Szkolenie online 21.01.2021r. "Umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości ."

Umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości

oraz prawo odstąpienia, kary umowne i zadatek

21 stycznia 2021 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

 

PROGRAM SZKOLENIA:

      1. Co to takiego nieruchomość i umowa przedwstępna? Różnice między potocznym a prawnym             rozumieniem pojęć.

2. Niezbędne elementy prawidłowej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – treść umowy oraz jej forma.

3. Prawidłowo skonstruowane pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości – treść i forma.

4. Szczególne rodzaje umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, w tym:

a) umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zapłatą całości ceny i pełnomocnictwem nieodwołalnym;

b) umowa przedwstępna zakupu nieruchomości finansowana z kredytu bankowego. Różnica między kredytem a pożyczką.  

5. Zadatek a zaliczka – prawdy i mity. Jak prawidłowo tworzyć zapisy umowy.

6. Kary umowne – reguły kierujące ich umieszczaniem w umowach.

7. Inne zabezpieczenia uprawnień stron (m.in. poddanie się egzekucji itp.)

8. Umowne prawo odstąpienia – odstąpienie a rozwiązanie, wygaśnięcie, wypowiedzenie, stwierdzenie nieważności i unieważnienie umowy.

9. Prawo cesji uprawnień z umowy przedwstępnej.

10. Konsekwencje zawarcia umowy dla pozoru.

11. Okoliczności, które usprawiedliwiają niestanięcie do umowy ostatecznej mimo uprzedniego zawarcia umowy przedwstępnej oraz takie na które powoływać się skutecznie nie można.

12. Zasady prowadzenie sporu sądowego o zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej (jak radzić sobie w sytuacji gdy druga strona nie chce stanąć do aktu notarialnego i zawrzeć umowy ostatecznej).

13. Umowa przedwstępna a umowa rezerwacyjna. Problematyka prawna przyjęcia oferty na zakup nieruchomości.

14.  Dyskusja i pytania.   

WYKŁADOWCA:

Bartosz Bator - adwokat, publicysta, szkoleniowiec. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 21 stycznia 2021 r. 10:00 - 14:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN

300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

-20% na szkolenie zapisując się do końca stycznia 2021 roku.

Ceny z obowiązujące promocję znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager
XI Forum dla Zarządców Nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM!
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Reklama na stronie PFRN
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA