Szkolenie online 21.05.2021r. "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność"

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność:

praktyka notarialna, urzędnicza i wieczystoksięgowa


21 maja 2021 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

 

PROGRAM SZKOLENIA:

      

1.    Prawo użytkowania wieczystego – charakterystyka;

2.    Dotychczasowe przepisy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (przed 1 stycznia 2019 r.);

3.    Przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa;

4.    Pojęcie „grunty zabudowane na cele mieszkaniowe” jako przesłanka przekształcenia;

5.    Sposób ustalenia przeznaczenia budynku przez organ;

6.    Lokale niewyodrębnione w budynku a sposób ustalenia jego przeznaczenia;

7.    Zaświadczenie o przekształceniu – terminy i tryb wydawania;

8.    Roszczenia reprywatyzacyjne do nieruchomości a wydanie zaświadczenia;

9.    Stan techniczny budynku a przekształcenie użytkowania wieczystego;

10.  Zaskarżenie odmowy wydania zaświadczenia do SKO i sądu administracyjnego;

11.  Ujawnienie przekształcenia użytkowania wieczystego w księdze wieczystej;

12.  Praktyka notarialna – brak zaświadczenia o przekształceniu jako deal breaker transakcji nieruchomościowej;

13.  Opłaty przekształceniowe i zasady ich uiszczania;

14.  Przekształcenie użytkowania wieczystego a roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego na podstawie tzw. dekretu Bieruta;

15.  Pytania i dyskusja.

WYKŁADOWCA:

Michał Siembab - radca prawny, partner w kancelarii GKR Legal.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach sądowych. Od dziesięciu lat reprezentuje Klientów zarówno przed organami administracji i sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi. Uczestniczy także w licznych projektach związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 21 maja 2021 r. 10:00 - 13:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN

300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

 

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Nowe Władze WSPON na lata 2021-2023 wybrane!
Webinar "Dostępność mieszkań na własność i wynajem w Polsce - I półrocze 2020 r." organizowany przez Związek Banków Polskich
Nowe terminy kursów CCIM!
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
25.05.2021 r. odbyło się szkolenie poświęcone korzystaniu z danych i usług udostępnianych w serwisie www.geoportal.gov.pl
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA