Konferencja PFRN - patronaty i współpraca
PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Rozwoju i Technologii - w Ministerstwie pracuje się nad spójnym rozwojem Polski. Ministerstwo odpowiada za za trzy działy administracji:  • Gospodarkę - dba o to, żeby firmy się rozwijały, żeby było ich więcej, żeby zatrudniały i zarabiały. Pomaga im współpracować z zagranicą, • budownictwo i mieszkalnictwo – chce doprowadzić do tego, żeby mieszkania były dostępne dla wszystkich, również dla osób o mniejszych dochodach,  • turystykę - wspieraa aktywność turystyczną Polaków i pomaga firmom turystycznym.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje ponad 7000 firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają ok. 3 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Pracodawcy RP to uznany partner społeczny w Polsce i w Europie. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm. O potencjale organizacji stanowi wieloletnie doświadczenie i sukcesy, które osiągnęła, realizując naczelną ideę – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom. Swoją pozycje buduje hołdując – w każdym podejmowanym działaniu – zasadom profesjonalizmu obiektywizmu, rzetelności i skuteczności. Polska Federacja Rynku Nieruchomościami jest członkiem Pracodawców RP od 2010 roku.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Prowadząc liczne badania naukowe oraz kształcąc przeszło 15 tys. studentów, Uniwersytet należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Nasi studenci zdobywają wiedzę w trzech kolegiach: Ekonomii, Finansów i Prawa, Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Nauk o Zarządzaniu i Jakości.
Uczelnia, nieprzerwanie od blisko stu lat, wiernie realizuje misję wskazaną przez swoich założycieli: Rerum cognoscere causas et valorem (Poznawać przyczyny i wartości rzeczy), kształcąc serca i umysły kolejnych pokoleń znakomitych specjalistów. Aktualnie UEK oferuje studia na 30 kierunkach w języku polskim i angielskim, studia podyplomowe oraz prestiżowe studia MBA. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mieści się przy ulicy Rakowickiej 27, nieopodal krakowskiego Dworca Głównego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ma status organizacji pożytku publicznego.

SPONSOR GŁÓWNY

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w pięciu krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa sięgają blisko 400 mld zł. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego tradycje sięgają roku 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. Tylko w Polsce Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Marka PZU należy też do najlepiej rozpoznawalnych, znanych praktycznie każdemu Polakowi. Od 2010 roku PZU SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i od momentu debiutu znajduje się w indeksie WIG20. Od roku 2019 wchodzi także w skład indeksu zrównoważonego rozwoju WIG-ESG.

SPONSORZY

iMieszkaniec.pl to prosta aplikacja w formie ,,elektronicznego zeszytu”, która w łatwy i szybki sposób umożliwia zarejestrowanie zgłoszenia przez administratora w przypadku np. usterki domofonu, zalania, itd. oraz przydzielenie go do odpowiedniego wykonawcy np. firmy od domofonów lub konserwatora, przekazując zgłoszenie na jego telefon. Wykonawca może oznaczyć przyjęcie zgłoszenia, zrobić dokumentację zdjęciową oraz oznaczyć jego zrealizowanie, a wszystkie te informacje są na bieżąco dostępne dla administratora. Aplikacja jest odpowiedzią na problemy w obsłudze zgłoszeń, o których słyszeliśmy podczas dziesiątek spotkań z zarządcami nieruchomości. Powszechne w użyciu zeszyty papierowe, Excel, itp., nie pokazują aktualnych etapów realizacji otrzymanych zgłoszeń. Nie pozwolą one także na szybkie podsumowanie pracy wykonawców oraz przygotowanie raportów i statystyk na spotkania ze wspólnotami. W iMieszkaniec.pl, dzięki gromadzeniu wszystkich danych o zgłoszeniach w jednym miejscu dostępnym z komputera lub telefonu, jesteśmy w stanie bardzo sprawnie stwierdzić, na jakim etapie realizacji  jest dane zgłoszenie. Dodatkowo podsumowanie pracy wykonawców na koniec miesiąca to tylko kilka kliknięć, a przygotowanie dowolnych raportów to dosłownie kilka sekund. Opcjonalnie można udostępnić aplikację mieszkańcom, aby mogli oni dokonać zgłoszenia z telefonu lub komputera i otrzymać zwrotnie informację o jego zrealizowaniu.

Serwis Szybko.pl został założony w 2004 roku przez braci Daniela i Wojtka Kosińskich. Od początku istnienia właścicielom przyświecała idea, aby stworzyć kompleksowe środowisko dla pośredników nieruchomości. Dzięki temu - mając niezbędne narzędzia do pracy - pośrednicy będą w stanie dostarczać klientom sprawdzoną i wysokiej jakości usługę.

PARTNERZY - WSPÓŁPRACA 

SAGA Brokers jest jedną z najstarszych firm brokerskich w Polsce. Została założona w 1990 roku przez prof. dr. hab. Tadeusza Sangowskiego i dr. Andrzeja Gawrońskiego - specjalistów o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w obszarze nauki i praktyki ubezpieczeniowej, nabytym w kraju i za granicą. Założyciele SAGI współtworzyli zasady funkcjonowania zawodu brokera. Przez cały okres swojego istnienia Spółka doskonali metody pracy, umacnia pozycję rynkową i ugruntowuje powszechnie uznawaną doskonałą opinię zarówno wśród swoich Klientów, jak i konkurencji. Od kilkunastu lat SAGA Brokers jest Partnerem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Poprzez przygotowywanie Programów w zakresie ubezpieczeń OC gwarantuje zrzeszonym pośrednikom i zarządcom nieruchomości zabezpieczenie ich interesów. Program SAGA Brokers nie ogranicza się jedynie do ubezpieczenia obowiązkowego. Oferuje także klauzule dobrowolne, zapewniające dodatkową ochronę. Korzystne warunki ubezpieczenia i atrakcyjną cenę produktów przygotowanych przez SAGA Brokers zauważa i docenia znacząca część pośredników i zarządców nieruchomości.

CEPI - European Council Real Estate Professions - Europejska Rada Nieruchomości (po francusku: Conseil Européen des Professions Immobilieres - CEPI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli zrzeszająca najważniejsze organizacje i stowarzyszenia zawodowe rynku nieruchomości z państw członkowskich Unii Europejskiej reprezentujące ponad 200 000 specjalistów. W czerwcu 2000 roku PFRN podpisała z CEPI porozumienie na mocy którego stała się członkiem kandydatem CEPI.

National Association of Realtors (NAR) - Krajowe Stowarzyszenie Realtorów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest największą organizacją na świecie zrzeszającą specjalistów rynku nieruchomości. NAR zostało utworzone w 1908 roku i skupia obecnie 1,1mln. członków w 1 700 stowarzyszeniach.

MAINSTREET ORGANIZATION OF REALTORS® (MORe) - Organizacja zawodowa zrzeszająca ponad 16.000 członków Amerykańskiej Federacji Rynku Nieruchomości pracujących w regionie Chicago. Z PFRN współpracuje od 2016 roku.

Instytut CCIM (do końca 2000 r. Instytut Komercyjnego Inwestowania w Nieruchomości - CIREI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych prowadzi programy edukacyjne i przyznaje tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości (Certified Commercial Investment Member - CCIM). Ruch CCIM został zapoczątkowany ponad 40 lat temu przez praktyków, którzy pragnęli wznieść się na wyższy poziom profesjonalizmu specjalistów rynku nieruchomości. Do dnia dzisiejszego tytuł uzyskało 17000 profesjonalistów.

INSTITUTE OF REAL ESTATE MANAGEMENT (IREM) - Na podstawie umowy o współpracę zawartej przez Federację z IREM /Instytut Zarządzania Nieruchomościami z Chicago w dniu 6 listopada 2017 roku organizowane będą szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami prowadzone przez amerykańskich wykładowców. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli pełny cykl szkoleń oraz napisali plan zarządzania wybranej przez siebie nieruchomości, mieli szansę zdobycia prestiżowego tytułu CPM (Certified Property Manager) przyznawanego przez IREM. PFRN będzie jedynym organizatorem kursów IREM w Polsce.

PATRONAT MEDIALNY

  

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA