Szkolenie online 08.11.2021r. "Stosunki majątkowe małżeńskie"

Stosunki majątkowe małżeńskie a umowy związane z obrotem nieruchomościami: przedwstępna, zobowiązująca, rozporządzająca, umową pośrednictwa oraz umowy najmu i dzierżawy


08 listopada 2021 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010 

Małżeństwo a nieruchomości - jak stosunki majątkowe małżeńskie wpływają na umowy związane z obrotem nieruchomościami? 

Chociaż wydaje się, że prawo rodzinne nie ma wielkiego wpływu na obrót nieruchomościami to stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami mogą mieć w tej kwestii niebagatelne znaczenie. Kiedy konieczna jest zgoda małżonka na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości i czy dotyczy to wszystkich rodzajów umów (przedwstępna, zobowiązująca, rozporządzająca, umowa pośrednictwa oraz umowy najmu i dzierżawy)?

Te i inne kwestie przybliżymy podczas szkolenia prowadzonego przez r.pr. Michała Siembaba z kancelarii GKR Legal.

PROGRAM SZKOLENIA:

Ustroje majątkowe małżeńskie – ogólna charakterystyka

Sprzedaż nieruchomości, a wspólność majątkowa po stronie kupującej lub sprzedającej;

Zgoda małżonka – przy jakich umowach jest potrzebna i dlaczego?


Sposób udzielenia zgody;


Zawarcie umowy bez zgody małżonka – jakie niesie konsekwencje?


Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie małżonków;


Umowy najmu – czy zawsze potrzebna zgoda małżonka?


Umowa pośrednictwa – czy można ją zawrzeć z jednym z małżonków?


Zabezpieczenia umowy sprzedaży a zgoda małżonka.

WYKŁADOWCA:

Michał Siembab - radca prawny, partner w kancelarii GKR Legal.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach sądowych. Od dziesięciu lat reprezentuje Klientów zarówno przed organami administracji i sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi. Uczestniczy także w licznych projektach związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 08 listopada  2021 r. 10:00 - 13:00

Koszty:

200 zł brutto – dla członków PFRN

250 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

300 zł brutto – dla osób spoza PFRN

 

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Biuro PFRN
Nowe terminy kursów CCIM w 2022 roku!
Zawód przyszłości - Facility Manager
Kolejna 17 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie online 7.12.2021r. "Prawo spadkowe a obrót nieruchomościami."
Szkolenie online 15.12.2021r. "Aktualizacja obowiązków AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami"
Szkolenie online 27.01.2022r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 01.02.2022r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Szkolenie online 15-16.02.2022r. - Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Nowe terminy kursów CCIM!
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie online 15.12.2021r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA