Szkolenie online 09.02.2021r. - Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości

Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości – darowizna, dożywocie, renta i służebność osobista mieszkania


09 lutego 2021 roku


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

 

PROGRAM SZKOLENIA:

    

1.     Wprowadzenie do tematyki umów dotyczących nieruchomości. Forma, treść oraz forma i treść pełnomocnictw do ich zawierania.

 

2.     Umowa darowizny:

a.     Jaka powinna być prawidłowa treść umowy darowizny?

b.    Darowizna a spadek. O czym często zapominamy? - zaliczanie darowizn na schedę spadkową. Zachowek.

c.     Powody i procedura odwołania darowizny – rażąca niewdzięczność. Konsekwencje dla nieruchomości.

 

3.     Umowa dożywocia:

 

a.     Treść umowy wynikająca z kodeksu cywilnego a możliwości swobodnego kształtowania treści umowy przez strony.

b.    Jakie nieruchomości mogą być objęte umową dożywocia.  

c.     Umowa dożywocia a spadek. Umowa dożywocia a darowizna. Zaliczanie nieruchomości będących przedmiotem umowy dożywocia na schedę spadkową.

d.    Procedura rozwiązania umowy dożywocia. Trudności z jakimi mogą spotkać się strony umowy. Konsekwencje dla nieruchomości.

e.     Zawieranie umów dożywocia jako sposobu na obejście przepisów prawa spadkowego. Umowy zawierane dla pozoru.

f.     Inne umowy nienazwane odpłatne bliskie treści umowy dożywocia.

 

4.     Służebności osobiste mieszkania – treść, forma i uprawnienia z nich wynikające.

 

5.     Umowa renty jako sposób na zadysponowanie nieruchomością. Rodzaje umów renty.

 

6.     Umowa darowizny, dożywocia czy renty a testament.

 

7.     Stwierdzenie nieważności umowy – powody jakie mogą być jego podstawą i konsekwencje dla nieruchomości.

 

8.     Dyskusja i pytania.   

WYKŁADOWCA:

Bartosz Bator - adwokat, publicysta, szkoleniowiec. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 09 lutego 2021 r. 10:00 - 14:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN

300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

-20% na szkolenie zapisując się do końca stycznia 2021 roku.

Ceny z obowiązujące promocję znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Oferta ubezpieczenia OC dla pośrednika i zarządcy 2021 roku
Szkolenie online 01.02.2021 roku - Działki budowlane
Szkolenie online 02.02.2021r. "Regulacja stanu prawnego nieruchomości"
Szkolenie online 03.02.2021r. - "Własność a użytkowanie wieczyste i nowe zasady przekształcania"
Szkolenie online 11.02.2021r. "Umowy deweloperskie"
Szkolenie online 16.02.2021r. "Prawo spadkowe a obrót nieruchomościami."
Szkolenie online 22.02.2021 roku - Nowelizacja prawa budowlanego
Szkolenie online 02.03.2021r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 10-11.03.2021 - Due-diligence nieruchomości
Szkolenie online 12.03.2020r.- "Służebności gruntowe"
Szkolenie online 17.03.2021r. "Restrukturyzacja zadłużenia"
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA