Informacje ogólne - kurs FM

Kurs organizowany jest przez Polską Federację

Rynku Nieruchomości we współpracy

z IFMA Polska Chapter

Dla kogo?
Masz doświadczenie na rynku nieruchomości i chciałbyś się przebranżowić? Pracujesz jako Facility Manager i nadal jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji? Branża jest Ci kompletnie obca ale chciałbyś w przyszłości zostać Facility Managerem? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Kurs obejmuje szereg zagadnień związanych ściśle z codzienną pracą Facility Managera, stawiamy przede wszystkim na praktyczne sposoby radzenia sobie z tymi zagadnieniami. Na naszym kursie spotkasz wielu znakomitych prelegentów z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy sprawią że Twoja praca będzie bardziej wydajna a wiedza uzyskana podczas kursu pozwoli uniknąć wielu błędów i kosztów z tym związanych.Program kursu obejmuje ponad 100 godzin i przewiduje zajęcia z takich dziedzin jak m.in.:

 • Szeroko rozumiane zagadnienia związane zarówno z zarządzaniem powierzchniami jak i całymi obiektami komercyjnymi.
 • Zagadnienia dotyczące certyfikacji budynków LEED, BREEAM, Well being, WELL/FitWell oraz korzyści z nich płynące.
 • Systemy stosowane w inteligentnych budynkach (BIM) oraz zarządzanie energią elektryczną w obiektach z zastosowaniem technologii BMS EMS w celu optymalizacji kosztów i sposobu zamawiania energii, Demand Side Response, (moc umowna, przyłączeniowa, kompensacja mocy biernej, służebność przesyłu).
 • Kwestie dotyczące eksploatacji różnych typów obiektów oraz szeroko rozumianych usług serwisowych.
 • Bezpieczeństwo, ochrona i przyjazne środowisko pracy (zagadnienia p.poż., systemy alarmowe, Bussines Continuity).
 • Zarządzanie personelem oraz komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Zagadnienia prawne - począwszy od umów współpracy, umów najmu, elementów prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego, na aspektach prawnych zakupu i sprzedaż nieruchomości komercyjnych kończąc.
 • Ubezpieczenie zawodowe i odpowiedzialność prawna FM.
 • Budżetowanie – finansowe aspekty zarządzania nieruchomością i usługami powiązanymi.
 • Zarządzanie kosztami (stałymi i zmiennymi).
 • Wybór dostawców usług – negocjacje, zapytania ofertowe, procedury przetargowe.
 • Zarządzanie projektami ze szczególnym uwzględnieniem procesów FM.
 • Zarządzanie informacją w cyklu życia nieruchomości.


Oraz wiele innych zagadnień szczegółowo opisanych w programie kursu.Kurs prowadzony jest w trybie on-line (oprócz pierwszego i ostatniego zjazdu). Kurs składa się z wykładów i ćwiczeń w sumarycznym wymiarze ponad 100 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w dni weekendowe (soboty i niedziele).

Całość kursu zakończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru organizowanego po zakończeniu wszystkich zajęć.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 • Zapłata całości wynagrodzenia za kurs.
 • Frekwencja na zajęciach w wymiarze miniumum 85% całkowitego czasu zajęć.


Po zakończonym kursie oraz pozytywnie zdanym Egzaminie kursant uzyska dyplom oraz tytuł „Facility Manager PFRN”.PONADTO:

w cenie kursu każdy z Was otrzyma imienny certyfikat potwierdzający szkolenie z systemu CAFM ASIZT do kompleksowego zarządzania nieruchomościami oraz przede wszystkim uprawnienie do bezpłatnego wdrożenia takiego systemu na wskazanym przez siebie budynku. Certyfikat ważny będzie przez 6 miesięcy od daty wystawienia.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA