Szkolenie online 11.02.2021r. "Umowy deweloperskie"

Ustawa deweloperska.

Współpraca pośrednika z deweloperami. Należyta ochrona interesów nabywców we współpracy z pośrednikiem.

Analiza umowy deweloperskiej w świetle ustawy deweloperskiej

11 lutego 2021 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

„Ustawa deweloperska. Współpraca pośrednika z deweloperami. Należyta ochrona interesów nabywców we współpracy z pośrednikiem. Analiza umowy deweloperskiej w świetle ustawy deweloperskiej” to szkolenie przeznaczone głównie dla Pośredników w Obrocie Nieruchomości. 

Szkolenie ma na celu analizę współpracy pośrednika z deweloperami- omówiony zostanie całościowy proces współpracy z deweloperem.

Omówimy wszystkie etapy przedsięwzięcia deweloperskiego z punktu widzenia pośrednika obsługującego inwestycję deweloperską, jak również analizę umowy deweloperskiej z punktu widzenia ochrony interesów nabywcy.

Jak powinna wyglądać umowa pośrednictwa podpisywana przez pośrednika z deweloperem?

W jaki sposób przeprowadzić dewelopera przez proces przygotowania inwestycji, jak zadbać o ochronę jego interesów z punktu widzenia umowy deweloperskiej?

Jak zabezpieczyć nabywcę, w granicach przysługujących mu uprawnień wynikających z przepisów prawa cywilnego?

Jak właściwie odczytywać informacje zawarte w umowie deweloperskiej?

Jak uniknąć pułapek podczas analizy jej zapisów?

1.    Zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej.

2.    Charakter prawny umowy deweloperskiej.

3.    Umowa deweloperska a umowa przedwstępna.

4.    Przedmiot umowy deweloperskiej.

5.    Strony umowy deweloperskiej.

6.    Definicja dewelopera, spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper.

7.    Przygotowanie inwestycji deweloperskiej do rozpoczęcia sprzedaży.

8.    Przedkontraktowe obowiązki dewelopera.

9.    Prospekt informacyjny.

10. Dokumenty niezbędne do podpisania umowy deweloperskiej.

11.  Wstępna analiza prawna inwestycji deweloperskiej.

12. Środki ochrony wpłat dokonywanych przez Nabywcę.

13. Minimalna treść umowy deweloperskiej.

14. Prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej.

15. Odsetki w umowie deweloperskiej.

16. Prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej.

17. Odbiór lokaludomu jednorodzinnego.

18. Ujawnianie roszczeń nabywcy w księdze wieczystej.

19. Dodatkowe zapisy w umowie deweloperskiej służące wzmocnieniu pozycji stron.

20. Kary umowne w umowie deweloperskiej.

21. Najczęstsze pułapki w umowach deweloperskich.

22. Umowa deweloperska na tle innych przepisów.

23. Upadłość deweloperska.

24. Współpraca pośrednika z deweloperem- odmienności w zapisach umów pośrednictwa.


WYKŁADOWCA:

 Ewa Klos-Rychter – pasjonatka nieruchomości, radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nadana w trybie państwowym nr 2770), od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu), wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Centrum Edukacji Animus. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX - lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 11 lutego 2021 r. 10:00 - 15:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN

300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Zawód przyszłości - Facility Manager
XI Forum dla Zarządców Nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM!
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Reklama na stronie PFRN
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA