Szkolenie online 03.02.2021r. - "Własność a użytkowanie wieczyste i nowe zasady przekształcania"

Własność a użytkowanie wieczyste i nowe zasady przekształcania


03 lutego 2021 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:


1.Zarys genezy prawa użytkowania wieczystego i jego przekształcania w prawo własności Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przez ustawę z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

a.       Kształt prawa Kodeksie cywilnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami.

·         Przedmiot i podmioty użytkowania. Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

·         Treść prawa.

·         Zasady ustanowienia.

·         Okres na jaki ustanowiono prawo.

·         Przeniesienie prawa.

·         Opłaty i zasady ich aktualizacji.

·         Forma i treść umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego.

·         Zasady ustalania opłat i prowadzenia sporów w tym zakresie.

·         Rozwiązania umowy i wygaśnięcie obciążeń.

·         Przedawnienie roszczeń.

b.      Procedura sporu co do wysokości opłaty. Etap administracyjny i sądowy.

c.       Dotychczasowe przepisy dot. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stanie prawnym do 1 stycznia 2019 roku,

2.       Nowe przepisy czyli przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku:

a.       Nowa zasada przekształcenia użytkowania wieczystego z mocy samego prawa (ex lege);

b.      Kluczowe pojęcie – „grunty zabudowane na cele mieszkaniowe”;

c.       Wyłączenia w stosowaniu ustawy;

d.      Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej;

e.      Terminy na wydanie zaświadczenia i omówieni trzech trybów – z urzędu, na wniosek i na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej;

f.        Doręczenie zaświadczenia „dotychczasowemu użytkownikowi”;

g.       Ujawnianie ustawowego przekształcenia prawa użytkowania w księdze wieczystej;

h.      Zawiadomienie o wpisie, doręczenie;

i.         Postępowanie ustalające wysokość i okres wnoszenia opłaty; Zasady i tryb odpłatności;

j.        Wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji;

k.       Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą.

l.         Podmioty zwolnione z opłaty przekształceniowej;

m.    Bonifikaty;

n.      Zasady waloryzacji opłat; Zasady aktualizacji opłat rocznych;

o.      Podmiotowy zakres obowiązku płatniczego czyli kogo obciąża obowiązek uiszczania opłaty przekształceniowej;

p.      Odpowiednie stosowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami;

q.      Opóźnione przekształcenie;

r.        Reguła nakazująca uwzględnianie przepisów o pomocy publicznej;

s.       Termin wniesienia opłaty przekształceniowej za rok 2019;

t.        Umorzenie niezakończonych przed uwłaszczeniem postępowań sądowych;

u.      Opłata roczna za użytkowanie wieczyste a opłata roczna za przekształcenie;

v.       Możliwość wyboru przepisów dot. przekształcenia.

w.     Kolejne nowelizacje nowych przepisów.

3.       Roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej działki na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4.       Dyskusja i odpowiadanie na pytania uczestników.

 


WYKŁADOWCA:

Bartosz Bator - adwokat, publicysta, szkoleniowiec. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 03 lutego 2021 r. 10:00 - 14:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN

300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager
XI Forum dla Zarządców Nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM!
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Reklama na stronie PFRN
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA