Szkolenie online 12.05.2021r. "Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich i umowach pośrednictwa"

Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich i umowach pośrednictwa


12 maja 2021 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.       Klauzule niedozwolone – charakterystyka ogólna;

2.  Stosowanie przepisów dotyczących klauzul niedozwolonych do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą po 1 czerwca 2020 r.;

3.    Kontrola organów państwowych w zakresie klauzul niedozwolonych przed 17.04.2016 r.;

4.    Kontrola organów państwowych w zakresie klauzul niedozwolonych po 17.04.2016 r.;

5.    Skutki uznania przez organy państwowe klauzul za niedozwolone;

6.     Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich i umowach pośrednictwa – uwagi wstępne;

7.     Przykłady i omówienie klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich;

8.     Przykłady i omówienie klauzul niedozwolonych w umowach pośrednictwa;

  Pytania i dyskusja

.    

WYKŁADOWCA:

Tomasz Małecki - adwokat, współpracownik w kancelarii GKR Legal.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, transakcjach M&A, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach sądowych. Uczestniczy w projektach związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości oraz spółek. Reprezentuje Klientów zarówno przed organami administracji i sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 12 maja 2021 r. 10:00 - 13:00

Koszty:

200 zł brutto – dla członków PFRN

250 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

300 zł brutto – dla osób spoza PFRN

 

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNIE - Akcja Bezpieczny Najem 2022
Zapraszamy na 24. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości!
Zawód przyszłości - Facility Manager 10.09-22.10.2022 r.
XII Forum dla Zarządców Nieruchomości
Nowe Władze RSPON Lublin wybrane!
Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022
Szkolenie online 08.09.2022 r. - Przeciwdziałanie praniu brutnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Szkolenie online 13.09.2022 r. - English for Real Estate
Szkolenie online 14.09.2022 r. - Finansowanie deweloperów mieszkaniowych po ostatnich zmianach w prawie w 2021-2022 roku
Szkolenie online 12.10.2022 r. - Finansowanie nieruchomości komercyjnych
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA