Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych

Nieruchomości komercyjne to złożone inwestycje, które mogą przynieść prognozowane zyski albo doprowadzić do nieprzewidywalnych strat. Przepływ strumieni pieniężnych, warunki finansowania, podatki i mnóstwo innych czynników ma istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez nieruchomość komercyjną. Na kursie CI 101 dokładnie zrozumiesz jak posługiwać się narzędziami analizy finansowej, poznasz koncepcje i obliczenia, które pomogą Ci podejmować właściwe decyzje dotyczące nieruchomości. Kurs rozpoczyna się od omówienia podstaw inwestycji finansowych, a w dalszej kolejności porusza zagadnienia, które mają wpływ na inwestycje w nieruchomości: model przepływu środków pieniężnych dla nieruchomości, koncepcja wartości pieniądza w czasie, programy finansowe, warunki kredytowania (zmienne), metody wyceny, pomiar wartości inwestycji i osiąganych przez nią wyników oraz kwestie podatkowe.

ZAREJESTRUJ SIĘ

ZARYS TEMATYKI KURSU

  • Powtórzenie podstawowych wiadomości o inwestowaniu

Charakterystyka inwestora i inwestycji
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o preferencje inwestora

  • Zastosowanie modelu przepływu środków pieniężnych i zasady zmienności wartości pieniądza w czasie

Komponenty modelu przepływu środków pieniężnych z nieruchomości
Obliczanie dochodu operacyjnego (NOI) w oparciu o dane źródłowe
Określanie wpływu zmienności wartości pieniądza w czasie na wyniki osiągane przez inwestycję

  • Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu kredytu

Określenie dostępnych źródeł finansowania
Parametry kredytów hipotecznych na nieruchomości komercyjne
Proces oceny wniosku kredytowego przez kredytodawcę

  • Znaczenie określenia wartości nieruchomości

Rozróżnienie pomiędzy ceną nieruchomości, jej wartością i kosztem
Podejścia stosowane przez rzeczoznawców przy określaniu wartości
Kryteria stosowane przez kredytodawców przy ocenie wniosku kredytowego

  • Określanie wartości inwestycji i pomiar wyników osiąganych przez inwestycję

Określanie wartości inwestycji poprzez porównanie transakcji sprzedaży
Różne metody określania wyników osiąganych przez inwestycję, łącznie z modelem przepływu środków pieniężnych
Obliczanie wartości bieżącej netto jako miary wyników osiąganych przez inwestycję
Różnica pomiędzy stopą dyskontową a stopą kapitalizacji

  • Wpływ opodatkowania na inwestycję


Zasady organizacji kursów:

1.    Kursy organizowane będą od poniedziałku do piątku (jak w przypadku kursu stacjonarnego). Natomiast w sobotę odbędzie się egzamin po kursie w formie stacjonarnej w Warszawie (z zapewnieniem środków bezpieczeństwa tj. odpowiedniej wielkości sali, z zachowaniem odstępów pomiędzy ławkami). Jeśli grupa będzie bardzo duża, bierzemy pod uwagę organizację egzaminów w dwóch terminach.

2.    Godziny kursu (intensywne 4 godziny) : 14:00 – 18:00 każdego dnia (ze względu na różnice czasowe w USA).

3.    Wykłady będą odbywać się na platformie Zoom.

4.    Zapewniamy tłumacza, jak w przypadku kursów stacjonarnych.

5.  Książki i materiały zostaną dla Państwa wydrukowane i dostarczone pod wskazany adres.

Zobacz także inne teksty:
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Szkolenie online 02.03.2021r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 05.03.2021r. "Obowiązki pośredników, wynikające z ustawy AML"
Szkolenie online 08.03.2021r. "Obowiązki pośredników, wynikające z ustawy AML"
Szkolenie online 09.03.2021 "Jak pozycjonować firmę w Google"
Szkolenie online 10-11.03.2021 - Due-diligence nieruchomości
Szkolenie online 12.03.2020r.- "Służebności gruntowe"
Szkolenie online 17.03.2021r. "Restrukturyzacja zadłużenia"
Szkolenie online 24.03.2021r. "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność"
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA