021r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1.     Prawidłowa ocena stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przez pośrednika i zarządcę nieruchomości – dostępne publicznie systemy informacji o nieruchomościach.

2.     Wady prawne i fizyczne – zakres przedmiotowy, definicja wady prawnej zgodnie z kodeksem cywilnym.

3.     Najczęściej spotykane wady prawne nieruchomości i sposoby ich usunięcia przez właściciela nieruchomości przy udziale pośrednika lub zarządcy.

4.     Dokumenty konieczne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości-zakres przedmiotowy, rodzaje dokumentów i sposoby ich pozyskania w praktyce postępowań administracyjnych.

5.     Podstawy ujawniania wpisów w dziale I i II księgi wieczystej – rodzaje wpisów i ich podstawy prawne.

6.     Zasady wykreślania wpisów w księgach wieczystych oraz dokumenty konieczne do ich wykreślenia.

7.     Regulacje granic nieruchomości i skutki prawne nieuregulowanych granic nieruchomości dla nowego właściciela nieruchomości przy procesie inwestycyjnym na nieruchomości.

8.     Służebności i hipoteki obciążające nieruchomości - zakres obciążeń i sposoby ich ujawniania, zmiany treści oraz wykreślenia – katalog niezbędnych dokumentów.

9.     Rodzaje postępowań wieczystoksięgowych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

10.                       Najczęściej spotykane postępowania cywilne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

WYKŁADOWCA


Adam Kudyk
 - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 02 lutego 2021 r. 10:00 - 15:00 

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN

300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Szkolenie online 02.03.2021r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 05.03.2021r. "Obowiązki pośredników, wynikające z ustawy AML"
Szkolenie online 08.03.2021r. "Obowiązki pośredników, wynikające z ustawy AML"
Szkolenie online 09.03.2021 "Jak pozycjonować firmę w Google"
Szkolenie online 10-11.03.2021 - Due-diligence nieruchomości
Szkolenie online 12.03.2020r.- "Służebności gruntowe"
Szkolenie online 17.03.2021r. "Restrukturyzacja zadłużenia"
Szkolenie online 24.03.2021r. "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność"
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA