Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?

Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?


Klienci rynku nieruchomości chcący skorzystać z usług profesjonalistów – pośredników i zarządców – nie zawsze wiedzą, gdzie szukać odpowiednich osób czy firm. Dlatego w 2014 r. Polska Federacja Rynku Nieruchomości stworzyła Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców, który uzyskał rekomendację Urzędu Konkurencji i Konsumentów jako źródło weryfikacji specjalistów rynku nieruchomości.

Ogólnopolski Rejestr Pośredników i Zarządców nieruchomości


Dlaczego powstał Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców PFRN?


Przyczyną powstania Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców była deregulacja zawodów związanych z nieruchomościami – czyli zniesienie konieczności posiadania licencji zawodowych, wyższego wykształcenia kierunkowego i nakazu kształcenia ustawicznego. Dobrze zorganizowane regionalne stowarzyszenia pośredników i zarządców należące do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości obawiały się, że dostęp do zawodu ludzi nieprzygotowanych jest wielkim zagrożeniem dla klientów, przyzwyczajonych do odpowiedniego poziomu wiedzy i usług. Groźba była tym większa, że pośrednikiem czy zarządcą mógł zostać człowiek po podstawówce, bez praktyki i znajomości rzeczy. Obowiązujące dotąd licencje państwowe przestały być wydawane.


Ciągłość licencji zawodowych  


Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców posiadających licencje PFRN, największej tego typu organizacji w Polsce, został więc pomyślany jako kontynuacja systemu licencji państwowych. Chodziło o to, żeby istniała ciągłość kształcenia, a tym samym ciągłość numeracji nadawanych licencji. Centralny Rejestr to tylko element systemu kształcenia prowadzonego przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.


Struktura Centralnego Rejestru


Witryna rejestr.pfrn.pl pełni trzy podstawowe funkcje - informacyjną, czyli kto posiada licencję, promocyjną dla pośredników i zarządców - każdy specjalista może sam wprowadzić informacje dotyczące jego firmy, działalności itp., oraz funkcję narzędziową - każdy specjalista, posiadający licencję PFRN, ma dostęp do swojego profilu, gdzie znajduje się jego "aktówka" – niezbędnik pośrednika czy zarządcy: istotne dokumenty, wzory reklam do pobrania, informacje dotyczące nowych ustaw czy innych nowych przepisów.


Główna strona Centralnego Rejestru pełni istotną funkcję informacyjną i ma charakter publiczny. Internauci mogą znaleźć tutaj również artykuły, teksty, felietony dotyczące rynku nieruchomości. Jest to równocześnie doskonałe źródło wiedzy dla profesjonalistów - można tu znaleźć skondensowane informacje np. dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, lub obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorcy prowadzącym działalność w zakresie pośrednictwa.Korzyści dla klientów


W postaci Centralnego Rejestru klienci biur obrotu nieruchomościami i zarządców otrzymali doskonałe źródło wiedzy, jeżeli chodzi o wybranego przez siebie specjalistę. O wiarygodności Rejestru świadczy fakt, że po deregulacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (artykuł: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14862) wskazał właśnie Centralny Rejestr jako miejsce weryfikacji pośredników i zarządców.  Każdy może sprawdzić, czy wybrany specjalista znajduje się na liście. A ten, kto tam figuruje, posiada nie tylko licencję PFRN, ale równocześnie zobowiązany jest do przyjęcia Kodeksu Etyki PFRN. Łatwo zweryfikować informacje odnośnie wybranego przez siebie specjalisty: jego licencję (i jej zakres), do jakiego lokalnego stowarzyszenia należy, czy przyjął Kartę Praw Klienta, czy stosuje system jakości. Jest tu zgromadzona dużo większa wiedza na temat danego specjalisty niż w innych tego typu źródłach. Licencja PFRN jest wydawana na 3 lata, po tym czasie  pośrednik czy zarządca może wystąpić o jej przedłużenie. Dzięki temu aktualność licencji jest potwierdzona (co nie miało miejsca w przypadku starego ministerialnego rejestru).  Korzyści dla pośredników i zarządców


Centralny Rejestr daje specjalistom rynku nieruchomości możliwość uwiarygodnienia się w oczach potencjalnych klientów. Oznacza - mam licencję PFRN, przestrzegam Kodeksu Etyki,  dokształcam się i dodatkowo np. stosuję Kartę Praw Klienta czy System jakości Ekspert.  To dobry początek współpracy i świetna rekomendacja dla specjalisty.


Usprawnienia


Centralny Rejestr stale jest modernizowany i dostosowywany do wyzwań nowych technologii, chociażby poprzez responsywność strony, czyli dostosowanie do wygodnego korzystania na smartfonach i tabletach.

Zobacz także inne teksty:
Biuro PFRN
Nowe terminy kursów CCIM w 2022 roku!
Zawód przyszłości - Facility Manager
Kolejna 17 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie online 7.12.2021r. "Prawo spadkowe a obrót nieruchomościami."
Szkolenie online 15.12.2021r. "Aktualizacja obowiązków AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami"
Szkolenie online 27.01.2022r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 01.02.2022r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Szkolenie online 15-16.02.2022r. - Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM!
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie online 15.12.2021r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA